fredag 7 augusti 2009

e-demokrati modell Sverige?

Inleder med en mycket läsvärd ledare av Johanna Nylander i Expressen. En ledare som jag önskar att alla kommunpolitiker tog sig tid att läsa. Jag har länge undrat varför det bara är den privata gymnasieskolan här i Norrtälje som klarar att använda sig av gratis programvara med Öppen källkod. Okunnig support på IT-avdelningen, eller ...?


Sedan läser jag inlägget hos Erik Hultin om Integritet och demokrati via SMS och vet inte om jag ska skratta eller gråta. Livet är en tragedi för den som känner och en komedi för den som tänker, är ett av mina favoritcitat av Jean de la Buyère (1645-1696) och fångar på ett ögonblick det svåra dilemma, som en människa hamnar i när hon både tänker och känner. Samtidigt kan det hjälpa den tänkande människan att inte drunkna i förtvivlan.


Exempel på e-demokrati modell Sverige? Men, som om inte historien om hur viktiga beslut hastats igenom, vore nog, kommer dessutom som ett ytterligare påbröd en artikel i IDG.se om Sveriges roll när det gäller patent inom EU:s medlemsstater. Något, som kan hota utvecklingen för programvara med öppen källkod eller Open Source, som användarna utvecklar genom samverkan. Det ser ut som om Christer Engström, PP:s MEP, samt assistenterna Henrik Alexandersson och Erik Josefsson kommer att ha häcken full under hösten. Förutom Sveriges beskäftiga vilja att vara till lags när det gäller patentfrågan har vi Telekompaketet, men också Stockholmsprogrammet, vilket Erik Hultin skriver om hos Internetdagarna.se


Då Stockholmsprogrammet handlar om ett gemensamt handlingsprogram för att komma till rätta med brottsligheten inom EU:s länder, torde det finnas ett samband mellan detta och bland annat den aktivitet, som en medlem i MRR:s styrelse ägnar sig åt, vilket framgår av en artikel på Newsmill. Något som Scaber Nestor och Jens O skriver om. Det gäller övervakningssystemet Lokator, som tidigare har lanserats i en motion i riksdagen, då som ett led i åtgärder för Kvinnofrid, men nu lanserad som ett vapen mot stalkers d v s människor sjukligt fixerade vid att följa vissa utvalda personer.


Den vaksamme kan här se hur detta med ändamålsglidning går till – först väljer man ut ett område som medborgarna oreflekterat kan tänkas stödja och när detta inte fungerar vidgas det att gälla ytterligare någon grupp i samhället. När Lokator fått grönt ljus för ett ändamål står det inte på förrän användningsområdet utvidgas. Se även punkt 4 om Risker som redovisats hos Stoppa Storebror.se Själv tänkte jag direkt ”vilket komplement till ASBO - det program som redan införts i de engelska skolorna” och som jag berättade om för några dagar sedan. Slår ett slag ännu en gång för inlägget av Mark Klamberg om den utvärdering som nu gjorts om buggning och preventiva tvångsmedel.

Snurra min jord.

Intressant.

10 kommentarer:

Gail Watt (m) sa...

Johanna Nylander har argumenterar väldigt onyanserat, tycker jag. Mycket kan sägas om open code lösningar. Kostnader kan faktiskt bli högre än med Microsoft eller andra "kommersiella".

Erik Hultin sa...

Gail:
Visst KAN de bli det, men det finns ingen sak som säger med någon nödvändighet att det blir så.

Reflektera gärna över Mocrosofts "öppna" lösning med nya dokumentformat i Office-paketet. Ett "öppet" format som ingen annan kan öppna på något vettigt sätt. Hur dyrt blir det samhällsekonomiskt och vad tillför deras nya format .docx?

Myndigheter ska baske mig se till så att all deras dokumentation kan läsas av alla vare sig man har köpt ett proprietärt system eller om man har gratis programvara med öppen källkod. Det man bör göra är att standardisera på ett sätt som gör att maximalt användare kan ta del av informationen utan att tvingas investera tusentals kronor i programvara.

Det finns redan kommuner som i stora delar har växlat till öppen källkod, men då inte nödvändigtvis av kostnadsskäl.

För att peka på ett litet sidospår så vill jag fråga dig exakt vad Vista (som operativsystem) har tillfört, förutom bling-bling och högre sytemkrav?

Trezker sa...

Ja den ekonomiska kostnaden kanske inte blir mindre av att använda fri programvara, men det är ju inte pengar det handlar om.

Det finns andra kostnader än sådana som kan räknas i kronor och ören.

PMyran sa...

Jag blev riktigt skrämd och upprörd av Lokator artikeln på Newsmill. Som tur är bemöts Lokator-idén i kommentarsfältet av en lika upprörd "Scary Devil Monastery" men det beklämmande är att artikelförfattaren inte inser vad som är så upprörande. Vissa problem KAN man inte lösa med teknik utan man måste ta till mjukare metoder för att ändra folks beteenden...

Anonym sa...

Okunnig support på IT-avdelningen, eller ...?

Med hjälp av en doktrin kan man få en bildad människa att acceptera sker ingen "vettig" människa skulle köpa. Detta i synnerhet när de vuxit upp med doktrinen, alternativt fått hela sin kunskap formad inom den, indoktrinering. Vilket är fallet med väldigt många inom IT.

I skolan är det särskilt allvarligt. Barn är programmerade att acceptera sådant som kommer från vuxna auktoritetspersoner. Det är en ren biologisk överlevnadsmekanism: om barnet empiriskt skulle testa allt de vuxna sade var farligt verkligen var det, skulle barnet givettvis inte leva särskilt länge. Med tiden och under vissa perioder släpper denna mekanism i olika omfattning, trotsålder är ju något alla föräldrar känner igen. Men ingen trotsålder är total och delar av mekanismen finns kvar livet ut.

Alla dessa subjektiva lagrade "sanningar" blir en del av människans kognitiva filter, varemot allt nytt filtreras. Rent psykologiskt fungerar vi så att vi letar information som stämmer med dessa kognitiv, kunskaper och beteenden. Detta för att undvika vad som kallas för kognitiv dissonans. Det är så vi intuitivt sorterar sant från falskt.

När vi är förankrade i en doktrin som visar sig innehålla motstridigheter, med antingen sig själv, omvärlden eller båda delar, sitter vi en psykologiskt knepig situation som måste lösas, annars tror vi oss vara på väg att bli tokig. Försvarsmekanismen är att hitta argument som kan slå undan de hotfulla och utmanande tankarna, förutom att överge doktrinen vilket är oerhört svårt. Somliga har lättare för det, andra svårare, däri ligger måttet på hur hårt vi är förankrade i doktrinens kognitiv.

Resultatet i skolan innebär att när barnen blivit större har de inte ens fått kunskap nog att självständigt kunna utvärdera marknadens alternativ på ett initierat sätt. Somliga av dem gör karriär inom doktrinen och börjar arebta på diverse IT-avdelningar, därmed är cirkeln sluten.

Allt ovan är också en aspekt man måste ha klart för sig när man diskuterar demokratifrågor eftersom mediakoncentration och liknande har en stor påverkan. Vi lever alla inom en låda av tankegods som kan kallas konsensusverklighet. Det är inom denna låda vi kan vara oense, men så fort någon går utanför denna låda så betraktas personen som knäpp, galen, inte vid sina sinnes fulla bruk osv.. Epiteten är närmast oändliga. Detta oavsett om det personen säger är sant eller inte, så långt kan vi inte tänka utan att släppa kognitiven. De gemensamma kognitiven in action. En gång i tiden sågs jorden som platt, den som motsade detta och samtidigt var "farligt" nära att vara trovärdig, kunde bli dödad. Platons grottliknelse i ett nötskal.

Historiens exempel är många och det är de vi kan diskutera, inte de aktuella. Tänk bara hur vi ser på en person som betvivlar månlandningen, kennedymordet och liknande. Vi slungas direkt in i konflikt med våra kognitiv och reverterar till konsensusverkligheten. Detta är ju också något som vetenskapen för en ständig kamp emot, vid varje större upptäckt som ställer tidigare kunskap på ända. De som har störst makt att påverka lådans form och storlek, är media. Men då är vi tillbaks till cirkeln jag började denna kommentar med, likt IT-avdelningen lever givetvis media och journalister i samma konsensusverkligehet som oss andra och delar därmed ett stort bagage av kognitiv med oss. Somliga saker låter sig inte ens skrivas om utan att t ex. en tidning skulle tappa all trovärdighet, därmed finns det saker som inte kan diskuteras. Ordspråket: De bäst bevarade hemligheterna är de som göms mitt framför våra ögon. är mycket tänkvärt.

Genom detta anser jag att demokratin fungerar bättre i form av ansvarsutkrävande än i form av förtroendegivande. Genom detta kan du nog räkna ut vad jag anser om att vi blev fråntagna rätten att utkräva ansvar genom strykning, som ersattes av personvalets inkryssande. Det ger också en vink om vad jag anser om direktdemokrati i ett samhälle med mediakoncentration. Den kombinationen ser jag som direkt samhällsfarlig.

-Kluris

Gail Watt (m) sa...

Erik sa: "För att peka på ett litet sidospår så vill jag fråga dig exakt vad Vista (som operativsystem) har tillfört, förutom bling-bling och högre sytemkrav?"

Mitt svar: Du har rätt att Vista har inte tillfört nåt gott enligt min mening och från min horisont - en pensionerad kommunal IT "profs". Och jag tror det visade sig att ovanlig många organisationer gick inte på m/s mf av vista o/s.

Håller med dig oxså att det är myndigheternas förb... skyldighet att ser till att alla kan läsa dokumentationen, men någon lite krav kan man också ställa på medborgare...även om detta inte innebär de ska köpa m/s grejor. Argumenten för open source lösningar är starka och det snabbare kommunerna outsoursa deras IT verksamhet till "profs" organisationer som har en "fighting chance" att hälla sig ajour det bättre. Men den outsourcing också kräver att kommunen har kunniga tjänstemän som kan håller i beställningarna och att politiker på högsta nivå i en kommun tar IT frågor som kan rationalisera o effektivisera på service o demokrati på ytterst allvar.

Anders Troberg sa...

Att man bara kör Microsoft-produkter i skolan bara för att de är störst är lika dumt som att låta McDonalds sköta näringsläran bara för att de är störst.

"Det här, barn, är kostcirkeln. Den innehåller bitarna BigMac, Cola, pommes frits, milk share, plusmeny, ostdip och extra ostburgare. Det är viktigt att man äter alla bitarna varje dag för att må bra."

Skulle man accepterat det?

Vi ska uppfostra en generation som tänker själv, som ifrågasätter och som själv tar reda på vad som gäller. Hur kan de göra det om de inte ens har tillgång till källkoden till programvaran de använder?

Jag kan tänka mig att Microsoft får finnas i skolan, men deras produkter ska läras ut på samma villkor som andra produkter, och man ska ställa absoluta krav på att de ska tillhandahålla källkoden, de ska följa etablerade standarder och använda öppna protokoll och format.

gail watt (m) sa...

Mina vänner i Australia har en bra evaluering av det kommande Microsoft o/s Windows 7.

http://www.appichar.com.au/pages/windows7.html

Anonym sa...

gail watt (m) (+ andra)

- hur ser du en enda IT-avdelnng i hela sverige (i europa) för alla kommuner, alltså samma "standart" .. ?

gail watt (m) sa...

Hey Anoynym!
Knappast en IT avd för alla sveriges kommuner, men betydligt mindre än vad vi har idag via mer outsourcing, mer molntjänst användning och interkommunal samarbete runt IT frågor. Ser morgondagens kommunal IT-chef mer som en CIO än tekniker med ansvar för en stort antalservers