onsdag 25 november 2009

För och emot - drivkraft för utveckling?


Det här nyhetsinslaget är ett av många exempel på internets betydelse. Här handlar det om det mycket hemliga handelsavtal - ACTA - där upphovsrättslobbyn i USA har full insyn, men där MEP:s, som ska besluta om saken för vår räkning får förlita sig på den information som läcker ut via Wikileaks och andra källor.

Eftersom ACTA är ett avtal, som kommer att påverka alla länders lagstiftning, i en för internet och all mänsklig kreativitet mycket olycklig riktning, är detta, som nu sker bakom stängda dörrar, djupt odemokratiskt. Svenska politiker, främst de som har uppdrag med anknytning till EU, har det största ansvaret för om lagstiftningsprocesser tillåts ske på detta sätt. Vakna medborgare runt om i världen, som satt sig in i tänkbara effekter av såväl tillvägagångssättet som innehållet, är med all rätt synnerligen upprörda.

Medan flugorna sover bättrar spindeln på sitt nät, som Ian Flemings romanfigur James Bond uttryckt det. Här i Sverige vaknar allt fler, vilket mitt blogginlägg i lördags var ett tecken på. När jag läste artikeln Copyright Time Bomb då blev jag klarvaken - aha, det förklarar ett och annat. Utan internet hade jag inte haft möjlighet att se varken nyhetsinslaget här ovan eller ta del av denna artikel än mindre lägga ut detta åt andra att ta del av. Det senare skulle med upphovsrättsivrarnas synsätt vara brottsligt - jag har utan att fråga om lov tillgängliggjort upphovsrättsskyddat material. Detta medan jag ser det som att det tillhör den publika domänen och att upphovsmänniskan och hans eller hennes media fått goodwill genom spridningen. Rätt intressant att de, som tycker att de har något viktigt att säga, inget högre önskar än största möjliga spridning, många gånger utan att fråga efter någon betalning. Samtidigt som kanalerna för det fria ordets existens kostar och söker former för sin ekonomiska överlevnad. Här kan vi också se att det går en skiljelinje inom journalistkåren - de som gillar interaktionen och de som tar en del idiotiska kommentarer till intäkt för att helt ta avstånd från det utbyte med läsarna, vilket nu sker med hjälp av olika sociala media.


Det du sätter fokus på får du mera av! När jag läser SvD:s artikel Demokratins princip ifrågasatt, undrar jag på vilken sida Astrid Söderbergh Widding har vaknat. Allt som hon noterat finns naturligtvis även i kommentarstrådarna, eftersom det finns runt om i det analoga samhället. Skillnaden är att det nu blivit synligt. Om det kan vi tycka både det ena och andra, men det försvinner inte bara för att en del sätter sig på höga hästar för att slippa se och ta del. Jag tycker mig se att det finns en hel del högfärd i den attityden. Mig skulle det inte förvåna om det bland dessa ohyfsade människor finns en och annan som kan räknas till landets begåvningsreserv, vilket visar sig den dag då vederbörande upptäckt att ordets makt inte handlar om tillmälen och oförskämdheter - att det senare mera kan ses som uttryck för vanmakt. Det borde intressera landets kulturelit, inte att slippa se. Men de har måhända i likhet med Klaus Dieter Fliik hos Badlands Hyena fått det mesta om bakfoten.


Det är värnet om copyright och patenträtt, som upphovsrättslobbyn och deras uppdragsgivare säger sig stå upp för, men samtidigt kan vi se att det också är den hand som föder och göder många av dem. Den nyligen avslutade processen om Telekompaketet var starkt förgiftad av dessa lobbyisters makt över såväl Ministerrådet som EU-kommissionen och EU-parlamentet. DOOM4 har skrivit ett inlägg, som säger det mesta om det slit, som en del människor är villiga att ta på sig när det gäller att slå vakt om demokratin. Tack Daniel! Det som du och andra i ditt nätverk har gjort är ovärderligt!!! Karl Sigfrid bidrar med upplysningen att nu slår även ett par amerikanska senatorer ett slag för öppenheten.

Intressant.

2 kommentarer:

obeveklig sa...

Jag instämmer totalt och tänker återkoppla: http://obeveklig.wordpress.com/2009/11/24/om-forkastliga-argument/

Gun Svensson sa...

@obeveklig: Som medlemsland i EU styrs den svenska lagstiftningen av direktiv från EU, där makten är tredelad mellan Ministerrådet - Kommissionen - Parlamentet. Det är anledningen till att vi bråkat med våra politiker och MEP:er runt om i EU om det så kallade Telekompaketet. Här hemma har det varit Datalagringsdirektivets implementering i svensk lag samt ACTA-avtalet, som vi antar kommer att leda till lagändringar bakvägen.