torsdag 28 februari 2008

All makt utgår från kommunalrådet!

Efter att ha googlat på begreppet demokratiskt sinnelag fick jag snart upp en länk till Ekerö kommun, där ett lokalt parti, Ö-partiet, hamnat i onåd hos kommunledningen, sedan de släppt in ljus och luft i Kommunstyrelsen och varit kritiska mot att beslutsunderlaget inte varit fullständigt i ett ärende. Vid ett extra sammanträde i Kommunstyrelsen, som hade endast ett ärende på dagordningen Kommunstyrelsens arbetsformer och demokratiska beslutsfattande, har Ö-partiet lämnat ett skriftligt uttalande till protokollet, som avslutas med följande kommentar: ”Allt makt till arbetsutskottet” är parollen. Fullmäktige har redan avlövats på makt. Kommunstyrelsen reduceras till ett transportkompani. Nu har åtminstone skiljelinjerna i demokratisyn blivit tydliga.”

Det är inte utan att jag känner igen tongångarna. Dagens Norrtelje Tidning talar sitt tydliga språk både i ledaren med rubriken Kjell Jansson har trampat i klaveret och på nyhetssidorna. Svallvågorna efter socialchefens ställningstagande går höga. Men, som den skärgårdsbo kommunalrådet är, tror han sig nog om att kunna rida ut stormen. Detta även om han denna gång rör sig i farvatten, vars grynnor han inte har en susning om. Det ska bli intressant att se om det blir tjurskalligheten eller någon form av självkritik, som drar det längsta strået, när han tänker efter på sin kammare. Duktiga medarbetare nöjer sig inte med en dålig personalpolitik.

Gårdagens blogg uteblev, eftersom jag då hälsade på hos Paki Holvander, kommunens mångfaldskonsult. Hon har nyligen blivit headhuntad till ett nytt jobb som chef för avdelningen Demokrati och mångfald i Södertälje. Grattis Paki och Grattis Södertälje kommun! Jag förstår att du ser fram emot miljöombytet ;-).

2 kommentarer:

Anonym sa...

om den här stormen utvecklar sig som jag tror så kan det bli svårt att rida ut den för kommunalrådet.

Bara att gratulera södertälje som får en kompetent medarbetare och beklaga att personalpolitiken är så dålig i Ne kommun så att vi dränneras på duktiga chefer och överig personal.

Gun Svensson sa...

Om du läser min senaste blogg så ser du att kommunalrådet har juridiskt torrt på fötterna när han framhåller att en nämnd eller förvaltning måste hålla sig inom budgetramarna. Men, det ger varken honom eller kommundirektören rätt att gå fram som en ångvält, eftersom ett sådant ledarskap kommer att kosta. Dålig personalpolitik lönar sig helt enkelt inte!