söndag 4 maj 2008

Utblickar i Sverige och Världen

Efter att ha lyssnat på Godmorgon Världen i P1 funderar jag på de skilda världar, som människor i Sverige och världen runt lever i och hur det påverkar den tolkning, som vi gör av de fragment av tillvaron som vi lägger märke till. I bakhuvudet ligger en del obearbetade bilder kvar från SVT:s dokumentär Ryssviken, som jag tittade på igår kväll. Där fick vi se en del av vårt samhälle, som många av oss har liten eller ingen kunskap om. Ett sätt att leva, som står i skarp kontrast till det nya, som ska växa fram när Ryssviken sanerats och etablerats som det nya bostadsområdet Marinstaden.

Den bilden poppar upp när jag lyssnar på inslaget om den nya trenden där etablerade media, som t ex Financial Times, erbjuder sina läsare ekonomisk rådgivning i livets alla situationer. Trenden har skapats av några ekonomer, som på fullaste allvar menar att allt kan och bör synas utifrån ekonomiska pespektiv. Sedan jag tagit del av annat som skrivits av frilansjournalisten Mårten Blomkvist (som medverkande i detta inslag i programmet) förstår jag hans bevekelsegrunder. Artikeln ”En humanist ser sig om” i Vetenskap och Folkbildning nr 3/1999 talar sitt tydliga språk. Blomkvist vill göra vad han kan för att rida spärr mot allsköns vidskepelse, som ökar i omfattning, samtidigt som människors kunskap om matematik och slumpens roll blivit allt mindre. Jag tror dock att det mänskliga livet, som sysselsatt filosofer sedan urminnes tider, är mera komplicerat och problematiskt än att det kan rationaliseras utifrån ekonomiska kalkyler. Men, jag gillar hans mission utifrån den tanke jag har om att allt strävar mot sin egen jämvikt och minns mammas ord om "att för mycket och för litet skämmer allt".

När jag sedan hörde, hur resonemangen går kring värdering av olika yrken och vad som styr lönesättning, är det inte utan att jag undrar hur det skulle kunna se ut om detta baserades på en strikt ekonomisk kalkyl. Det som kändes mest långsökt var att ett kommunalråd ansågs ha en arbetsuppgift värd att rankas som trea efter åklagare och advokater. Denna politiker ansågs inte ha ett uppdrag med arbetsuppgifter, som egentligen bör ses som ett kall. Fullt i klass med det som många politiker tycks anse att sjuksköterskorna kan hålla till godo med.

Intressant blogg om sjuksköterskestrejken i Sverige är Syrrabloggen och en blogg om det som händer på Island, där man hotar med att säga upp sig, är Islandsbloggen.

Inga kommentarer: