lördag 16 februari 2008

Drivkraft – motor eller motivation.

Skrev nyligen om drivkraften och har gått vidare längs det spåret. En sökning på nätet och jag får uppgift om att 486 000 svenska sidor innehåller ordet drivkraft och som vanligt blir Wikipedia den jag först besöker. Där finner jag följande:


Drivkraft eller motivation, är det som skapar rörelse eller förändring. Drivkraft brukar syfta på det som förändrar och medför händelseutveckling i samhället. För individer är det synonymt med drivfjäder. Den som ger sig i kast med att försöka förstå bakomliggande drivkrafter på samhällsnivå noterar snart att dessa sällan är isolerade. Istället är de delar av ett komplex, där många aktörer och händelser samverkar. Att förstå och tränga in i dessa komplex är betydligt viktigare än att bestämma exakt vilken drivkraft som är den viktigaste.” Intressant.

Därefter tar jag en titt på Utbildningsradions webbplats där sökordet lett mig till programmet 20 steg till Drömjobbet där Drivkraft ingår i steg 6. Ett program jag måste titta närmare på vid ett senare tillfälle, då det kan vara något för de kvinnor, som söker stöd för att ta tag i sin livssituation och komma vidare till något där deras energi kan användas till något konstruktivt istället för att bara läcka ut till ingen större nytta.

I det ena fallet tänker jag främst på politiskt intresserade, som vill åstadkomma en bättre hushållning med våra gemensamma resurser genom att förändra samhället, medan det andra gäller individer, som insett behovet av en bättre hushållning med de egna resurserna genom att förändra sin livssituation. Men alla människor ser inte sambandet mellan ekonomi d v s hushållning med ändliga resurser och de förändringar, som detta kräver. Men hur ska de klara av det, så länge ekonomer och politiker inte kan komma överens om i vilken utsträckning man bör räkna med mänskliga begränsningar i sina kalkyler?


Inga kommentarer: