tisdag 2 mars 2010

Statens intrång i våra privata liv.

Häromdagen skrev jag om ett liv i FRA-trädets skugga där bland annat inlemmandet av Datalagringsdirektivet i svensk lag fått ytterligare skjuts sedan oppositionen kommit överens om ett införande, vilket MP:s Peter Eriksson berättade om i P1:s Lördagsintervju.

Nyss nåddes jag av nyheten att tyska författningsdomstolen deklarerat att direktivet strider mot den tyska konstitutionen. Jag vet inte om vår svenska grundlag har samma skydd som den tyska konstitutionen, men det är onekligen hoppfullt att Tyskland går före och visar vägen. Sedan kan vi bara hoppas att den omarbetade grundlagen, som riksdagen ska ta ställning till en gång före och en gång efter valet i höst, har stärkts på ett sådant sätt att svenska folket kan börja känna tillit till politikerna igen. Rick Falkvinge , Liberal och långsint, Sidvind, Juristen m fl kommenterar.


Uppdatering: MiNimaliteter med många intressanta länkar. DN som förklarar innebörden i det beslut som författningsdomstolen tagit. Mark Klamberg vill gärna se domen i sin helhet, men har kollat vad Spiegel skriver. SvD skriver att Sverige går vidare trots den tyska författningsdomstolens betänkligheter. Skälet är att man avvaktar polismetodutredningen som kommer i sommar lagomt före valet. Vad annat är att vänta? Det är rätt länge sedan jag sagt till mina goda vänner att detta med Brott och straff kommer att bli ett stort nummer i valet, eftersom det ska legalisera statens intrång i alla svenskars privata liv. Det ska bli intressant se vart detta slutar. Techrisk har funnit ett intressant inlägg om ACTA-avtalet.


Här är det en författningsdomstol som sagt sitt. Länge trodde jag att politikerna i riksdagen var ett fullgott skydd. Men nu vet vi att politiker med civilkurage är en bristvara i Sveriges riksdag. Dagens ledare i Expressen, tar upp den kritik som bland annat Anne-Marie Pålsson riktat mot den modell som riksdagen arbetar efter. ”Anne-Marie Pålsson har ett av demokratins finaste ämbeten. Men upplevelsen att tillhöra ett "transportkompani" ger snarare signaler om ett demokratiskt system på dekis. Det måste vi ändra på”, avslutas ledaren i Expressen.


Ja, låt oss påbörja ett långsiktigt, tålmodigt arbete för att inspirera riksdagens ledamöter att vilja bli de ansvarstagande företrädare för folket som det är tänkt att de ska vara. Nu får jag allt oftare en känsla av att de särintressen, som har maktens öra, har större makt över de olika partigrupperna än väljarna. Detta alldeles oavsett om det är alliansen eller den röd-gröna konstellationen som styr. Mitt engagemang i Piratpartiet har blivit en direkt följd av allt jag lärt mig om hur beslut i Europaparlamentet och riksdagen kan gå till. Jag har insett att det enda språk, som de stora etablerade partierna förstår, det är att rösta med fötterna. När Miljöpartiet kom till makten var det miljöfrågorna, nu är det demokratiska fri- och rättigheter och rättssäkerheten som måste värnas.

Intressant.

7 kommentarer:

Jan-Olof Ruuska sa...

Läs på wikipedia om författningsdomstol:

http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rfattningsdomstol

och på medborgarrättsrörelsen:

http://medborgarratt.wordpress.com/category/forfattningsdomstol/

Gun Svensson sa...

@Jan-Olof Ruuska: Medborgarrätt har inte varit någon kioskvältare precis och det problematiska är att saken har partipolitiserats. Vad jag vet finns nu också Den Nya Medborgarrättsrörelsen http://dnmr.blogg.se/
vilket jag tolkar som misstro mot den redan etablerade. Har dock inte ägnat någon tid åt att klara ut varför.

Unknown sa...

Angående datalagrningsdirektivet så har vi tyvärr inte så mycket att välja på. Det måste in i lagen (hur hemskt den än är) då det är ett bindande eu direktiv så det är klart oppositionen skulle infört detta. Det kan ju också tilläggas att MP fortfarande är emot direktivet och det oppositionen kom överens om var inte att datalagringsdirektivet ska införas, utan hur. S ställde sig bakom Max Andersson (mp) motion. Jag läste den lite snabbt och den verkar väl vara det minst hemska vi kan göra just nu. Att inte inför skiten (datalagringsdirektivet) är tyvärr inte ett alternativ när EU kommer med miljonböter. Finns det någon bra lösning på detta?

Anonym sa...

http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&view=article&id=2649:vaensterpartiet-star-fast-vid-kritiken-av-datalagringsdirektivet&catid=288:eu&Itemid=246
Notera att beslutet togs i fredags av Vänsterpartiets verkställande utskott, alltså innan dagens besked om att Tysklands författningsdomstol ifrågasätter direktivet. Kalle Larsson (V)

Anonym sa...

Mick
Angående miljonböterna så är det är billigare att betala böterna än att införa datalagringsdirektivet.

Jag citerar Carl Schlyter rakt av:
"Om vi trots detta inte kan stoppa det så får vi helt enkelt betala 100 miljoner om året i böter. Det är ändå betydligt billigare än vad datalagringsdirektivet kostar (mellan 170-600 miljoner). Jag betalar hellre 20 kr om året i "frihetskostnad" på
tele/data-räkningen än 100 kr om året för finansiering av "storebror"."
(http://www.mp.se/templates/mct_177.aspx?number=189090)

/Gorby

Lars-Erick Forsgren sa...

Farmor. Jag menar nog att den svenska grundlagen, regeringsformen om än indirekt, skriver om integritet. Där står att "den offentliga makten skall utövas med respekt för ... den enskilda människans frihet och värdighet".
Det ser jag som en fin definition av ordet integritet.
En svensk förf-domstol borde i vart fall, om den funnits och haft självständighet, kunna kritiskt nagelfara t ex FRA-lagen och datalagringsdirektivet.

http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2010/03/forfattningsdomstol-och-demokrati.html

Unknown sa...

Läs om de nya Servicekontoren i Sverige, den personliga integriteten, och statsmaktsregistren:
http://socialliberalapartiet.bloggplatsen.se/2010/03/10/2661919-statsmaktsregister-totalkoll-pa-invanare/

Skrivet av en Piratpartist i Stockholm