måndag 5 maj 2008

Nu slår strejken till på flera håll

Läser en intressant ingress till nyheter i SR Gävleborg och en artikel i Arbetarbladet, Gävle som bägge handlar om att sjuksköterskestrejken nu nått deras län. Där finns i den senare artikeln några rader som väcker mitt intresse.

Där sägs att detta är ”En strejk som landstinget anser kommer att slå hårt mot patienterna. – Det är inte i första hand arbetsgivaren utan patienterna som drabbas. Många har ont och har väntat länge på sina operationer och nu ställs de in, säger Lars-Göran Holtby som är chefsläkare för operationsverksamheten i länet.”.

Märkligt att arbetsgivarens d v s politikernas ”förlängda arm” chefsläkaren Holtby inte ser sin dubbla roll och inser att han genom sitt uttalande tycks anse att sjuksöterskorna har ett större ansvar för patienterna än vad arbetsgivaren landstinget har. Och det slår mig att vad ytterst få talar om (och som inte ses som något hot mot patienterna) är de ökande kostnaderna för inhyrda läkare. Det vore intressant att veta vad dessa kostnader uppgår till i de olika landstingen. För några år sedan satte man stopp för inhyrning av sjuksköterskor – hur gör arbetsgivaren d v s landstingen när det gäller inhyrda läkare? Det är ju kostnader som inte redovisas som personalkostnader utan ses som främmande tjänster.

Andra som skriver intressant om sjuksköterskestrejken är Aftonbladet, DN Ekonomi och SvD. Kommentarerna talar sitt tydliga språk. Synen på sjuksköterskornas strejk handlar inte om en värdering av deras arbetsinsatser, utan är ett sammelsurium av partipolitiska överväganden. Att det är ett komplicerat spel, som pågår, det framgår av en klarläggande artikel i SvD:s E24 den 30 april.

I likhet med Sture Nordh, TCO, sätter jag ett plåster på mitt ytterplagg för att visa mitt stöd för sjuksköterskornas kamp.

Inga kommentarer: