onsdag 14 maj 2008

Främlingsrädsla vs Medmänsklighet

I år är det 60 år sedan FN antog och kungjorde sin allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. I Sverige firar Sveriges Riksdag det genom att den 20 maj rösta igenom proposition 2007/08:105, som skall hindra människor på flykt undan krig och förföljelse rätt till sjukvård. Landstingen ska inte ha någon skyldighet att ge annat än akut vård och den skall patienten betala själv. ”Det är inte medicinska bedömningar som ska avgöra en persons rätt till sjukvård. Det ska istället hennes status i landet göra”, skiver bland andra Dagens Arena.

Det är en ohelig allians mellan moderater och socialdemokrater, som gör ett sådant beslut möjligt. Det började med förra migrationsministern, socialdemokraten Barbro Holmberg, som menade att hälso- och sjukvård till papperslösa skulle göra dem mindre benägna att lämna landet. En uppfattning som ”ärvts” av nuvarande minister Tobias Billström, som verkar ha mera att vinna på att vara lojal gentemot handläggare inom sitt eget fögderi, än att inta ett medmänskligt perspektiv. Jag har tårtkalas för att fira avvisningar av flyktingar och skandalen kring de apatiska flyktingbarnen i färskt minne.

En som på goda grunder reagerat mot detta omänskliga förhållningssätt är journalisten Maciej Zaremba, som i DN i förrgår ställde frågan Ska läkaren bli bödel? Det är ett starkt debattinlägg grundat på egna upplevelser av sin far, som var läkare i Warzawa 1920, där han även hjälpte invasionsarméns soldater. ”Ty för en läkare, menade min far, finns inte landsmän och fiender, lagliga eller olagliga. Det finns bara patienter”, skriver Zaremba. Och sammanfattar: Lagförslaget upphäver principen om alla människors lika värde. Det gör våld på vårdpersonalens yrkesetik och det drabbar de mest värnlösa.

Varför är politiker i riksdagens största partier öppna för detta? Uppenbarligen är det av rädsla för att främlingsfientliga krafter ska kunna dra fördel av svenska folkets ovana vid att på hemmaplan stå upp för de mänskliga rättigheterna och göra de uppoffringar som krävs. Det är skamligt att våra ledande politiker abdikerar från sitt ansvar för folkbildningen på detta sätt. Intressant.


Inga kommentarer: