måndag 25 februari 2008

Om att må bra och göra goda prestationer.

Nyligen var jag ute och surfade på nätet och då råkade jag av en slump stöta på ett material som fångade mitt intresse. Det var ett OH-material som barnläkaren Lars H Gustafsson använt vid en föreläsning om Elevhälsa – en rättighet för alla barn. Eftersom jag ägnat merparten av mitt vuxna arbetsliv åt verksamhet med fokus på barns och ungdomars liv, har tankar kommit och gått kring detta material. Det är så klokt tänkt – barn som mår bra har större möjligheter att göra bra resultat. För barn är gott ledarskap och arbetsmiljö lika viktigt som det är för vuxna!

Ikväll har jag sökt vidare för att se om Lars H Gustafssons kloka iakttagelser satt några spår i skolvärlden. Då landade jag på webbplatsen för skolutveckling och kan till min häpnad se något, som en lärare uttalat redan år 2003, ”Under ett antal år har man satt fokus på betyg och basfärdigheter för att öka måluppfyllelse. Jag tror nu att man behöver tillåta fokus på sambanden mellan hälsa, lärande och värdegrund och lyfta upp denna kunskap till samma nivå som basfärdigheter.”. Intressant!

Man tror inte sina ögon – diskussionen vågor går idag höga kring betyg och disciplinära åtgärder, trots att man redan år 2003 talade om ett samband mellan elevhälsa, lärande och värdegrund. Jag kan bara hoppas att våra lokala politiker för elevernas skull gräver ner stridsyxan och ser vad man kan göra för att låta den kunskap, som Lars H Gustafsson gör sig till talesman för, får genomslag i våra skolor.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Hej, ja Björklund och gänget som endast talar om repressiva åtgärder för den enskilde borde tänka efter lite längre. Det är så lätt att debatten om skolan och elevers situation handlar om betyg eller kepsar istället för att ta upp den psykosociala mijlön. Men det är ju lättare att sätta en siffra i uppförande och ordning än att se till att alla vuxna i skolan är närvarande hos eleverna hela tiden i skolan. Mycket finns att säga om detta, bra att du tar upp frågan.

Gun Svensson sa...

Hanna, om jag förstått saken rätt så är du politiskt aktiv och har således större möjligheter att påverka det politiska klimatet så att en dialog mellan höger och vänster blir möjlig kring sådant som borde vara så viktigt att man mera såg till det som förenar än det som skiljer. Medan politikerna träter förpestas arbetsmiljön för både vuxna och elever! Medan väljarna tappar tilltron till politikerna!

Anonym sa...

Barn som mår bra gör bra prestationer.
Det gäller alla, även vuxna.
Jag ser ingen motsats i att värdera prestationer och att arbeta med det som får oss att må bra. Här finns hur mycket forskning och erfarenhet som helst att bygga på. varför inte detta kan tillämpas i högre grad i skolan är en gåta för mig.

Gun Svensson sa...

Håller helt med Gubben. Men så som politikerna (oavsett kulör) sliter och drar i verksamheten utifrån en uppfattning som inte är särskilt väl underbyggd, kan det inte gå annat än illa. Betygsnivån i vår kommuns skolor är bland de lägsta i länet och och bildning är inte något som värdesätts av särskilt många politiker.