onsdag 14 maj 2008

Sjuksköterskor vs sjöbefäl

Idag finner jag till min stora glädje en artikel, där en journalist insett att här finns en möjlighet att göra en intressant jämförelse mellan sjuksköterskornas och sjöbefälens strejk. Det är i tidningen City under rubriken Fördel sjöbefälen i strejkkriget. Båda dessa yrkesgrupper har Landstinget som arbetsgivare, men det är helt uppenbart att deras arbetsinsatser värderas olika utan att det finns någon rimlig förklaring.

Journalisten Patrik Kronqvist tror att det beror på att arbetsgivaren förlorar pengar på att sjöbefälen strejkar och att sjöbefälen har andra arbetsgivare, som de kan gå till. Men, jag är så korkad att jag tror att det handlar om att den ena yrkesgruppen är dominerad av kvinnor medan den andra i huvudsak består av män. Allt tal om jämställdhet till trots kommer vi att få se att sjöbefäl i likhet med piloter är skickliga på att argumentera för sin sak och att de har politikernas öra, medan sjuksköterskorna kommer att få finna sig fortsatta löneorättvisor. Vem kan längre ha något förtroende för politikerna i SKL:s förhandlingsdelegation?

Andra som skriver om vårdkonfliken är DN som dessutom tar hjälp av LO :s ordförande för att ställa Vårdförbundet i skamvrån istället för att kolla vad TCO :s ordförande tycker.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Det faktum att sjuksköterskor är en så så stor grupp spelar också in, men jag gillade ändå citys jämförelse starkt. Märks att många känner sig hotade när kvinnor begär högre lön

Anonym sa...

Jag stödjer sjuksyror till 120% och är själv mycket välavlönad IT-kille som också arbetar i den offentliga sektorn (staten).
Har också på jobbet hört att ledningen på sjukhuset i Umeå MEDVETET och ÖPPET vägrar anställa studenterna (sjuksköterskor) som de kallar för bråkiga - de som är aktiva inom studentföreningen och kämpar för bättre villkor sin yrkesgrupp.

Anonym sa...

Varför hänvisar många till antalet års utbildning istället för den reella kompetensen?

Jag tycker det är missvisande att tala om grundlönen. Sköterskeyrket innebär arbete på många obekväma timmar. Det är i dessa detaljer, det finstilta, den verkliga lönen fastställs. Bra ibland, men alldeles för dålig i många fall.

Farmorgun sa...

I ett samhälle som vårt värderas ofta den kunskap, som man kan läsa sig till och därför är lätt att betygssätta, högre än den förtrogenhetskunskap som man förvärvar när man praktiskt tillämpar sina teoretiska kunskaper. Men, med enbart praktik, utvecklas varken man själv eller den verksamhet som man står i. Därför fungerar det bäst när praktik möter teori och ur detta växer det fram en ny praktik och en ny teoribildning.
Den yrkesgrupp, som tidigare än andra, har satt sig in i detta med förtrogenhetskunskap, är just sjuksköterskor och därför är det så sorgligt att deras arbetsgivarna inte förmår att tillämpa avtalet och skapa en lönesättning, som stimulerar denna utveckling. En av er, som kommenterat, är IT-kille och har noterat att arbetsgivaren har lättare att sätta värde på den som sysslar med teknik, men också att klimatet hårdnat för de som kämpar för bättre villkor. Det förra har med jämställdhet att göra och det senare började redan på 90-talet om inte tidigare. Båda sakerna har bäring på partipolitik - något som vi kan se exempel på i medias sätt att spegla sjuksköterskornas kamp, vilket jag försöker synliggöra. En del politiker håller emot för att locka/tvinga sjuksköterskorna att gå till privata vårdgivare och en del vill hålla tillbaka dem för att gapet till undersköterskorna inte ska bli för stort. Intresset ljuger inte som bekant. Tack för att ni håller debatten igång!

Per sa...

Jag har stort förtroende för SKL:s förhandlare. Det faktum att de uppenbarligen klarar av att räkna på fingrarna ger dem ett övertag över sina motståndare. De har inget att förlora på strejken och klarar av att vänta ut vårdfacket om de känner för det. Sedan förtjänar sköterskorna iofs högre lön, men oavsett detta har de ingen realistisk chans att vinna på annat än att deras motpart tycker synd om dem.

Farmorgun sa...

Jag ställer högre krav på politiker än att de ska kunna räkna på fingrarna. Om de använde huvudet skulle de inse att deras uppdragsgivare ute i kommuner och landsting inte levt upp till tidigare överenskommelse med Vårdförbundet om en bättre lokal lönebildning. Nu handlar det mera om partipolitik än personalpolitik. I vårt landsting sänker man hellre skatten - och gynnar avknoppning. Det senare trots att det strider mot både EU:s och Sveriges lagar.

Anonym sa...

jag är gift med ett sjöbefäl och är själv sjuksköterska. Jag har även vidareutbildning i yrket. Min lön är en tredje del så stor som hans, trots att vi har ungefär lika lång utbildning och mängd arbetsår.
Att ha ansvar för omvårdnaden av ett antal patienter eller manövrera ett fartyg tycker jag skulle vara jämställt. Sjöfolk är borta halva året, om de är ute till sjöss och den andra halvan av året är de helt lediga. Det är nu inte jag riktigt...ett förslag till SKL ge heltidslön till 75%-arbete så kan man jobba lite bredvid också!!!

Sjuksköterska gift med välavlönad man