onsdag 12 december 2007

Äntligen ...

... har en omdömesgill person utanför de kommunanställdas krets insett att kommunens personalpolitik lämnar en hel del i övrigt att önska. Men tyvärr har jag inte något hopp om att det, som chefredaktören Reidar Carlsson tar upp i sin ledare i dagens Norrtelje Tidning, kommer att ha något större effekt. Vanligtvis har kritik utifrån den effekten att grabbarna Grus (ledande manliga politiker och tjänsteman i den inre kärnan) omvandlas till hård betong och står pall ännu starkare än tidigare. Kommunledningen har hittills visat att man gör sig råd - kosta vad det vill - med en sådan personalchef.

Annars finns nu ett tillfälle, som från himlen sänd. Var det inte så att den nya kommundirektören hade ett utredningsuppdrag när det gäller den nya förvaltningsorganisationen? Hur långt har det arbetet kommit? Men, tyvärr är det nog så att den nya kommundirektören - en kvinna - måste hålla sig väl med grabbarna Grus om det ska gå henne väl i händer?!

Inga kommentarer: