tisdag 18 december 2007

En julklapp till bibliotekens låntagare

Igår skrev Biblioteksbloggen om årets julklapp till bibliotekens låntagare. Det gäller ett samarbete inom KULDA ett konsortiesamköp av nättjänster, som gör det möjligt för en del bibliotek att erbjuda sina låntagare tillgång till 550 dagstidningar på 38 språk från 71 länder och tidningarna kan läsas i fulltext även hemifrån. KULDA är en verksamhet för svenska folk- och skolbibliotek på initiativ av Länsbiblioteken och Statens kulturråd. Utförare är Regionbibliotek Västra Götaland genom sitt KULDA-kontor.

En annan nyhet, som lanserades igår är att Googles boksök nu finns på svenska, vilket Computer Sweden hade en artikel om. Men, uppenbarligen är den servicen endast i sin linda.

Har sänt ett mejl till vår Bibliotekschef Kerstin Ericsson på Norrtälje kommuns bibliotek och ställt frågan: - Ingår våra bibliotek i detta samarbete? Vanligtvis ligger vårt Stadsbibliotek i framkant, som det heter, när det gäller användningen av Informations- och Kommunikationsteknologi (ICT), varför det ska bli intressant att se hennes svar.

Inga kommentarer: