onsdag 13 februari 2008

Behöver man planera inför samhällsförändring?

Efter en eftermiddag, då jag deltagit i ett seminarium anordnat av RTK (Regionplane- och Trafikkontoret, Stockholms läns landsting) är det många tankar om både stort och smått som kommit och gått. Det är ofta, som bussresan till eller från Stockholm ger den tid till eftertanke, vilket jag känner att jag mår väl av.

Vision, mål och strategier för regionen har arbetats fram, liksom ett program för det planarbete som pågår. Avsikten är att förslag till en ny regional utvecklingsplan för Stockholms region (RUFS 2010) ska sändas ut för samråd till kommuner och andra före sommaren 2008. Länsstyrelsen, som har ansvaret för det regionala utvecklingsprogrammet i länet (RUP), har beslutat att arbeta tillsammans med RTK så att RUP och RUFS blir ett kraftsamlande verktyg för den regionala utvecklingen.

Idag handlade det om Regionförstoring eller Regionförtätning med undertexten ”Nödvändighet eller hot mot hållbar utveckling”. Med professor Göran Cars, avdelningschef för Samhällsplanering vid KTH, som moderator, medverkade en rad mycket kunniga personer, som utifrån sin sakkunskap gav oss åhörare en hel del att tänka på. En bra mix av människor, som tror på möjligheten att planera för en önskvärd utveckling, och tvivlare, som pekade på att svenskar i gemen är inte är särskilt förändringsbenägna, samt pragmatiker, som talade om möjligheter och hot i praktiken. Det har utlovats att deras föredragningar ska läggas ut på RTK.s webbplats. De är värda ett studium.

För min egen personliga del har jag idag än en gång fått bekräftat att den som ser vartåt det lutar ser om sitt hus. Sedan beror det på våra politiker om den snöda ekonomiska vinningen ska dra det längsta strået eller om det går att finna en balans mellan behovet av förnyelse och värnet av vårt kulturarv och vår miljö. Men ska det fungera måste man nog visa större respekt för översiktliga planer än vad man hittills gjort i vår kommun. Grundbulten i planerandet är nog att ge alla en möjlighet till inflytande - det handlar om demokrati i praktiken. Men, den politiker som vill se snabba resultat, kan få fnatt för mindre. Men en grundkurs i demokrati kunde kanske hjälpa?


Inga kommentarer: