fredag 21 december 2007

Sjukt friskt i Svenskt Näringsliv

tankesmedjan Limbos blogg skrivs sjukt bra om Ord och verklighet. Eftersom ledande politiker har svårt att se sanningen i vitögat och sätta ord på verkligheten väljer man att ge orden nytt innehåll. Där får vi också en sjukt bra förklaring nämligen att välfärd egentligen leder till ofärd och måste nedmonteras.

Tankesmedjan Timbro – Limbos motsats – håller sig också med en rad medarbetare med mer eller mindre väl utvecklat sinne för humor t ex Jonas Fryklund vars bok Yppighetens nytta presenteras av bl a Svenskt Näringsliv och Arbetarbladet i Gävle. Det senare i samband med det lunchmöte som Svenskt Näringsliv ordnade i samarbete med Svensk Handel, Sveriges Byggindustrier, Teknikföretagen och Gävle affärsnätverk.

Svenskt Näringslivs webbplats hade tidigare idag en nyhet, som jag länkat till, men den sidan har nu av någon anledning tagits bort. Därför länkar jag till en annan av deras sidor med bäring på ämnet. Den tidigare lovprisade regeringens nya förslag och hade enligt deras egen utsago anknytning till deras projekt Hur får vi ner sjukfrånvaron?

Intressant se hur nära lierade den centrala arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv är med Alliansregeringen, vars ledare genom åren varit väldigt upprörda över samröret mellan arbetstagarnas centralorganisation LO och socialdemokraterna.

Medan kriget fortgår mals etik och mänskliga rättigheter till grus, medan aggressionerna växer. Är det bara jag som ser behovet av en fredsrörelse?

Inga kommentarer: