tisdag 19 februari 2008

NT på webben

Idag öppnar Norrtelje Tidning upp för intresserade läsare att kommentera flera av tidningens artiklar och debattinlägg på webben. Det gillar jag och säkert många andra läsare, som känner lust att ha ett ord med i laget. Tidigare har det varit möjligt att länka till ledaren och någon enstaka artikel, men idag bjuds vi läsare in med en ”puff” på första sidan i papperstidningen: Tyck till på vår hemsida med en särskild uppmaning från Chefredaktör Katarina Ekspong under rubriken ”Tyck till om skolfrågorna”.

Reidar Carlsson, chefredaktör för LEDARE & DEBATT, är som vanligt påläst och kommenterar klimatberedningens arbete och det som i andra media slogs upp som milsvida skillnader, tonas här ned. Att oppositionspartierna gör så stort nummer av två fiktiva procent år 2020, tycker Reidar är löjligt; han ser mera till det som förenar än det som skiljer. Han visar mod, när han uttalar ”Mer kärnkraft är inte lösningen på klimatproblemen, utan skapar bara nya, mycket stora problem”. Han får räkna med att bli hudflängd av företrädare för Stureplanscentern och andra reaktorkramare!

På debattsidan skriver Socialdemokraternas Olle Jansson och Johan Westerholm under rubriken ”Inte liberalt låta poliser hämta elever” samtidigt som Reporter Katarina Hansson presenterar Skolverkets rapport under rubriken ”Utbrett skolk i Norrtälje”, där förvaltningschefen Ulf Gustavsson dock tröstar sig med att kommunen har väl inarbetade rutiner för att ta itu med skolket. Även om det alltid finns en risk att någon faller mellan stolarna, säger han och – antar jag – tänker på Hampus, som inte varit i skolan på länge, vilket vi läst om tidigare i NT. Artikeln ”Torsken kan få nobben ...” förtjänar ett alldeles eget blogginlägg, varför jag nu lämnar den därhän.

Avslutningsvis några ord om gårdagens fullmäktigesammanträde, där några av ärendena tidigare fångat mitt intresse. Artikeln toppas av nyheten om den stora satsning som görs på vatten- och avloppsanläggningar för totalt 1,6 miljarder, vilket löser problemet med vattentillgången ute vid Kapellskär och öppnar upp för om- och tillbyggnader av fritidshus för åretrunt-boende. Det senare välkomnas säkert av många, men är inte oproblematiskt, då det också kan kräva samhällsservice av annat slag. Frågan om Campus-området återremitterades på förslag av oppositionspartierna, men det är tveksamt om det kommer att påverka saken i en annan riktning. Förslaget om att frånhända NIHAB det centrala fastighetsbeståndet runt busstationen och göra om dessa till exploateringsfastigheter, rymmer en hel del dynamit. Genom att öppna upp för en annan fastighetsägare, blir det andra mera dolda krafter som kommer att ta makten över planeringen av den förtätning, som alla orter med ökad inflyttning, måste finna sig i. Kommunens planmonopol blir här bara en chimär. Intressant se vad som händer med medborgarinflytandet.

Inga kommentarer: