onsdag 17 mars 2010

Hur vara både demokratisk och effektiv?

Det är en fråga som skavt i mig under några dagar, sedan jag lagt märke till en träta pirater emellan, där man med en allt starkare patos argumenterar för och emot olika ändringar av stadgar inför Piratpartiets årsmöte. Där tycker jag mig se ordföranden Rick Falkvinge med sin förkärlek för modellen ”det framgångsrika företaget”, medan hans meningsmotståndare vill mejsla fram den ultimata demokratiska organisationen ur den etablerade svenska organisationsmodellen. En modell, som vuxit fram under decennier av organisationsliv i Folkrörelse-Sverige. En modell, som möjliggjort framväxten av ett korporativt Sverige. En modell, som trots alla goda intentioner, visat sig vara användbar för att utöva makt och skapa ett klickvälde, som kan ta musten ur de mest entusiastiska.


Vem eller vilka har makt över vad i det framgångsrika företaget? Hur ser den organisationen ut? Vem eller vilka har makt över vad i de redan etablerade partierna? Hur ser den organisationen ut? Hur skapar vi medlemmar i Piratpartiet en effektiv demokratisk organisation? Behöver vi en organisation med maktdelning, som vi kan se i EU? I Sveriges riksdag ligger den reella makten i ett eller ett par av utskotten, medan majoriteten av ledamöterna ”traskar patrull”. Den, som inte vill anpassa sig, kvittar ut sig och den varianten anses av såväl politiker som journalister, som lever i riksdagens hägn, vara den enda möjliga för att regeringen ska kunna styra landet.


Kommen så långt leker jag med tanken att vi pirater – istället för att ta ära och redlighet av varandra – skulle kunna bygga något nytt och bättre fungerande, samtidigt som vi tränar på att göra den saken viktigare än våra käpphästar. Är det möjligt att skapa något nytt ur båda dessa världar?


Andra som funderat är vad jag kan se Opassande; Magnihasa; och Anna Troberg. Med tanke på den kamp som pågår – inte bara här i landet – behöver vi hushålla med vår energi genom att ta emot den hjälp vi behöver, när vi måste göra upp med gammalt bråte i vårt tankegods för att kunna tänka nya konstruktiva tankar.


Medievärlden skrev häromdagen att Kontrollen över internet hårdnar och Reportrar utan gränser hade några dagar dessförinnan uppmärksammat World Day against Cyber Censorship genom att upprätta en lista över Internets fiender. Monica Horten skriver om tillståndet i Storbritannien, där The Digital Economy Bill passerat House of Lords och där de fyra stora inom upphovsrättsindustrin vädrar morgonluft. Michael Geist skriver om hur en parlamentsledamot i Kanada agerar för att reformera upphovsrätten. Mary X Jensen noterar att det finns domare i andra länder som fattat. Själv har jag funnit en artikel i Computer Sweden där författaren Göran Hägg visar att det finns författare som fattat. Sånt ger kraft, liksom Curts tankarDet finns hopp!

Intressant.

8 kommentarer:

Thomas Tvivlaren sa...

Manuell trackback:

Nätverket Gallimatiasskaparna

Michael sa...

framgångsrik och fri.

Det är lätt men kräver vilja och nytänkande

Lars-Erick Forsgren sa...

Hej Farmor.

Jag förutsätter att du som pp-kandidat skriver på detta upprop.

http://nejtilldatalagring.blogspot.com/

Men läs gärna min kommentar först:
http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2010/03/ett-kontrakt-om-att-folja-sina-loften.html

Mab sa...

Nu gillar jag visserligen Göran Hägg som person, men hur pass mycket han har fattat är jag faktiskt tveksam till med tanke på att han för några år sedan skrev beställningsverket Varför dog Bellman? åt upphovsrättsindustrin. Men han kan ju ha tänkt om sedan dess.

När det gäller partiets organisationsform är jag övertygad om att vi på sikt kommer hitta en lösning som alla kan leva med och som kommer vara vår egen, varken en kopia av företagsstrukturen eller av någon förening utan vår egen remix byggd utifrån våra behov med inslag lånade från olika ställen.

Gun Svensson sa...

@Thomas Tvivlaren: Vet inte riktigt hur jag ska tolka ditt inlägg i förhållande till mitt. Noterar dock att du som vanligt har en mycket vass penna. Gud nåde Smålandsposten ;-).

@Michael: Det är mycket lättare att missförstå och misstolka, vilket hindrar många att komma till sin rätt.

@Lars-Erick: Har läst och har inga problem med att sälla mig till denna skara.

@Mattias Bjarnemalm: Tack för upplysningen om Göran Häggs insatser till försvar för upphovsrätten. Jag fick annars intrycket att han är öppnare än de flesta i sitt skrå.
Sedan till detta om organisationsformen: På vår väg att finna denna modell håller det inte att meningsmotsättningarna går ut över andra än de som "tuppar sig" och i en sådan situation är det minst två delaktiga, som vad det lider drar in andra vare sig de vill eller inte. Min bild av dig är att du är en rätt kaxig typ som har ett starkt stöd inom Ung Pirat. Jag kan bara hoppas att du kan handskas med den makt, som det ger, på ett för Piratpartiet konstruktivt och utvecklande sätt.

Thomas Tvivlaren sa...

@Farmor Gun: Det fanns inte så mycket att tolka medges då det mest var en läsarrekommendation. Däremot har ditt inlägg och några andra från HumbleBee, Anna Troberg och sporrat till ett kommande inlägg.

Tack för uppskattning! Jag försöker vara hård men rättvis som det brukar heta. (Och givetvis någorlunda kopplat till person och roll. En statsminister eller justititeminister har ett större ansvar än en partimedlem varför den senare alltid kommer mycket lindrigare undan...för att exemplifiera.)

Mab sa...

@Farmor Gun:

Jag skulle kanske inte beskriva mig som kaxig, snarare bufflig. Vilket är ett drag jag försöker tona ner med växlande framgång. Och även om jag har ett starkt stöd bland många inom Ung Pirat är et en förenkling att se det hela som en konflikt mellan UP och PP. Mitt stöd är ungefär lika utbrett bland folk som främst är aktiva inom partiet.

Men jag hoppas, precis som du, att jag ska kunna förvalta det stödet ansvarsfullt.

Anonym sa...

Jag minns i Godmorgon Sverige under Pirate bay-rättegången där de diskuterade rättegången i Nyhetspanelen och Göran Hägg bokstavligen hoppade upp och ned I soffan och skrek "tjyyyvar!!!".

Det händer ibland att de diskuterar PP eller piratfrågor i Nyhetspanelen och då har aldrig Göran Hägg sagt något som tyder att han skulle ha vänt i upphovsrättsfrågan. Snarare tvärt om. Han har flera gånger kallat PP för tjuvar och även "tokar" och "galningar".