tisdag 27 juli 2010

Står Barack Obama fast vid nätneutraliteten?Klippet här ovan är daterat 14 november 2007. Undrar om USA:s president fortfarande står fast vid den uppfattning, som han så tydligt uttalar här? Eller om han kommer att göra en kovändning. Undrar också hur han förenar detta synsätt med de överenskommelser, som är på väg att undertecknas i ACTA-avtalet? Hos Hax finner jag länken till ACTA-bloggen med en del information om läget i de förhandlingarna. Där framgår att det handlar om ett avtal, som kommer att leda till lagändringar, vilket inte kan vara acceptabelt. Hemliga förhandlingar som leder till lagändringar!!! Uppdatering: FFII meddelar att EU-Ombudsmannen ser att medborgarna har ett klart intresse av information då ACTA-avtalet faktiskt kan göra det nödvändigt för EU att föreslå och anta nya eller ändrade lagar. Men det gör inte reglerna om insyn i lagstiftningsprocessen tillämpliga. Sic!

Staters och myndigheters ointresse för öppenhet och transparens, leder till att medborgarna blir beroende antingen av läckor eller att berörda människor vågar ta bladet från munnen och gå ut offentligt med sina farhågor. Opassande beskriver läckornas betydelse och en hel räcka anställda vid KI tar tjuren vid hornen och gör ett offentligt uttalande på DN-debatt. Opassande är en del av den sfär där man tillsammans kan lyfta fram och synliggöra viktiga skeenden i vårt samhälle. De anställda vid Karolinska Institutet kommer att vara beroende av etablerade medias intresse av att ta tag i och belysa den story, som de ger oss en bild av i sitt inlägg.


Tolv anställda borde man inte kunna negligera. Annars tycker jag att de kan leka med tanken att starta en gruppblogg för att vädra ut det dåliga arbetsklimat, som frodas i miljöer där någon på toppen statuerar exempel. Det ska bli intressant se om de etablerade medierna gör sitt jobb eller om locket kommer att läggas på, eftersom en vädring i en sådan miljö kräver ett rejält jobb. Det är dock inte alls säkert att forskning bäst bedrivs under toppstyrning. Hur som helst är det trist att denna viktiga forskningsmiljö riskerar att äventyras på grund av ett omoget ledarskap.


Men, det händer omkring oss både nu och då. Gott ledarskap är vi beroende av var vi än är. För mig som medborgare är det fråga om det politiska ledarskapet som måste göras ansvarigt när politiker och tjänstmän inte förstår varför det är viktigt att det finns människor som blåser i visslan. Om det sker anonymt eller genom undertecknade inlägg på debattsidor är av underordnad betydelse. Uppenbart är att ledningen vid KI vill visa vem som bestämmer. Samtidigt avslöjar ledningen i samma ögonblick hur oskicklig man är. Avslutningsvis säger undertecknarna:

"Detta gäller inte bara tankefrihet utan också anslagstilldelning från forskningsråd och stiftelser. I dag söks stora externa forskningsanslag i all väsentlighet direkt från universitetsledningarna snarare än från forskarna själva. Detta kan påverka forskningen negativt och ge en inriktning mot vad som för tillfället anses strategiskt och politiskt korrekt."Det vore sorgligt om inte ansvariga politiker inser att de måste ta de anställdas oro på allvar. Men att ta människors oro på allvar det tillhör inte det enklaste. Det vet alla som arbetat med att synliggöra hoten mot ett öppet och fritt internet. Hos Mark Klamberg ser jag att EU:s dataskyddsmyndighet släppt en rapport om datalagringsdirektivet. Hax skrev häromdagen om en rapport som EU-kommissionen beställt. Jag vet inte om dessa rapporter hänger samman och på vilket sätt vi kommer att se effekter av dem. Det blir att kolla runt.

Intressant.

Inga kommentarer: