fredag 9 maj 2008

Ihåliga strejknyheter

I det jag hittills hört och läst om sjuksköterskestrejken, har det varit märkligt tyst kring det faktum att fyra landsting hittills klarat sig undan varsel om strejk. Varför?

Varför har landstingen i Blekinge, Kalmar, Sörmland och Dalarna undantagits? Och hur kommer det sig att så många kommuner blivit indragna i strejken? Ja, vad jag kan förstå handlar det om att de arbetsgivare, som hittills undantagits, varit mera seriösa vid den senaste lokala förhandlingen och tagit ansvar för lönebildningen när det gäller denna yrkesgrupp.

I Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) eget informationsmaterial om Lokal lönebildning sägs: ”Framgångsrik lokal lönebildning förutsätter att varje arbetsgivare tar ställning till bland annat önskvärd lönestruktur och löneökningsbehov. För att SKL i framtiden ska kunna teckna kollektivavtal som ger förutsättningar för lokal lönebildning fordras att varje arbetsgivare lever upp till och tar ansvar för intentionerna i kollektivavtalen. Det är av stor betydelse för sektorns attraktivitet och för kommunernas och landstingens möjlighet att rekrytera nya kompetenta medarbetare”.

Jag önskar jag fick höra Aktuellt och Rapport ställa mera problematiska frågor till SKL:s politiker än att låta dem komma undan med att utmåla sjuksköterskorna som oansvariga i förhållande till patienterna. Detta har jag tagit mig mod att sända dessa redaktioner ett mejl om. Intressant se om de bryr sig. I bloggvärlden pågår också en diskussion, bland annat här, här och här.

Inga kommentarer: