tisdag 18 maj 2010

Att tillämpa sina idéer i praktiken.

Knappt hade SR fört ut nyheten om att Piratpartiet ställer upp för att The Pirate Bay ska kunna fortsätta vara uppe på nätet, förrän jag fick frågan varför PP engagerar sig i ett övertagande av TPB. Detta sedan en domstol i Tyskland tvingat den tidigare ISP:en Cyberbunker att stänga ner TPB:s webbsida, vilket Ny Teknik skrivit om. Men om man inte förstår skillnaden mellan att bistå med bandbredd och ett övertagande av TPB:s verksamhet kan man få det hela om bakfoten. Copyriot ser den potential som ligger i att förklara denna skillnad.


För mig, som fört en enveten kamp för att jag ska kunna vara en medborgare med demokratiska fri- och rättigheter, när jag vistas på nätet, är det självklart att Piratpartiet ska ställa upp för en verksamhet, som tydligare än många andra visat på det orimliga i dagens lagstiftning för upphovsrätt och hur industrin ägnat mer tid och pengar åt att jaga fildelare än att skapa lagliga lösningar för dagens kunder. Vad man än tycker om The Pirate Bay, kan man inte komma ifrån att deras verksamhet synliggjort hur penningstarka lobbyister påverkat och fortfarande starkt påverkar lagar och avtal på alla nivåer ända in i mitt vardagsrum. Hittills har ”mere conduit” den s k budbärarimmuniteten varit en grundbult i förmedlingen av försändelser, vilket innebär att en leverantör inte kan göras ansvarig för innehållet i dessa. Men, det som hänt visar att det är si och så med den saken. Parallellt har allt fler internetanvändare tvingats fundera över behovet av en allmän intellektuell digital domän vid sidan av detta som industrin försöker stänga in med hjälp av teknik, lagar och avtal.


För mig började detta uppvaknande med lagstiftningen kring FRA:s verksamhet. Men det dröjde inte länge förrän jag fick anledning att sätta mig in i hur denna industri lyckats driva igenom såväl direktiv som lagstiftning med långtgående befogenheter för industrins aktörer i kraft av Ipred-lagen. På detta följde kampen om direktiven i det s k Telekompaktet i Bryssel och sökandet efter information om ACTA-avtalet. Hax noterar en del reaktioner och gör en egen djupare analys; Techrisk ser naturligtvis det som är mycket intressant i sammanhanget – att här färdas användarna av TPB:s ettor och nollor i samma kabel som ett politiskt partis ettor och nollor. Det kan bli en utmaning som heter duga för dem som ser nedsläckningen av TPB som en fjäder i hatten.


Anders S Lindbäck var bland de första att kommentera. Han har även noterat att DN Kultur och SvD skrivit om saken. Något som även AB och Sydsvenskan gjort. Stefan Flod talar om en käftsmäll; HumbleBee, Ravenna och Pezster gillar detta skarpt; och In your face anser att PP köper sig in i debatten. Cybernormer är mera utförlig och undrar vart detta leder i längden.

Intressant.

1 kommentar:

Tor sa...

Angående budbärarimmunitet skulle jag kanske kunna tipsa om mitt inlägg hur man nu i praktiken förbjudit öppna trådlösa nätverk i Tyskland.

Jag är litet förvånad över hur litet det uppmärksammats. Jag tycker att det är en intressant fråga att ställa sig om vi inte ser en utveckling mot ett tillstånd där "mere conduit"-status delas ut av staten till vissa aktörer där privatpersoner inte likabehandlas.