torsdag 29 juli 2010

Alla dessa intressen som ska samsas i en demokrati.

Idag bekräftas av SR:s Ekot att det är oklart hur en rödgrön majoritet i valet kommer att hantera frågan om FRA:s signalspaning som förutom kontroll av ett specifikt urval av trafikdata även sysslar med en hemligstämplad utvecklingsverksamhet där anställda med tillgång till stora mängder trafikdata kan ägna sig åt en kartläggning av det svenska folket. OlofB, som tidigare illustrerat vad det är fråga om, ställde i april frågan Hur gör vi FRA till en valfråga? En berättigad fråga eftersom den granskande makten – medierna – ser den lagstiftning, som dribblats genom riksdagen, som ett resultat av ett demokratiskt beslut och således något vi måste acceptera. Medan vi i bloggosfären gjort vårt bästa för att visa att beslutet är ett resultat av en demokrati i förfall. Men utan bekräftelse i etablerade medier kan vi viftas undan som mygg.


Det är gott och väl att saker synas i sömmarna i efterskott, men vi kan idag notera att det i valrörelsen mera spekuleras i tänkbara effekter av de bägge blockens politik, än det som visar hur politikerna förvaltat väljarnas förtroende efter ett val. Jag tycker att regeringen kommit undan granskningen av vad som då var på gång alltför lättvindigt och nu är den i mitt tycke obehagligaste delen av FRA:s verksamhet hemligstämplad och således omöjlig att syna i sömmarna. Men, att FRA-debatten fortfarande är i högsta grad levande visar t ex Beelzebjörn i ett gästinlägg hos Håkan Ünsal.


Själv har jag lutat åt att det är journalisternas kluvna förhållande till internet, som kan förklara att idéer om censur och övervakning ostört kan vinna terräng bland politikerna. Det ska bli intressant se hur länge KD:s Alf Svensson klarar sig undan en förklaring till att han skriver under en skriftlig förklaring med uttrycklig koppling till Datalagringsdirektivet ”för att starta eller väcka nytt liv i en debatt kring ett ämne som ingår i Europeiska Unionens befogenheter”, utan att samtidigt ha en avsikt att därigenom påverka hela EU. Det går inte att ta miste på att Alf Svensson i sitt genmäle i Expressen är rätt stolt över att KD lyckades övertyga alliansen om ett förbud mot innehav av barnpornografi. I dess kölvatten har vi nu här i Sverige dessutom en lag om ”tittförbud”, vilket visar att riksdagen genom att öppna upp för KD:s ivrande hamnat på ett sluttande plan, där arbete med och innehav av serietidningar kan straffas. Jag kan också se att Rick Falkvinges, min och andra piraters reaktion på den lag, som gjort detta möjligt, av dessa moralister tolkas som att vi skulle försvara sexuella övergrepp på barn. Men, när de själva kan använda nätet för att sprida sina missuppfattningar och vanföreställningar, då är tydligen internet helt OK.


Det skulle inte förvåna mig om detta är en medveten spekulation i människors vämjelse inför barnporr, för att KD ska klara 4-procentspärren. Jag hoppas givetvis att människor tänker längre än näsan räcker och tar avstånd från en utveckling där politiker kommer undan med att utmåla internet som roten till allt ont och att en bättre värld bara kan vinnas med hjälp av censur och övervakning.


Det började med terroristhot, något som Gösta Hulten, journalist och författare samt talesperson medborgarrättsrörelsen Charta 2008 tar upp i sitt inlägg i SvD Brännpunkt och som han avslutar ”systemet av speciallagar och massövervakning som blivit en ny, lönsam global industri, hotar oss alla. Kriget mot terrorismen, vår tids farligaste villfarelse, skulle skydda det öppna samhället, men är på väg att bli dess största hot”. I terrorns spår följer sedan villfarelsen att ondskan i världen kan utrotas genom censur och övervakning av än det ena och än det andra. Calandrella ger exempel på hur polisen i vår närhet vill rucka på en grundbult i vårt rättssystem för att förenkla jobbet. Men, märkligast av allt är att Alf Svensson och andra som verkar i Guds namn inte längre sätter sin lit till sin förmåga att vinna människors hjärtan för det goda, utan försöker inbilla sig själva och andra att det går att komma åt människors ondska med en vedergällning, där det ses som försumbart att även oskyldiga blir dömda.


Avrundar med Hax som tycker sig se en ny medievärld. Jag har rätt länge varit inne på liknande funderingar. Men, medan Hax lyfter fram politikers och andra makthavares oförmåga att hantera att deras hemligstämplade handlingar läcker ut och därför kommer att besluta om regler för kommunikationsverktyget internets användning, har Deepedition funderingar kring den balansgång som krävs för att ett vettigt samspel ska fungera till nytta för såväl individer som kollektiv. Och när Niclas undslipper sig även ett PS med en tanke, som inte är helt fel i sammanhanget, då visar det bara hela vidden av vad världsamfundets oförmåga att hantera konflikterna i Mellanöstern kan ställa till med. Lars-Erick undrar om kritikerna vill skjuta budbäraren och Medievärldens chefredaktör Axel Andén bidrar med sin syn på det skeende som bäddat för detta.


Egentligen visar konflikten där borta i grund och botten på samma oförmåga, som vi själva trots alla goda föresatser visar prov på här hemmavid. Även den som kan sin bibel har lättare att se grandet i sin broders öga än bjälken i sitt eget. Hur går man vidare sedan man kommit fram till den insikten? Innan jag brottas vidare med den frågan, skrattar jag hejdlöst åt Deepeditions kommentar till sådant som flyter upp i valrörelsens kölvatten. Allt detta och mera därtill finner vi också i Opassande Emmas lästips.

Intressant.

5 kommentarer:

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Lars-Erick Forsgren sa...

Ännu ett fruktansvärt bra inlägg, farmor!

Nyttig repetition av hur beslutet om FRA-lagen gick till, i länken till Fokus (http://www.fokus.se/2008/09/spelet-om-fra/ ). Och varför.

Det visar att sakinnehållet faktiskt inte är det viktigaste, utan själva spelet, maktspelet!

Och den tragiska konsekvensen av partipiskornas betydelse i svensk politik!

Jakob sa...

Det är alldeles riktigt att trafikdatalagringen är ett av de största problemen med FRA-lagstiftningen. Intressant nog finns det några initierade politiker, bl.a. Staffan Danielsson och Allan Widman, som begripit vilka långtgående befogenheter riksdagen gett FRA, men som ändå försvarar det hela. Den allra största delen av ledamöterna har däremot mycket dålig koll på trafikdataproblematiken.

Regeringen har kommit alldeles för lindrigt undan. I propositionen försökte man helt enkelt smussla undan hela denna del av lagpaketet. Det är för övrigt ett tillvägagångssätt som utmärker hela FRA-hanteringen från början till slut.

För tillfället föreställer jag mig att det främst är allehanda muslimer inom och utom landet som löper störst risk för kartläggning. Men som vi alla vet varierar grupperna över tiden.

IT-hot har enligt FRA-chefen hamnat allt högre upp på agendan. Här lär det vara svårt att spana selektivt, varför man kan befara att inhämtningen blir bred och godtycklig. Att leta efter mönster i bulken trafikdata är nog en given metodik.

Ett annat hett område, men då inom innehållsinhämtningen, tror jag handlar om penningtransaktioner. Och här lär ju inte allt gå via hårdkrypterad SWIFT.

Underrättelseorgan är dessutom självspelande pianon. Med tillgång till dessa materialmängder ökar faran för att myndigheten får egna idéer. Stolt kan Ingvar Åkesson vända sig till uppdragsgivare och utländska samarbetspartner med det ena erbjudandet efter det andra: -Vi kan göra det här också. Är ni intresserade?

Ett stort problemkomplex är just utlandsutbytet. Där har debatten varit obefintlig. Inte heller signalspaningskommittén eller Datainspektionen får fördjupa sig i den delen vid granskningen. Som det står i deras direktiv: De ska ha FRA:s och nationens bästa för ögonen:

Uppdraget ska därför utföras på ett sådant sätt att det inte påverkar den svenska försvarsunderrättelseverksamhetens förutsättningar att i dag och i framtiden arbeta för Sveriges bästa. Arbetet ska också i övrigt bedrivas så att det inte skadar Sveriges förbindelser och samarbeten med andra länder.

Lars-Erick Forsgren sa...

Än en gång: Vi, även riksdag och regering, måste inse att vi alla är individer. Mer el mindre godtycklig insortering i grupper och kollektiv är förkastlig och leder till rättslöshet och annat elände. Som med t ex FRA-lagen.

http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2010/07/vi-snalla-svenskar-och-rattssakerheten.html

Anonym sa...

Att som liberal ondgöra sig över att de rödgröna är TVEKSAMMA till FRA när hela alliansen önskar MER övervakningskontroll är väl ändå lite övermaga...

Hellre en tveksam (utrymme för diskussion) regering än en regering som ser medborgarna som ett hot som måste bekämpas med övervakningskontroll.

När ska vi få en riktig liberal regering istället för en fascistoid diktaturkramande allians?