torsdag 26 november 2009

Telia – budbärare eller kontrollstatens tjänare?

Diskussionens vågor går höga om överenskommelsen mellan Telia och Spotify, där det sagts att Telia skulle favorisera Spotify när det gäller bandbredd, vilket redovisas i en artikel i IDG.se/Computer Sweden. Här kommer sanningen fram – en kund som vill ha bra kvalitet vid streamingen kan behöva betala för en utökad överföringshastighet. Texten på Telias hemsida måste uppenbarligen förtydligas. Maloki kommenterar.


Telia eller Teliasonera är i ropet – här berättar vår partiordförande Rick Falkvinge om ett seminarium om nätneutralitet, som anordnades igår av Teliasonera Institute och där han var med. Hans intryck är att det mumlas i skäggen, även om han inte uttrycker det just så. Hans slutkläm förtjänar att upprepas: ”Så min fråga till telekombranschen som helhet någonstans blir; vill ni ha budbärarimmuniteten eller inte? För det här är faktiskt inte en kaka som ni både kan äta och ha kvar. Nej, just det – och det gäller inte enbart Teliasonera, vilket jag skrivit ett antal inlägg om.


Det är hög tid att Teliasonera bekänner färg!


Därför detta meddelande från Facebook-gruppen ”Vi som vill att Telia tar FRA-lagen till domstol”.

Teliasonera - ta FRA-lagen till domstol!


Från och med den första december 2009 är Sverige en övervakad nation - det är då som FRA får tillgång till en stor del av vår Internet- och mobiltrafik.


Detta kommer att få ett antal konsekvenser. De mest påtagliga är att flera grundläggande rättigheter i praktiken kommer att sättas ur spel. En självklarhet som brevhemligheten kommer efter den första december 2009 inte att existera på Internet. Även andra grundlagsskyddade rättigheter som källskyddet är starkt hotat. Många organisationer har skarpt protesterat mot FRA-lagen, däribland Journalistförbundet och Advokatsamfundet. En majoritet av det svenska folket är emot FRAs avlyssning.


Flera juridiska experter uttrycker sig dessutom mycket tveksamt till om FRA-lagen är förenlig med Europakonventionen, dvs. den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna. Sverige har förbundit sig att följa den konventionen och rimligtvis bör lagen alltså prövas i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Teliasonera ansvarar idag för en majoritet av den trafik som FRA kommer att vilja avlyssna. Därför uppmanar vi Teliasonera: ta FRA-lagen till domstol.


Här kan chefer och jurister finna ord, som kan inge mod – Mark Klamberg; och här är flera som delar min uppfattning: OlofB(eta), robertb; Annarkia; Pepstraktelser; Humblebee; Hannes2Peer; Daniel och de små tomtarna; Osmidigt; Liberal och långsint; Solid Block of Ise och Opassande.


Sedan några bra kommentarer till Astrid Söderbergh Widdings artikel i SvD som jag berörde i mitt inlägg igår; Fröjdpunktse, som kommer med goda råd till finkänsliga media och journalister och föregår själv med gott exempel; Joshen, som taggar Ogenomtänkt och hänvisar till Anna Troberg. Hon tycker sig se var skon egentligen klämmer, samtidigt som hon, ute på turné för Piratpartiet, funderar kring ett annat partis kommunikation med väljarna. Allt medan hennes ressällskap Rick Falkvinge känner sig manad att ta itu med Vänsterpartiets försök till historierevision när det gäller Telekompaketet. Som aktiv deltagare i den hetluften tycker jag att Rick har all anledning att ryta till: ”Någon jävla politisk hederlighet tycker jag man har rätt att förvänta sig av kampanjare och företrädare för ett riksdagsparti.” MEP Christian Engström och Hax ger sina bilder av saken.


Även om detta som vanligt är långt, måste jag också ta med Sagor från livbåten, som tolkar uppgifterna ur 2009 års Förtroendebarometer – lysande! Alla dessa pudlar håller inte – Avgå mera tycker Sidvind. Och som krona på verket – Badlands hyena. Detta med anledning av att Dubai sänker världens börser. Något som även DN skriver om. Björnbrum har gott minne.

Intressant.

10 kommentarer:

Karin Nordlund sa...

Vi beklagar att informationen på Telia.se var otydligt när det gäller vårt nya erbjudande Telia Spotify Premium som säljs paketerat med olika mobiltelefoner tillsammans med prisplanen Mobilsurf Alltid där 0,5 GB är en del .Vi särbehandlar inte Spotify på något sätt. Efter förbrukad datamängd sänks hastigheten till ca 120 kbit/ enligt befintliga villkor men om man vill kan man köpa till Mobilsurf Extra för 199 kr/månaden där 5 GB ingår. Spotify håller också på och ta fram en lösning så man ska kunna få en bra upplevelse även med lägre hastigheter. Det är viktigt att komma ihåg att Spotify också ger möjlighet till att användas obegränsat "off-line", genom att spara ned musiken i mobilen,

När det gäller FRA hade både IT&Telekomföretagen och TeliaSonera synpunkter när FRA-lagen föreslogs. TeliaSonera pekade på vikten av balans med statens behov av säkerhet och den enskildes rätt till integritet. Nu har riksdagen antagit lagen och branschen måste rätta sig efter de lagar och regler som finns.
Vi är samtidigt måna om att möta våra kunders behov av integritet och sekretess och kan erbjuda säkerhetsprodukter som innehåller kryptering.

Det är upp till varje kund att göra en bedömning av hur starkt skyddet behöver vara. Telia kommer inte att underlätta att krypteringen kan forceras.Just nu håller vi på att sätta oss in i vad den nya lagen kommer att innebära för våra kunder och för oss operatörer. Om och i så fall hur vi går vidare är för tidigt att svara på.

Branschfrågor som detta är också något som vi diskuterar tillsammans branschkollegorna inom IT och Telekomföretagen.

Med vänlig hälsning
Karin Nordlund, Informationsansvarig Telia Kundrelationer

Beelzebjörn sa...

+1 på uppropet.

Det blir en del av morgondagens bloggpost.

Ser att Mymlan anslöt sig via bloggvärldsbloggen också.

Gun Svensson sa...

Märkligt att kommentarernas antal inte noterats.

Gun Svensson sa...

Så där nu sägs att här finns två - men bättre än noll i alla fall.

Gun Svensson sa...

@Karin Nordlund: Då det visat sig att politikerna inte klarat att sätta sig in i innebörden i lagen före beslut, har hoppet till ISP:arna ökat i motsvarande grad d v s att ni, med all kraft ni besitter, skulle låta rättsligt pröva om detta, som politikerna hittat på, är rimligt med hänsyn till det omfattande intrång i kundernas privata sfär som klustret av lagar för FRA:s verksamhet innebär. Om ni inte är beredd att låta pröva det rimliga i FRA-lagstiftningen, hur ska jag kunna lita på att ni inte kommer att underlätta att kryptering kan forceras.

@Beelzebjörn: Såg också att Bloggvärldsbloggen uppmärksammat saken. Håller på och filar på ett nytt inlägg.

Anonym sa...

Till Karin Nordlund:
På vilket sätt skyddar ni kunderna mot att FRA upprättar sociogram ?
Tycker ni alltså att det är rimligt att ni hjälper FRA att massavlyssna era kunder (med tanke på att ni pekade på vikten av balans ...) ? /Anders

Anonym sa...

Kort sagt, diktaturens kreatur är de lydiga människorna. De som gör som de blir tillsagda. Telias ledning består antagligen av precis sådana lydiga får (annars hade de inte kommit till den positionen i dagens samhällsklimat).

Patte

Anonym sa...

Kort sagt, diktaturens kreatur är de lydiga människorna. De som gör som de blir tillsagda. Telias ledning består antagligen av precis sådana lydiga får (annars hade de inte kommit till den positionen i dagens samhällsklimat).

Patte

Anonym sa...

@Karin: Det största problemet är inte att FRA läser vad folk skriver, för de gör inte detta förrän något redan fångat deras intresse. Det riktigt allvarliga problemet är att ni hjälper FRA att kartlägga med vilka vi kommunicerar. Detta på precis samma sätt som folk kartlades bakom järnridån. Vem som känner vem. Exakt vad som sades särskådades inte närmare förrän personerna redan satt i klistret.

Samma sak skedde i IB-affären, folks kommunikationsmönster kartlades.

Alltså kryptering räcker inte på långa vägar. Telia måste skydda sina kunders kommunikation mycket bredare. Vilka webbplatser jag besöker och till vilka adresser jag sänder min kommunikation.

Hädanefter kommer det att vara förenat med fara att surfa fel. Övervakaren ser inte att jag konstaterade att webbsidan inte innehöll det jag sökte efter, övervakaren ser bara att jag efterfrågade informationen och fick den sänt till min dator.

Varför skall jag fortsättningsvis betala samma pris till Telia när det jag köper blivit så oerhört kraftigt försämrat?

Patte

ConnyT sa...

@Karin

"...rätta sig efter de lagar och regler som finns. "

Alltså måste ni ha gjort en egen bedömning att detta inte strider mot Sveriges grundlag (eftersom ni inte vill låta domstolen testa detta)!?