lördag 1 augusti 2009

Tål FRA verkligen klarspråk?

Medan reformvänner står inför rätta i Iran och heterosexuella, som norm i vårt samhälle, synats under årets Pride-evenemang, håller jag och en del andra liv i FRA-debatten. Den debatten torde inte vara helt utan intresse för människor intresserade av det som händer i Iran och den strukturella diskriminering, som människor tillhörande normen ägnar sig åt, när de inte tänker sig för.


Tål FRA verkligen klarspråk? Det undrar jag medan jag läser Mark Klambergs artikel på Newsmill där han analyserat konsekvenserna av f d Säpochefen Anders Erikssons utredning om Säpos och Rikskrims behov av avlyssning (länk pdf-fil) och vad det får för konsekvenser i förhållande till alliansregeringens kompromiss för ett år sedan. Klamberg skriver bland annat ”När jag granskat den antagna lagstiftningen, de ändringar som är föreslagna efter allianspartiernas överenskommelse den 25 september 2008 och som ska behandlas av riksdagen under hösten 2009 blir min slutsats att FRAs trafikdatalagring kan fortgå i väsentligen oförändrad omfattning. Ur en demokratisk synvinkel är detta problematiskt då regeringen i sina lagförslag inte på ett tydligt sätt redogjort inför riksdagen och allmänheten förekomsten och omfattningen av denna verksamhet”.


Kort kan man säga att ju fler som får tillgång till FRA:s shop, desto allvarligare kan man se på FRA:s obegränsade tillgång till trafikdata för sin utvecklingsverksamhet, som möjliggör kartläggning av oss och våra kontakter med andra; allt från olika webbsidor på nätet till e-post, telefon, mobil och fax. 1 december kopplas kablarna in vid de samverkanspunkter, där FRA ska få tillgång till trafik som passerar landgränsen,


I det sammanhanget vill jag påminna om TidningsUtgivarnas FRA-debatt med fokus på olika yrkesgruppers tystnadsplikt den 9 december 2008, som fortfarande är tillgänglig på nätet via deras webb. Men också ett inslag i P1:s Publicerat den 14 december, som tyvärr inte finns tillgängligt på nätet längre, vilket är tråkigt eftersom statssekreteraren Håkan Jevrell där undslapp sig ett yttande som gjorde att jag spetsade öronen. Även om staten inte har ett uppsåt att ta del av innehållet i kommunikationen, så torde det uppenbarligen finnas ett uppsåt att kartlägga en del av oss medborgare för närmare studium i ett senare skede. Vid en omlyssning kunde jag i min blogg den dagen notera:


Inslaget inleds med konstaterandet att regeringen inte vill göra undantag för yrkesgrupper med tystnadsplikt, som nu riskerar att komma med vid FRA:s spaning, varefter vi hör Håkan Jewrell förklara: - Även om den absoluta majoriteten av läkare, journalister och alla andra är mycket hederliga och har ett gott syfte, så runt om i världen finns det faktiskt läkare, journalister, advokater som har andra syften. I sanning ett avslöjande påstående. Det är således en liten grupps brottslighet här hemma och skumma individers förehavanden runt om i världen som motiverar tillkomsten av den för FRA så nödvändiga signalspaningslagen och till den hörande annan lagstiftning. Det är således inte enbart yttre hot mot Sveriges säkerhet, utan att det bland alla hederliga människor kan finnas människor med skumma avsikter. Under debatten hos TU var det omaket att upprätta register över alla läkare, journalister, advokater och präster, som Försvarsdepartementet såg som en omöjlighet, varför ett undantag var ogörligt. Den, som söker, finner de verkliga motiven.”


Sedan dess har Advokatsamfundet avgett sitt yttrande över såväl de 15 punkterna i alliansens överenskommelse, som kallas Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning - länk pdf-fil, som Polismetodutredningen – länk pdf-fil. I detta sammanhang kan det passa att ta del av Mark Klambergs inlägg om den utvärdering som gjorts om buggning och preventiva tvångsmedel, vilket kan vara bra att ha i åtanke. När jag ändå varit i farten har jag sökt och funnit Advokatsamfundets yttrande över Grundlagsutredningens betänkande En reformerad grundlag – länk pdf-fil. Där nämner man Integritetsskyddskommittens förslag och jag undrar: - Varför kommer den utredningen inte framåt i vagnen? Den befinner sig fortfarande ett och ett halvt år efter att den lämnats till Justitieministern på steg 2 i lagstiftningskedjan. Utöver detta kan det vara intressant att läsa samfundets yttrande över förslaget att införa datalagring – länk pdf-fil.


Jag har med tiden fått en allt starkare känsla av att Advokatsamfundet för närvarande är den enda demokratiska utposten i ett rättssamhälle under förfall – här deras yttrande över Sveriges antagande av rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet – länk pdf-fil. Det intressanta här är hur lättvindigt regeringen förefaller se på återverkningarna i de efterföljande nationella lagstiftningsprocesserna när det gäller de rambeslut, som initieras i EU:s olika organ. Erik Josefsson har grävt i EU:s handlingar och funnit intressanta saker med bäring på både Telekompaketet och Stockholmsprogrammet.


Fram träder bilden att ledande politiker vill hålla oss okunniga. Fram träder även bilden att kritikerna i Folkpartiet lockats tro att de verkligen åstadkom en väsentlig förbättring genom kompromissen i september 2008. Är det någon, som fortfarande undrar över varför jag valde att rösta på Piratpartiet i EU-valet? Ser att även Berinder brottas med sin politiska hemvist, sett ur ett höger-vänster-perspektiv.


Avslutar med Hax, som lagt märke till en annan intressant FRA-diskussion hos Mark samt än en gång Mårten Schultz´ inlägg om Integritetsåret 2008. Det senare mot bakgrund av det villospår, som FRA-kramarnas snack om Facebook och ICA:s kunduppgifter för oss ut på emellanåt.

Intressant.

8 kommentarer:

Anonym sa...

Jag har tänkt mycket på detta med att vara avlyssnad och att få sin post läst.
T ex tycker jag inte om att visa mig naken inför främlingar men accepterar att i ett omklädningsrum så måste jag vara naken för andra. När jag nu funderar på varför jag inte känner mig kränkt i den situationen så inser jag att det har något med att vi alla är lika. Inte bara som människor utan också att vi alla är lika kränkta, men också att vi har lika möjligheter att vara den som tittar.

Men om FRA avlyssnar mig (och säpo, vanliga polisen och skivbolagen osv...) så är det ju inte så att vi har en normal omklädningsrumssituation utan mer som om det skulle vara en videokameror i omklädningsrummet.

Så problemet ligger mer i att FRA vill inte att vi skall avlyssna dom, och vi har ju på tsunamibanden sett att politikerna tycker att hålla ihop är viktigare än att sanningen kommer fram.

Dessutom har vi ett parallellt fenomen. De som inte använder Internet tycker inte att det är så farlig, men säg till samma personer att vi skall samköra dataregister, ta deras DNA och sätta upp videokameror där de lever sitt liv, så kommer protesterna att nå stormstyrka. Alltså har vi ett nytt vi mot dom. Återigen förloras detta att vi är alla jämlika.

Så enda sättet att makterna skulle få med mig på att kränka min integritet skulle vara om de genomför 1984 på _alla_ medborgare och att alla får tillgång till samma information. Och kanske ännu viktigare att de föregår med gott exempel och låter oss avlyssa dem först.

Anonym sa...

Vill ni att muslimska fundamentalister som Iranska mullor skall kunna påverka muslimska fanatister i Stockholm.

Endast FRA kan komma år dessa tokar därför bör FRA få hjälpa polisen. 90 % av svenskarna har inget emot detta

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Hans J sa...

Alltid dessa försök :-)

Ett grävande och ett petande och ett fånigt letande efter "argument som kan kan göra nåt".

Jamen "det" då eller "det" eller kanske "det"...

FRA har helt enkelt ljugit, bedragit och vilselett hela svenska folket och förtjänar inget vidare förtroende...

Sedan så kan 8 miljoner flugor inte ha... och här är det en betydligt mindre andel än vad en del vill göra gällande.

Välj "argument" - Försök med något verkligt - eller ge upp och erkänn att FRA bör läggas ned!

Anonym sa...

Oj va mycke ordgegga.
Men ja skiter väl i FRA ja röstar PIRAT för att jag vill kunna se Jenna Jamesonskan GRATIS på min 50 tum plattisteve !

Gun Svensson sa...

@cmagnusb: Intressant resonemang du för. Har dock svårt att sätta mig in i livet i det totalt transparenta samhället. Med tanke på att vi människor är ofullkomliga, måste vi inse vårt eget och andras behov av skydd, sedan är det en avvägningsfråga hur långt detta skydd kan gå med hänsyn tagen till vår egen och andras integritet.

@Anonym 1: Fundamentalism är ett problem, men kan inte mötas med en annan variant av densamma. Om bara sådana människor, som jag gillar ska ha existensberättigande, blir livet bra trist och jag själv rätt insnöad. Tolerans är att stå ut med sådant som man ogillar. Sedan tycker jag att de religiösa ledarna i alla samfund har ett ansvar när det gäller att ta itu med religionsmotsättningar. De tre största religionerna Kristendom, Judendom och Islam har alla teismen som grund.

@Anonym2: Länken du infogade här har jag tagit bort då jag inte kunde se att den hade med mitt inlägg att göra.

@Hans J: Jag förstår din frustration, men politik handlar om att övertyga andra med hjälp av argument, eftersom vi inte sitter vid rodret. Kan man inte påverka dem som sitter där, måste man hjälpas åt att rösta dit någon annan, som inser problemets vidd. Egentligen handlar det väl om att SÄPO och alla andra, som jagar bovar och banditer av olika slag, tror sig ha funnit ett universalverktyg i FRA:s datorer och anställda.

@Anonym: Om du inte trivs med ordgeggan, finns en enkel lösning - gå någon annan stans.

Anonym sa...

Jag håller med, det total-transparenta samhället är en omöjlighet. Om man lägger till DNA, tatuerade personnummer på olika ställen på kroppen och fingeravtryck skulle vi naturligtvis lösa alla de brott som de ursäktar FRA-lagen med.
Frågan är just om vi vill betala priset.
Vad jag ville visa på är att folk accepterar väldigt mycket, bara det inte gäller dem själva. Och använder man inte Internet så kostar inte övervakningen av Internet något alls.
Så du och jag som inte kan avfärdas som unga nördiga grabbar (jag är 46 år) har ett extra stort ansvar i just denna fråga. Så fortsätt ditt utmärkta bloggande, så gör jag vad jag kan på min kant.

Gun Svensson sa...

cmagnusb: Att vi båda och många andra gör vad vi kan för att uppmärksamma vad som pågår är det verkligt positiva - vi resignerar inte då vi vet att demokrati inte kan vinnas på något annat sätt.