söndag 10 februari 2008

Kulturhusen i Stockholm åter i fara

Intressant läsa i dagens SvD att Stadsholmen, det bolag som förvaltar Stockholms stads kulturhus, är på god väg att sälja ut sju av dessa fastigheter. Detta var på tapeten redan i november förra året efter det att Moderaterna före valet gått ut och lovat hyresgästerna att vara positivt inställda till en privatisering av stadens hyreshusbestånd, något som dock folkpartiet ansåg inte kunde gälla för Stadsholmen. Jag var en av många som bloggade om detta sedan ledamoten Hans-Göran Olsson visat civilkurage och satt ner foten – alliansens överenskommelse gällde inte kulturhusen! Efter detta modiga ställningstagandet valde jag Folkpartiet i Nacka som en av mina favoritbloggar, eftersom det idag råder brist på rakryggade politiker.

Men nu verkar det som att Hans-Göran Olsson börjat sväva på målet. Nu handlar det om att Stadsholmen inte har tillräckligt med pengar för att sköta verksamheten på ett bra sätt.
Det är det som gör att vi möjligen kommer att sälja något hus, säger han till SvD:s Dan Nilsson, samtidigt som han dock understryker att inga beslut är fattade.

Resonemanget om att hyresgäster är missnöjda med det bristande underhållet, känner jag igen från ett par ganska hätska kommentarer på min blogg. Därför undrar jag naturligtvis vilka bevekelsegrunder, som är avgörande när Hans-Göran Olsson väljer att byta fot för att sälja ut en del av allas vårt kulturarv. Är det de hyresgäster, som är mest otrevliga att ha med att göra med, som tillåts göra ett klipp? Eller är det de hus, där underhållet är mest eftersatt, som Stadsholmen kommer att avyttra? Enligt min uppfattning bör inte ha-galenskapen gynnas på bekostnad av kulturarvet. Demokrati är ett styrelseskick som ställer krav på kurage hos våra politiker. De hyresgäster, som har problem med att bo kvar i Stadsholmens bestånd, borde erbjudas andra alternativ hos Svenska bostäder.


2 kommentarer:

Anonym sa...

Utan att vara insatt i ärendet känns det som om någon eller några har något att förklara för att undvika mygelstämpeln.

Gun Svensson sa...

Nja, mygel i vanlig mening handlar det nog inte om, utan mera detta att de hyresgäster, som lobbar för en utförsäljning och därmed kan göra sig en hacka, satt den ståndaktige Hans-Göran Olsson under osedvanligt hårt tryck. Jag menar att han för att inte fega ur måste göra klart för sig på vilka sakliga grunder han är beredd att göra ett avsteg,istället för att falla undan för otrevliga påtryckningsmetoder.