tisdag 9 mars 2010

Södertälje i Sverige och Världen

Innan jag törnar in vill jag ge en eloge till Södertälje kommun, som ordnat med ett storslaget firande av 100-årsdagen av Internationella Kvinnodagen. Ett jubileumsfirande där kommunen förstått att ta tillfället i akt att hedra föregångarna i kampen för alla människors lika värde, genom att föra in ny kunskap om hur olika faktorer som kön, ålder, klass, ras, religion, etnicitet, funktionshinder och sexualitet samverkar när diskriminering sker och i linje med detta bjuda på ett program som speglade hur enastående utbudet blir när allt detta samverkar för att berika oss alla. Jag känner mig hedrad av att ha fått medverka i en av programpunkterna.Mymlans text visar att livet är så pass komplicerat att det inte låter sig beskrivas enbart med hjälp av genusglasögon. Tack för den texten en dag som denna! När jag under en av de sista programpunkterna lyssnade på Björn Ödman och såg hur han använde sin musikalitet för att locka fram tilltron till sig själva ur ungdomarna i organisationen Maskrosbarn, kände jag en obeskrivlig glädje. Och den rappande tjejen Kitty är redan på väg att göra något riktigt bra av upplevelser i ett liv som hittills varit obeskrivligt smärtsamt. Det är så konstnärligt skapande blir till. Jag har bett Björn om material för att kunna göra en insats.


Uppdatering/Justering: Annars är dagens stora händelse att Högsta Domstolen beviljat bokförlagen prövningstillstånd, sedan Ephone överklagat Tingsrättens dom till Svea Hovrätt och där fått rätten på sin sida. Ephone har nu begärt att domen ska prövas i Europadomstolen. Tidigare hade tingsrätten beslutat att Ephone måste lämna ut personuppgifterna bakom ett ip-nummer till fem bokförlag, i enlighet med den nya Ipredlagen från i april, vilket både SvD och DN skriver om. Andra som skriver om detta är Hax; Anders S Lindbäck; Svensk Myndighetskontroll; Scaber Nestor; Techrisk; Mårtensson; Kulturbloggen; samt free and thinking. Instämmer – Hatten av för Ephone!


Och imorgon påbörjas diskussionen om hemlighetsmakeriet kring ACTA-avtalet i EU-parlamentet, rapporterar Hax. Christian Engström skriver om en hektisk ACTA-vecka. Per Ankersjö noterar att Cecilia Malmström vrider sig när det gäller Datalagringen. Thomas Tvivlaren gläder mig med ett inslag med EU-kommissionären Viviane Reading på YouTube: - Piracy should be a wake up call for policy makers! Jag instämmer - Yes indeed! Vi är många som tänkt oss att vi ska äntra riksdagsskutan i höst.


Intressant.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Om jag inte är ute och cyklar så är det väl bokförlagen som beviljats prövningstillstånd i HD.
Dessutom har väl Ephone, redan i tingsrätten, åberopat europarätt, främst europakonventionen som hinder för att över huvud taget kunna lämna ut uppgifter enligt den svenska IPRED-implementationen.

Gun Svensson sa...

@Anonym: Mittåt - förlåt, men klockan 2.53 i natt var jag uppenbarligen inte helt klarvaken. Ska fixa en uppdatering när jag är hemma i Norrtälje igen. Tack för att du tog dig tid att påpeka min blunder.

kitty sa...

tack så mycket! är glad att du gillade min rap! // kitty

Gun Svensson sa...

@Kitty: Tack själv - du var grymt bra!