måndag 10 mars 2008

Varför hoppar politiker av?

Läser i SvD artikeln om hur de etablerade partiernas ledande företrädare resonerar när det gäller att locka till sig politiskt intresserade och engagerade människor. Bakgrunden är att man har svårt att rekrytera medlemmar och att redan engagerade kommunpolitiker hoppar av i allt större utsträckning. Det senare påverkar naturligtvis det förra, varför det är mest intressant att syna den företeelsen; Varför hoppar politiskt engagerade människor av?

En kvalificerad gissning är att det i hög grad beror på att det är svårt att påverka hjärtefrågor i den etablerade partistrukturen. Och ännu svårare har det blivit sedan detta med personvalsinslag införts. Den grundlagsskyddade rättigheten, som en ledamot i fullmäktige har att kunna följa sitt eget hjärtas röst vid en votering, har efter införandet av personvalsinslag på sina håll lett till avtal där ledningen i ett parti försäkrat sig om att den, som kandiderar, avtalar bort denna rätt. Väl invald är det bara en och annan attack av politisk snuva, som kan rädda vederbörandes heder i förhållande till de väljare, som visat denne ledamot sin tillit. Vem vill engagera sig på sådana premisser?

4 kommentarer:

Anonym sa...

Du har säkert rätt i din gissning. Frågan "Vad tycker vi om ...?" är nog vanligare än påståendet "Jag tycker att..."
Sedan tror jag att det politikerförakt, som faktiskt råder, har betydelse!

Farmorgun sa...

Som du tror jag att den svaga tilltron till politiker har sin grund i att så få vågar stå på sig i sina hjärtefrågor. För de flesta lönar det sig på kort sikt att likt döda fiskar flyta med strömmen. Men, på sikt slår det tillbaka och jag tror att det är det vi nu ser.

hanna sa...

Hej ja nåt fel har man väl som ägnar kvällar åt att gå på möten efter möten. Som ägnar timmar åt att läsa buntar av handlingar. Att ständigt hålla sig uppdaterad på vad som händer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Att också argumnetera och försöka få gehör för just de frågor jag tycker är viktigast, men även visa engagemang i andra frågor. Och att vara i ständig opposition. Men det är också spännande faktiskt att få insyn i hur vårt system fungerar.

Farmorgun sa...

Ingen skugga ska falla över dig Hanna - jag har förstått att du verkligen är engagerad i det som du gör. Men - om inget revolutionerande hänt de senaste åren - är det väl ändå så att du inte kan påverka särskilt mycket i ditt parti, om du inte tillhör den innersta kretsen.