torsdag 1 juli 2010

Inget skydd för copyright i modeindustrin.En intressant föreläsning om varför det inte existerar något copyright-skydd i modeindustrin. Där finns endast skydd för varumärken. Varför? Ja, det är värt att studera mot bakgrund av den övervakningsiver, som ligger till grund för en rad olika lagar och avtal, initierade och genomdrivna av producentföretag inom den industri som står för kultur och nöje. Samtidigt vet vi att ACTA-avtalet också gäller produkter, där företag snyltar på varumärken och här är det tänkt att kunderna/köparna ska straffas. Samtidigt vet vi att kopiorna inte håller samma kvalitet som orginalen och att den som prålar i dessa lånta fjädrar bara gör reklam för den äkta varan, som många bara kan drömma om på grund av priset. Den som köper och bär omkring en kopia av ett märkesplagg är en sandwichman/-kvinna som gör gratisreklam, varken mer eller mindre. Det borde inte vara straffbart, eftersom modeindustrin inte kan anses förlora några pengar. Kunderna som köper kopior tillhör helt enkelt inte deras kundkrets. Och den kräsne kunden, som är beredd att betala för orginalet, har säkert koll på kvalitet m m.

1 kommentar:

Staffan Teste sa...

Självklart finns det ett upphovsrättsskydd för modekläder.
redan 1995 slog högsta domstolen fast att så är fallet i mål NJA 1995 s. 164
För att ett alster inom klädbranschen skall komma i åtnjutande av upphovsrättsligt skydd bör dessutom fordras att plagget uppvisar en ovanlig och personligt präglad formgivning, uttalade HD i det s.k. tunikafallet där en designer vann målet om intrång i hennes tunikaskapelse som någin annan avbildat.
Självklart skulle modeindustrin stå sig slätt utan ett upphovsrättsligt skydd även om det också finns ett mönsterskydd. Den som kopierar upphovsrättsligt skyddade modeplagg gör sig skyldig till intrpng (Stöld) precis som ifråga om användande av andras skapelser inom övrig upphovsrättslagstiftning.

Staffan Teste
www.bildombudsmannen.se