fredag 15 februari 2008

Drivkraften – varifrån kommer den?

Det reflekterar jag kring efter att ha avslutat en fem dagar lång tre-parts-dialog per mejl om demokrati med ledande politiker i vår kommun. Det har varit lärorikt och jag har märkt att jag succesivt har vunnit klarhet både i olika sakfrågor och i mitt förhållningssätt till en politiker, som jag tidigare uppfattat som ignorant i förhållande till frågor som rör bildning och kultur och därför måttligt intresserad av resonemang om demokrati och demokratiska processer.


Nu leker jag med tanken att jag kan ha dragit förhastade slutsatser, vilket gör att jag skärper min iakttagelseförmåga och inväntar vad som kan komma ut av detta.

2 kommentarer:

Anonym sa...

"Nu leker jag med tanken att jag kan ha dragit förhastade slutsatser, vilket gör att jag skärper min iakttagelseförmåga och inväntar vad som kan komma ut av detta."

Härligt! Undrar om dina mailkontakter gör samma summering...

Gun Svensson sa...

Min tilltro till människors förmåga att visa klokskap är omätligt stor till dess de bevisat motsatsen.