måndag 17 augusti 2009

Vilka idéer härskar inom EU-kommissionen?

Även om Johan Wennström i SvD refererar till en brittisk historiker och författare som utgångspunkt för sina funderingar kring ideologiernas roll eller deras eventuella död, har jag svårt att tro att detta stämmer. Jag har till exempel svårt att tro att det som händer under Sveriges ordförandeskap sker utan att det ingår i en tankekonstruktion där synen på människan är av avgörande betydelse. Avideologiseringen är i och för sig inget nytt tankegods, men det är möjligt att det blivit mer intressant att tänka i de banorna sedan vi kunnat se hur våra politiker skapar system, som tyder på en ökande pessimistisk syn på människan. Eller mer pragmatisk, som en del väljer att kalla det, när de utgår från att folket bara debatten lägger sig kommer att inse att politikerna vet bäst. Det är inte utan att jag blir en aning deppig av att läsa sådant en måndag morgon, när Sverige är på väg att ta sig ur den stiltje som rått under semestern. Gläds därför när jag läser dagens inlägg hos Krohniskt .


Men sedan tänker jag, att det nog är mot en pragmatisk bakgrund, som vi ska se upplysningen att EU-kommissionen den 26 juni 2009 antog lagförslag som gäller inrättande av en byrå för den operativa förvaltningen av stora IT-system inom området för frihet, säkerhet och rättvisa. Inom ramen för Stockholmsprogrammet, kan man förmoda. Hax har i dagarna gjort en resumé och lagt pussel. Olof har tolkat och gjort en överskådlig bild för både sin egen och vår förståelse. Tidigare har Nätverket Svart Måndag och många andra redovisat sina synpunkter kring detta. All denna energi och alla dessa pengar, som satsas på detta som kallas säkerhet och kontroll säger väl ändå något om den politik eller den ideologi, som ligger bakom.


Inne på detta om ideologier, noterar jag att Svenskt Näringsliv som vanligt ägnar de av politikerna styrda verksamheteterna i kommuner och landsting rejäl uppmärksamhet. Men då det i oktober – november 2007 var stört omöjligt att få ta del av den undersökning, som låg till grund för boken ”Plan B – den dolda jakten på välfärd”, har Stefan Fölster inte längre särskilt stor trovärdighet i mina ögon. Jag bloggade om detta bland annat den 19 november 2007 med en länk till inlägget som marknadsförde boken i DN. Ser nu att DN rensat bort tidigare inlägg och kommentarer, vilket känns ungefär som att upptäcka att något klippt ur flera sidor ur historieboken. Här kan jag bara notera att en idéproduktion pågår, samtidigt som det påstås att ideologierna tynat bort och folk runt om i världen dignar under finanskrisen, förorsakad av ett häpnadsväckande lättsinne i finansvärlden eller näringslivet om man så vill.


I Näringslivsdelen läser jag en artikel om att Lettlands finansmän och politiker anser att Lettlands låneavtal med Internationella Valutafonden och EU leder till att Lettlands folk tvingas till stora uppoffringar för att rädda bland andra Swedbank. Liknande tongångar kan vi läsa om i artikeln ”Island vädjar om förståelse”, som gäller återbetalningen av de miljarder euro, som landet står inför efter banken Icesaves konkurs. Islänningarna, som redan drabbats hårt av finanskrisen, har svårt att förstå varför de ska tvingas betala pengar till utländska kunder för fel som begåtts av skrupelfria banker. Tyvärr finns dessa artiklar inte tillgängliga på nätet, varför jag hoppas bli trodd på mina ord. Vad jag vill ha sagt med detta är att mycket skulle vara vunnet om Svenskt Näringsliv ägnade bevakningen av dessa sina egna domäner något större uppmärksamhet än vad som hittills varit fallet. I Dagens Samhälle läser jag att Kommunstyrelsens ordförande i Danderyd inte känner igen sig i Svenskt Näringslivs beskrivning av den kommunala verkligheten. Men där kan kanske finnas ett samband med den lokale politikerns lust att själv styra och ställa inom sitt eget område. Något som Magnus Wrede tagit upp i sin krönika.


Avslutar med Intensifier, som skriver om Telekompaketet men också om ett viktigt nätseminarium nu på onsdag samt Lakes Lakonismer som kommer med bra lästips.

Intressant.

Inga kommentarer: