onsdag 6 februari 2008

Företagskulturen i vår kommun

Det är alltid lika intressant att ta del av nyhetsbrev från www.storytellers.se där Matts Heijbel berättar om iakttagelser han gjort under sina uppdrag att skapa insikt om hur berättelser inom företag och organisationer kan stärka varumärket. Berättelser inifrån företaget säger något mycket viktigt om företagskulturen.

Genast tänker jag på Norrtälje kommun, som politisk organisation och som bärare av vår demokrati i dess praktiska tillämpning lokalt i samhället. Så som den tillämpas inne i kommunhuset, blir bilden av kommunen som demokratisk organisation ute i samhället. Företagskulturen där inne i huset påverkar varumärket Norrtälje kommun utåt mot medborgarna och i det omgivande samhället.

Det betyder att de senaste nyheterna igår och idag i Norrtelje Tidning om hur det ledande kommunalrådet, driver igenom beslutet i Kommunstyrelsen om ändrade ägardirektiv för Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB, är betydelsebärande. En nödvändig operation för att kommunalrådet därefter orättmätigt ska kunna gynna en viss fastighetsägare, som vill ha option på marken. Nog kan man undra hur det fungerar innanför skallbenet på kommunalrådet Kjell Jansson – har han inte hört talas om att även en politiker måste vårda sitt varumärke? Vad är viktigare för ett politiskt parti i en politiskt styrd organisation än demokrati?

Om kommunen skulle göra som IKEA, anställa en kulturambassadör, för att marknadsföra kommunen med hjälp av berättelser om den demokratiska process som föregått de politiska besluten – vilken story det skulle bli!!! Men jag tror knappast att det skulle stärka bilden av Norrtälje kommun som demokratins fackelbärare. Det vi ser i ortstidningen talar ofta om motsatsen. Men, å andra sidan: - Kan man begära att Kjell Jansson ska veta bättre och bry sig mer om detta än de som varit hans föregångare?


6 kommentarer:

Anonym sa...

Känner inte denne Kjell men känner mycket väl igen pampsyndromet du beskriver.

Gun Svensson sa...

Konstigt nog känns det som en slags tröst att det finns andra som ser det som jag ser, men mest av allt önskar jag att jag hade förmåga att häckla Grabbarna Grus så till den grad att det gjorde skillnad.

Rolf Carlsson sa...

Jag har lyssnat till diskussioner mellan infödda Roslagsbor om vänskapskorruptionen i Norrtäljes politiska ledning och kommunala förvaltning. Det som skrämmer mig mest är att de tycks betrakta det som något normalt: "Så gör väl alla politiker". När jag blir upprörd tycker de att jag är naiv.

/Rolf

Gun Svensson sa...

Jag håller med dig Rolf - man kan förlora tilltron till vad som är möjligt att göra, när man hör hur de, som inte vill besvära sig med att göra något åt saken, resonerar. Vi medborgare har som bekant den demokrati vi förtjänar! Lyckligtvis får jag ofta kvitto på att jag inte är ute i ogjort väder, när jag lyfter fram en företeelse i dagsljuset. Vad jag saknar är att vara en i en "demokratirörelse" där medborgare oberoende av politisk färg bestämt sig för att mera metodiskt ta itu med den kultur som frodas.

Rolf Carlsson sa...

Vi kanske ska starta en "sanningskommission".

/Rolf

Gun Svensson sa...

Vilken kanonidé!