måndag 12 maj 2008

Värdering av risk och ansvar

Läser DD på nätet och ser att tidningen noterat att Dalarna inte drabbats av vårdkonflikten lika hårt som andra landsting. De sjuksköterskor, som är uttagna i strejk, arbetar inom äldreomsorgen i kommunerna, som tydligen sumpade möjligheten att uppvärdera sina sjuksköterskor i den senaste lokala förhandlingen.

I de diskussioner, som jag hamnat i sedan jag visat mitt stöd för sjuksköterskorna, har frågan om skäliga lönenivåer varit ett tvistefrö. I jämförelse med andra yrkesgrupper med ansvar för människoliv går det att tydligt se en himmelsvid skillnad mellan de som arbetar med båda fötterna på jorden och de som gör några turer om dagen i luften över våra huvuden. Att riskera sitt eget liv värderas uppenbarligen högre än att ta ansvar för andras.

Med en viss inblick i förhållanden inom SAS, där Pilotföreningen varslat om konflikt från den 18 maj, har jag börjat tänka: - Vilka kan ses som landstingens och kommunernas ”piloter” och vilka kan ses som kabinpersonal, tekniker, lastare och övrig servicepersonal? Som jämförelse kan nämnas att en pilot tjänar mera per månad än Vd:n i Tiohundra AB, som har ansvar för all sjukvård och omsorg inom Norrtälje kommun. Piloterna, som arbetar i team om tre på varje flight, har otroligt förmånliga avtal när det gäller arbetstider, traktamenten och kläder. Dessutom har de flesta piloter fått sin utbildning inom flygvapnet och slipper betala av på studielån. När Dash-planen tagits ur trafik går piloterna hemma med full lön. Inte undra på att SAS är illa ute. Något som framgår av Analysen i SvD Näringsliv idag.

Jag menar inte att vissa yrkesgrupper i vården ska driva sina lönekrav utan hänsyn till andra yrkesgrupper, utan vill visa på skillnaden i attityder i media. Ingen sätter fingret på flygbolaget SAS stora problem d v s piloternas ställning som ett särskilt frälse, medan sjuksköterskornas krav inte blir föremål för någon närmare analys eller förtigs. Här kan ni se medellönen för olika yrkesgrupper inom vården och hur högt de värderats av ansvariga politiker i kommuner och landsting i SIFO:s undersökning tidigare i år (Källa: Sifo, SCB och Vårdförbundet). Det senare verkar dessa politiker nu ha glömt.

Slutligen länkar till andra bloggare, som engagerat sig till stöd för sjuksköterskornas kamp – A, B, C, D, E, F, G – men också till Tokmoderaten, som tror att lösningen ligger i att flera privata vårdföretag etableras. Intressant.

1 kommentar:

Anonym sa...

Hej Gun,

Jag svarade på din kommentar genom att skriva ett nytt inlägg, men det verkar som om blogger inte gillar trackbacks så jag vet inte om du sett det.