måndag 1 mars 2010

Ett liv i FRA-trädets skugga.

Inslaget i Lördagsintervjun visar att det kan vara svårt förklara vad man är överens om.

Även om jag lyssnat flera ggr kan jag inte se annat än att detta är en Brask-lapp. Och just därför intressant. En pragmatisk Peter Eriksson har bäddat för att Miljöpartiet får problem med sin trovärdighet när det gäller den Övervakning och kontroll som kulminerade med lagklustret kring FRA:s verksamhet och sedan gett efterskalv i form av Ipred och Datalagringsdirektivet samt direktiven för Telekompaketet och nu de hemliga förhandlingarna om ACTA.


I kombination med Socialdemokraternas invit till dem, som livnär sig på upphovsrätten och de stora elefanterna inom mediabranschen, får jag en känsla att MP:s Peter Eriksson tagits som gisslan när det gäller den inriktning mot övervakning och kontroll, som de stora etablerade partierna anser vara nödvändig för att kunna hålla folket i schack. När jag ser att den av oss skattebetalare finansierade produktionen hos SVT är på väg att via SVT Play inrangeras i ett syskonnätverk liknande Antipiratbyrån under Leif Pagrotskys vingar blir jag alldeles kall. Borde inte den produktion som svenska folket betalat för tillföras den digitala allmänningen för ideellt bruk?


Igår ägnade jag min dag åt att svara på ett antal frågor som jag fått från en grupp studenter, som hittat mig via min blogg. Utgångspunkt för min redovisning är synen på människan som en i grunden god varelse. Sedan har skolorna en betydelsefull roll när det gäller att i samspel med barn och ungdomar samt deras föräldrarna bädda för inlärning av såväl kunskaper som utveckling av social kompetens. Utifrån denna grundbult har jag försökt ge min syn på farorna med Övervakning och kontroll och då mera specifikt Ipred-lagen och ACTA-avtalet, som jag ser som en gren på FRA-trädet. När en av staten etablerad allmän övervakning och kontroll en gång slagit rot och tillåtits växa till detta träd, då blir nya grenar och utskott något helt naturligt.


Men, vad det gör med oss människor, som tvingas leva i detta träds skugga, har det skrivits och sagts alldeles för litet om i media. Det ska bli spännande att följa vad denna grupp unga människor kan få ut av sitt arbete, där mitt bidrag bara är ett inslag i allt det som de har tillgång till – inte minst med hjälp av internet. Nu är det deras förmåga att kunna koka ner all input till något som håller för en kritisk granskning, som kommer att sättas på prov. Själv har jag osökt fått ett bra tillfälle till reflektion. Tack för det.

Intressant.

3 kommentarer:

Lars-Erick Forsgren sa...

Jag lyssnade inte på Peter E i radion. Men nu får jag frossbrytningar.
Maktens sötma är tydligen mycket lockande.

Jag ryser. Makt kan verkligen vara farlig, när så många är beredda att sälja både sig själva och andra för att nå makten. Jag hoppas verkligen att de studenter du fick kontakt med inser att man måste hålla ögon o öron öppna för hur lätt vi kan luras in i övervakningssamhället med mera.

Gun Svensson sa...

@Lars-Erick: Jag kan bara visa ur vilka källor jag hämtat information. Sedan är det upp till dem att söka andra källor - jag gläds åt att vara en av de tillfrågade.

Mike sa...

Det verkar som att politikerna gör som dom vill.
Oavsett folkviljan människors röster eller grundlagar.

Vi vill inte ha EU eller någon riksdag som går stick i stäv mot folkets röst.