lördag 2 februari 2008

Lita inte på kärnkraftskramarna

Under den rubriken skrev Eva Moberg i Aftonbladet den 30 januari en läsvärd artikel om kärnkraften, som förtjänar både en omläsning och en vidare spridning. Själv läser jag den om och om igen och funderar på hur jag, men mina betänkligheter i förhållande till kärnkraften ska förhålla mig, när LO-grabbarna vid Holmen Paper i Hallstavik i Norrtelje Tidning propagerar för denna form av energiproduktion.

Inför hotet att förlora sina jobb blir omtanken om framtida generationers miljö av underordnad betydelse. De bortser helt från det som Eva Moberg lyfter fram i sin artikel.

Kärnkraften avger inte koldioxid under själva driften. Däremot slukar hela processen – uranbrytning, anrikning, transporter, bränsletillverkning, byggande och rivning av reaktorer, avfallshantering – ofantliga mängder fossila bränslen.

Koldioxiden som sådan är inte det största hotet. Det är den uppvärmning av biosfären den åstadkommer. Och här bidrar kärnkraften även under drift. Dess verkningsgrad är nämligen bara 30–35 procent, alltså sämre än ett kolkraftverks. Det mesta blir med andra ord spillvärme. För Sveriges del handlar det om över 150 miljarder kilowattimmar från kärnkraften per år som bidrar till jordens uppvärmning. Kärnavfall och reaktorhärdar måste oavbrutet kylas och verken ligger därför oftast vid vatten. De tar in kallt vatten och släpper sedan ut hett vatten i hav och floder. Det pågår en oavbruten upphettning av kopiösa mängder kallt vatten.

Kärnkraften blir själv den mest långsiktiga faran i och med de klimatförändringar som vi vet kommer i vilket fall som helst. De naturkatastrofer som det ännu olösta slutförvaret måste kunna tåla i en halv miljon år – drastisk höjning av havsnivån, extrem torka, översvämningar, jordskalv och jordskred – kommer nu ganska snart. Hur säkerheten ska kunna upprätthållas i vår turbulenta framtid är mer gåtfullt än någonsin. ”.

Därefter berättar Eva Moberg intressant om vad som hänt i olika europeiska länder och i USA där man varma somrar tvingats stoppa eller dra ner på produktionen när uppvärmningen i de vattendrag, som man tar sitt kylvatten ifrån, nått nivåer som blivit ett hot mot hela den omgivande miljön. Men också för produktionen i sig själv eftersom kylvatten har en viktig funktion.

I Kristinestad, Svenska Österbotten, Finland pågår en namninsamling mot byggandet av ett kärnkraftverk vid Kilgrund här i Sverige är det många som bloggar för och emot kärnkraften, bland annat här.


16 kommentarer:

Christoffer Willenfort sa...

OK då ska vi ta i med de direkta felaktigheterna här.

1)"Kärnkraften avger inte koldioxid under själva driften. Däremot slukar hela processen – uranbrytning, anrikning, transporter, bränsletillverkning, byggande och rivning av reaktorer, avfallshantering – ofantliga mängder fossila bränslen"

Detta är en så kallad lie by omission, målet är att utpeka kärnkraften som miljöovänlig men samma kommentar kan appliceras på alla andra kraftkällor, även vindkraftverk resulterar i utsläpp då de byggs, och om man räknar på utsläpp per producerad KWh så ligger kärnkraftverk långt lägre än de flesta andra sorters krafttilverkning (kolla upp externe för exakta siffror)


2)"Dess verkningsgrad är nämligen bara 30–35 procent, alltså sämre än ett kolkraftverks."

Detta är direkt felaktigt, moderna kärnkraftverk har avsevärt högre verkningsgrad, enda anledningen till att svenska kärnkraftverk inte har högre verkninsgrad är att politikerna inte gav tillstånd till att använda spillvärmen till uppvärmning. Dessutom så är spilvärmen från svenska kärnkraftverk försumbar i perspektivet global uppvärmning. om man tar alla spilvärme som svenska kärnkraftverk släpepr ut i östersjån under ett år så motsvarar de den mångd solsken som träffar östersjön under lite mindre än 30 minuter. så en molning tille mer eller mindre inder ett år ger mer effekt.

3)Med moderna kärnkraftverk så kommer vi inte att behöva slutförvara i mer än ca 2-500 år, det vi idag kallar avfall kommer i framtiden kallas bränsle.


Eva Mobergs inlaga är så full av direkta felaktigheter och skrämselpropaganda att jag är förvånad att aftonbladet släpte igenom den, för lite fakta i ärendet så rekomenderar jag gröna realisten (http://gronarealisten.blogg.se/) som faktiskt vet vad det handlar om.

Jörgen L sa...

Jag är väldigt tveksam till kärnkraft själv av en massa skäl, men det där om uppvärming av vatten är bara dumheter.

Jag räknade efter med de siffrorna som uppgavs i artikel, 150 miljarer kWh i spillvärme. Eftersom världshaven innehåller 1,35 miljarder kubikkilometer vatten så skulle det ta ca 7,5 miljoner år att höja vattentemperaturem med EN grad....

Gun Svensson sa...

Christoffer: Hur ska jag veta att du är mera tillförlitlig än Eva Moberg?
JorgenL: Du menar alltså att Eva Mobergs uppgifter om situationen med driftstopp eller neddragningar på grund av svårigheter med kylvattnet på de platser hon talade om, skulle vara direkta lögner?

Johan sa...

Christoffer tack för reklamen för min blogg :)

Farmorgun det Christoffer säger är helt korrekt, då kan du ju givetvis fråga varför du ska lita på mig över Moberg. Anledningen är att jag är fysiker, har kandidatexamen i kärnfysik och slutför nu min magisterexamen i reaktorfysik. Eva Moberg däremot har ingen som helst bakgrund inom teknik eller naturvetenskap och hon skriver ofta saker som är helt galet.

När man talar om koldioxidutsläpp så måste man se det i ett livscykelperspektiv, dvs utsläpp från alla delar av kedjan. Brytning, konstruktion av kraftverk, transporter av bränsle, slutförvaring osv. Precis som kärnkraft så ingår det steg i livscykeln för olika förnyelesebara energier som släpper ut koldioxid. Det finns gott om publicerade granskade livscykelanalyser som jämför de olika energislagens utsläpp. På min blogg har jag sammanfattat ett axplock av dom.
http://gronarealisten.blogg.se/1180646465_krnkraft_och_koldioxi.html

Det Moberg skriver om kylvattenbrist är korrekt, men det är ett lösbart problem. Det enda kraftverken behöver göra är att bygga kylton för att radikalt minska vattenåtgången och så är problemet löst. Blir torka vanligare kommer det bli ekonomiskt vettigt att bygga kyltornen. Detta gäller för alla kondenskraftverk oavsett om det är kärnkraft, kolkraft eller biomassa.

När det gäller säkerheten för slutförvaring så är den redan garanterad att klara en istid, det finns ingeting global uppvärming kan åstakomma som sätter så stor press på slutförvaringen. Men det är även viktigt att påpeka att även om behållarna går sönder och börja läcka så är det radioaktiva avfallet i princip olösligt. Oavsett vad som sker så kommer det aldrig ge upphov till höga stråldoser till någon, helt enkelt på grund av det radioaktiva materialets kemiska egenskaper.

I Oklo afrika så fanns det för några hundra miljoner år sen en naturlig kärnreaktorn, trots att avfallet som producerades där inte skyddades på något sätt så har ändå allt stannat inom några meter från reaktorn i berggrunden. Det har väldigt väldigt svårt för att spridas.

Jörgen L sa...

Här är min uträkning vad gäller vattnet:
kWh för att värma en liter en grad =0,0011666667 (4,2 kJoule)

kWh från kärnkraft(enl. artikeln)= 150 000 000 000

Antal liter som kärnkraften kan värma en grad= 175 000 005

Världshaven=1,35 miljarder kubikkilometer=1 350 000 000 000 000 000 liter
Uppvärmning/år av haven= 0,000000000129629633333 grader C
Antal år för att värma haven 1 grad = 7 714 285

Östersjöns volym 21 000 km3 skulle ta 120 000 år att värma en grad.


Vad gäller stoppen så kan jag tänka mig att det beror på att kylkapaciteten är underdimensionerad, eftersom det INKOMMANDE vattnet är varmare än tidigare. Då uppnår man inte tillräcklig kylning. Anledningen till att det inkommande flodvattnet är varmare kan ju vara beroende antingen på
vädret eller på uppvärmande utsläpp uppströms. Så ja, det är nog korrekt att det kan finnas samband med andra kraftverks utsläpp, men inte så som det framställs, att det handlar om kärnkraftens bidrag till den globala uppvärmningen.

Vad gäller kärnkraften i stort så vill jag säga att jag anser att den är väldigt säker i normal drift, MEN att även en mycket liten risk är tillräcklig för att jag inte vill att vi ska använda den eftersom konsekvenserna kan vara så extrema. Jag har 25-års erfarenhet som programmerare, och jag vet av egen erfarenhet att det aldrig går att garantera att system av olika slag verkligen är felfria, och bara det är för mig tillräckligt för att tycka att vi bör välja bort kärnkraften, alldeles bortsett från att brytningen av uran är väldigt miljöförstörande och att jag tror att kostnaderna för avfallshanteringen underskattas och gör att den på sikt är ett dyrare alternativ än sol, vind, vågor etc.

Johan sa...

Jorgen.

Du missbedömmer kärnkraft på två punkter, dels så är inte konsekvenserna av en olycka katastrofala(TMI olyckan i Harrisburg är det värst som kan ske i lättvattenreaktorer) och dels så kan man eliminera risken totalt genom att använda sig av diverse naturlagar som kontrollerar reaktorn istället för mänskligt konstruerade system.

Exempel på det är negativa effekt koefficienter i en reaktor. Om effekten höjs i en reaktor så ökar temperaturen, detta leder i sin tur till att absorptionen av neutroner ökar i diverse material(främst i uran-238), färre neutroner innebär att kärnreaktionen inte längre kan driva sig själv och effekten sjunker.

Ett annat exempel är om effekten ökar så snabbt att kylvattnet börjar koka, mindre vatten i reaktorn innebär att färre neutroner modereras och därmed så dör kärnreaktionen.

De två effekterna utesluter en effektskening av det slag som skedde i tjernobyl(där andra material gjorde det möjligt) och därmed kan kan aldrig få ett explosionsliknande förlopp i en lättvattenreaktor.

Det finns mer exempel, man kan låta kylningen drivas av naturlig konvektion så att pumpar ej behövs, man kan tillverka bränslet i sådan form att smältpunkten är så hög att även om alla säkerhetssystem havererar så blir det ändå ingen härdsmälta.

Det går helt enkelt bygga reaktorer inte kan gå orsaka katastrofer och som inte kräver mänsklig eller teknisk felfrihet.

Gun Svensson sa...

Johan Simu avslutar med att säga "Det går helt enkelt bygga reaktorer inte kan gå orsaka katastrofer och som inte kräver mänsklig eller teknisk felfrihet." Vem bygger då?

Johan sa...

Farmorgun konstruktionen behöver inte vara perfekt för att naturlagar ska fungera.

Man kan inte klanta sig så sådant sätt att naturlig konvektion, gravitation, dopplerbreddning eller grundläggande materialsmältpunkter inte fungerar. Om man bygger en reaktor som styrs av materialegenskaper så är den säker.

Jörgen L sa...

Johan, du underskattar häftigt människans förmåga att göra fel, tänka bakvänt och missa uppenbara tankelapsusar.

Ett helt yrkesliv har övertygat mig att även saker som inte "kan" gå fel lik förbaskat gör det förr eller senare. Det är alltid nån jäkla kombination av omständigheter ingen har tänkt på, och även om det i grunden är naturlagarna som ska se till att inget händer, så är det alltid nån jäkel som varit där och lagt till en finess som gör att de hindras från att verka på det sättet det var tänkt...

Johan sa...

Jorgen låt mig ge två exempel på nått som inte kan förstöras av mänsklig klantighet.

Det finns en reaktortyp som kallas molten salt reactor, bränslet är en uranflourid smälta som cirkulerar runt i en reaktor.

För att smältan ska vara kritisk så måste rätt mängd smälta vara inne i själva reaktorkammaren där moderatormaterialet finns. Men smältan expanderar när den blir varmare precis som alla andra vätskor. Om effekten då plötsligt går upp så kommer smältan expandera och då har man helt plötsligt för lite fissilt material tillgänligt för att kärnreaktionen ska kunna vara självgående. Värmeexpansion kan inte påverkas ut av mänsklig dumhet!

Det finns en annan reaktortyp som kallas pebble bed reactor. Bränslet är då i form av kulor bestående av lager av grafit och andra material med det fissila materialet i kärnan. Smältpunkten för materialen är långt över den temperatur som kan uppstå ifall all kylning till reaktorn permanent slås ut. En härdsmälta är därmed utesluten oavsett vad människor gör helt enkelt därför att materialet inte kan smälta!

Sen måste vi återgår vi till punkt ett jag nämde åt dig, även om allt går fel i dagens reaktorer så händer inte så mycket! TMI olyckan i Harrisburg är perfekta exemplet på när mänsklig dumhet tar över och orsakar en olycka som aldrig hade hänt ifall de inte petat på saker de inte borde peta på.

Men trots att det blev en härdsmälta vid TMI så inneslöts allt radioaktivt material i inneslutningsbyggnaden, omgivningen påverkades inte överhuvudtaget. Det finns helt enkelt ingenting som kan ske i en reaktor som är kraftfullt nog för att kunna knäcka inneslutningen.

Om andra industrier var tvungen att leva upp till samma säkerhetskrav som kärnkraft hade de gått under. Det finns många kemiska industrier som verkligen hade behövt inneslutningsbyggnader, det är bara tänka på Bhopal och om man tänker på olyckor med energiproduktion så är olyckor med vattenkraft ofantligt mycket värre än tex tjernobyl. Tänk bara på Banqiao katastrofen!

Det ger förstås en följdfråga, tycker du även att vattenkraften i världen ska avvecklas med tanken på de enorma katastrofer som skett med dammar och den icke nollskillad sannolikheten att en sådan katastrof kan ske även i sverige?

Gun Svensson sa...

Tack JorgenL för den senaste kommentaren, kunde inte sagt det bättre själv. Men, låt oss anta att Johan Simu har rätt på den punkten, då kommer vi till nästa fråga: - Vad händer om alla länder i världen skulle bygga kärnreaktorer i förhållande till sin folkmängd så som vi gjort i Sverige?

Johan sa...

Men det är inte en helt naturlig följdfråga då ingen förespråkare tror att kärnkraft kommer bli så extremt utbyggd inom de närmaste 50-60 åren. Fast vi kan väll tänka oss ett hundraårsperspektiv.

Uranet räcker i några hundra år med dagens teknik och i obegränsad tid med generation 4 reaktorer eftersom utvinning av låghaltigt uran ur tex havet då blir ekonomiskt möjligt. Torium finns det ännu mer. Bränsletillgång är med andra ord inte ett problem ens i ett flera tusenårs perspektiv.

Avfallsmängden kommer förbli liten i industriella sammanhang. Om majoriteten av utbyggnaden sker med gen 4 och dagens reaktorer sakta ersätts så kommer totala avfallsmängden reduceras trots att energiproduktionen från kärnkraft markant ökar. Bränslekonsumtionen sjunker med en faktor femtio per energienhet medans totala energiproduktionen ökar med en faktor 20-30.

Koldioxidutsläppen från elproduktion skulle i princip elimineras jämfört med idag.

Levnadsstandarden i utvecklingsländerna skulle givetvis öka enormt, men det gör det vilken energikälla som än byggs ut.

Några olyckor i stil med TMI olyckan skulle förmodligen ske. Olyckor som svider i ägarens plånbok men som inte skadar människa eller miljö.

Gun Svensson sa...

Johan Simu: Din senaste utläggning var väl inget svar på min fråga, som nog var något otydlig. Därför ställer jag den igen och då mot bakgrund av att civil kärnkraft innebär både anriknings- och upparbetnings- anläggningar, som kan användas för att producera kärnvapen. - Vad kan du tänka dig kan hända om all världens länder skulle bygga eller bygga ut reaktorer i förhållande till sin folkmängd i samma omfattning som vi gjort i Sverige?

Johan sa...

Jag missförstod frågan :) Det här kommer bli en rätt lång kommentar, har stora problem att hålla mig kort!

Det är en helt och hållet politisk fråga. Jag ser dock inga problem med att vilket land som helst bygger civila kärnteknik anläggningar så länge de tillåter IAEA inspektioner, om de inte tillåter IAEA inspektioner så måste resten av världen helt enkelt stampa på dom väldigt hårt. Finns inget annat sätt att hantera situationen.

Oavsett om vi lägger ner alla kärnkraft i världen eller bygger mer så kommer vapenfrågan alltid finnas kvar och den kommer alltid kräva starka internationella regelverk.

Men när det gäller vapenfrågan tycker jag det är viktigt att påpeka några saker.

1. Det enda som behövs för att bygga vapen är motivationen att skaffa sig vapen, resten handlar om ingenjörsproblem som vilken kompetent nation som helst kan överkomma. Det vi måste göra globalt är att eliminera motivationen, att avlägsna tekniken förhindrar inte de som är motiverade, det saktar bara ner dom något.

2. Ett land behöver varken upparbetningsanläggning eller anrikningsanläggning för att ha kärnkraft, se på sverige! Därför borde man modifiera NPT så att alla anriknings och upparbetningsanläggningar blir internationella anläggningar med bindande avtal att leverera bränsle till olika länder.

3. Civil kärnkraft är varken ett nödvändigt eller särskilt önskvärt steg ifall man vill skaffa kärnvapen. Att bygga ett civilt kärnkraftverk för att producera plutonium till vapen tex är ett oerhört ologiskt och dyrt steg att ta när man kan bygga en liten och snusbillig reaktor i någon bunker som producerar plutonium av högre kvalite(högre andel av Pu-239 isotopen).

Sen finns det rent tekniska lösningar för att förminsk risken, tex upparbetningsanläggningar som är okapabla att separera ut rent plutonium. Men i grund och botten är det en politisk fråga som inte nämnvärt påverkas av civila kärnkraftens vara eller icke vara.

Situationen med kärnteknik har många paralleler med kemiteknik och bioteknik. Det är väldigt mycket enklare för en kompetent kemist att framställa kemiska massförstörelsevapen än för en kärntekniker att bygga en bomb. Men trots det vidspridda kemiska industrin ser vi inte en massa kemiska vapen. Inom snart kommer man även kunna framställa biologiska vapen utan något som helst problem med tanken på den enorma takten som bioteknik utvecklas, ska vi begränsa den tekniken av rädslan för vapenspridning?

Sen vill jag ställa en fråga tillbaka :)
Om USA, EU, Indien, Kina, Brazilien och Ryssland kraftigt expanderar sin civila kärnkraft, på vilket sätt ökar det vapenspridningsrisken? Eller vice versa, ifall EU och ameria lägger ner sin civila kärnkraft, på vilket sätt påverkar det Irans eller annan diktaturs motivation att skaffa sig vapen?

Gun Svensson sa...

Om inte om hade varit hade suggan simmat över Ålands hav, brukade min man (salig i åminnelse) säga - och inte förrän nu har jag till fullo förstått vad han menade med det ;-)

Anonym sa...

Det som jag tycker är extra talande här är skillnaden i attityd mot olika debattörer... en skillnad som helt korrelerar med ställningen för eller emot kärnkraft.

Eva Moberg snackar i nattmössan och använder falska argument. Argumentet "Uppvärmningen av biosfären" är trams: En molnig dag orsakar magnituder större skillnad i biosfärens värmemängd. Att hävda att kärnkraftsverk stängs för att "utspädningen av radioaktiva ämnen blev otillräcklig" när är ren lögn och skräselpropaganda där det alltså underförstått påstås att radioaktiva ämnen släpps ut från verken. Och påståenden att vindkraft och solkraft kan ersätta kärnkraft med mindre investering i pengar och resurser kan skjutas i sank på nolltid. Det lämnas som övning till läsaren att själv gra detta.

Dessa fantasier hävdar Farmorgun är "läsvär[t]" och något som skall spridas vidare... och detta utan minsta ifrågasättande. Men kommentarer från pålästa människor som med enkla och öppna uträkningar kan visa på att Moberg far med lögn, dessa ifrågasätts gång efter annan.

Därmed än en gång visat at i frågor som dessa så accepteras inte hårda, objektiva och oemotsägliga argument... utan den man lyssnar på, det är den som säger det man själv redan tycker. Att tänka om och medge att "Ja, jo... kanske var det så att jag hade fel", finns inte på dagordningen... inte ens när uträkningarna sätts under näsan på en.