lördag 29 maj 2010

Om filter och censur.

Idag har jag skrivit ett mejl till Cecilia Wikström, EU-parlamentariker med plats i LIBE-utskottet (Medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor) som sammanträder på måndag.

Hej Cecilia!

Senast jag skrev till dig var i samband med tillkomsten av lagklustret för FRA:s avlyssning. Bristen på balans till förmån för folkets behov och intressen i frågor som rör internet i såväl Sveriges riksdag som EU har sedan dess lett till att jag bestämt mig för att överge alliansen och rösta med fötterna och således blivit både medlem och riksdagskandidat för Piratpartiet. Inte enbart som en protest, utan därför att jag under vägs insett att upphovsrättsindustrins intressen tillåtits dominera såväl direktiv som lagstiftning och att det under snart ett decennium pågått ett krig mellan dem och unga människor med kunskap i informations- och kommunikationstekniken där de yngre sett ett öppet och fritt internet som förutsättningen för en levande demokrati och skydd av mänskliga rättigheter. Kronan på verket är att deras antagonister Antipiratbyrån (upphovsrättsindustrin) har som strategi att i stödja filtrering och blockering av internet när det gäller barnpornografi för att sedan kunna kräva motsvarande åtgärder för material skyddat av upphovsrätt. Märkligt att våra politiker inte klarar att se hur de tänker dra fördel av censuråtgärder riktade mot barnporr när t o m ECPAT upptäckt detta förhållande. Sedan kan man ställa sig frågan: - Hur kommer det sig att polis och banker kan stänga ner siter. som länsar konton inom det ekonomiska betalsystemet, inom fyra timmar men inte klarar av motsvarande när det gäller barnpornografi? Någon tjänar uppenbarligen på den situation som råder, varför man måste fråga sig: - I vems intresse ligger det att den skillnaden råder?


Det är i detta samhällsklimat som Piratpartiet växt fram och just nu kan jag inte se något annat parti som lika tydligt tagit ställning för internet i mänsklighetens tjänst. Om antipiraterna (upphovsrättsindustrin) lyckas i sitt uppsåt kommer operatörernas immunitet som budbärare eller ”mere conduit” att upphöra. För att kunna skydda sitt eget skinn mot advokaternas krav på skadestånd kommer operatörerna att skapa användarvillkor där rättssäkerheten hänger på en mycket skör tråd. Sådana villkor finns redan på sina håll och där förväntas kunden acceptera att leverantören bereder sig tillträde till datorer och annan utrustning utan någon som helst rättslig prövning av det rimliga i åtgärden. Rättsstaten nedmonteras därför att våra lagstiftare inte klarar av att väga in allmänintresset när det gäller upphovsrätten, som inledningsvis var 14 år och nu är ofattbara livstid +70 år. Då var motivet att detta tidsbegränsade monopol behövde vara 14 år eftersom det tog tid att producera, marknadsföra och försälja. Idag när tekniken möjliggör avsevärt kortare tid för motsvarande process, då har skyddstiden tiodubblats!? Det är helt orimligt!


Dessutom - när det gäller andra branscher, som genomgår förändringar på grund av teknisk utveckling, då klarar politikerna att stå emot krav på samhälleliga insatser, men inte här. Slutligen; Det allra viktigast med bäring på detta med internet och filter. Det enda filter som fungerar är det samvete som varje individ bär inom sig. Men även här krävs en balans i förhållande till det omgivande samhället. Med allt vad det innebär för dig som fått det tunga ansvaret att pröva de direktiv som sedan ska bli lag. I det arbetet avgör du om Piratpartiet kommit för att stanna och växa sig starkt i EU:s olika länder eller om detta uttryck för de etablerade partiernas okunskap ska kunna ses som överflödigt sedan övriga partier tagit sitt förnuft till fånga.

Med vänlig hälsning

Gun Svensson

- - -

Kan tänka mig att många pirater gapar av förvåning och undrar om jag blivit galen - kliver in i motståndarnas läger och ber dem att ändra sig, istället för att ta fighten och riva ner dem från deras stolar. Det kan bero på att jag känner ett behov av att vara en ögonöppnare även där. Jag vill behålla min tilltro till dessa i andra sammanhang kloka individer, men när jag tycker mig se hur de förblindats av sina vanföreställningar om pirater, vill jag göra klart för dem deras egen roll i det som sker och resultatet av det. Om någon pirat - medlem eller förtroendevald - känner detta som ett svek från min sida, då finns alla möjligheter att ge järnet för att ge väljare tips om andra, lämpligare kandidater.


Jag har sent omsider läst boken "Piraterna" och följer den kamp som pågår runt hela vårt klot för ett öppet och fritt internet och känner att jag måste pröva möjligheten att vädja till förnuftet hos dem som sitter på mera makt än vad vi gör. När politiken, juridiken och tekniken används på det sätt som nu görs, kommer inte särskilt mycket gott ut av varken det ena eller det andra. Självklart kommer jag att fortsätta göra vad jag kan för att Piratpartiet ska komma in i Sveriges Riksdag i valet 2010, eftersom det är den enda möjligheten att visa de etablerade politikerna att de är inne på fel väg när de tror att tvång med hjälp av juridiken leder till en utveckling av tekniken på ett sätt som gynnar samhällets friska växt. Vad hjälper dividerandet om fördelningspolitiken om fundamentet för vårt samhälle vittrar sönder?

Intressant.

14 kommentarer:

Anonym fegis - pirat, men inte medlem eller förtroendevald sa...

Jag kan då rakt inte se någon anledning till att detta skulle kunna ses som något svek av pirater, medlemmar eller förtroendevalda. Det är ju bara ett vanligt, sansat mail till en av våra folkvalda. Bra gjort!

Michael Gajditza sa...

Hej Gun!

Jag undrar om inte det här är det inlägg som toppar alla de andra bra inläggen du skrivit tidigare? Om nu fru kommissionären bara läser det så kan hon inte undgå att påverkas, om inte annat så på ett undermedvetet plan.
Skulle någon se detta som ett svek så har vederbörande fel glasögon och dessutom fel uppfattning.

Anonym sa...

Mycket bra, Gun.

Mitt förtroende för dig som riksdagskandidat för Piratpartiets räkning har nu stärkts ytterligare.

Googles utvecklare är idioter sa...

Varför skulle det vara "svek" att söka gehör och stöd för vår politik utanför partiet?

Det är ju, så länge vi inte har absolut majoritet i något parlament e.dyl., det enda sättet vi kan verka på!

Väl skrivet och så håller vi tummarna för att brevet får avsedd effekt!

ConnyT sa...

Mycket bra skrivet (som alltid) Gun!

Lars-Erick Forsgren sa...

Lysande!
Jag hoppas verkligen att Cecilia läser mailet i sin helhet, och inte nöjer sig med att få det refererat av någon assistent!

Och det är sannerligen inget fel i att försöka hjälpa politiska motståndare till insikt! För dels kan ju motståndare vara eller bli bundsförvanter i den fortsatta kampen, dels är ju sakfrågan viktigare än den ovissa kampen om att vinna politiska poäng.

Dessutom, att få en politiker att ändra sig genom att ge denna kunskap och nya infallsvinklar, det är en politisk poäng i sig!

Jag tror att både sakligt och taktiskt är ditt sätt att argumentera riktigt. En annan sak är att man kan kombinera eller variera sätten att agera beroende på fråga och mottagare.

OlofB sa...

Bravo farmorgun!!! :)

jeffer sa...

Perfekt sammanfattning av läget! De etablerade måste förhålla sig till detta. Bra att ge dem chansen.

Hur de än reagerar så blir det avslöjande - och det kan bara gynna vår sak.

Som du skriver underförstått - antingen förstår de och rättar till. Eller också gör de oss så starka, att vi till slut kan rätta till själva. Det förra är mest önskvärt både för dem, för oss och för samhället i stort. Vi hoppas på det, men vi måste - tyvärr - vara förberedda för det senare...

Morfar Gunnar sa...

Även en röst från Roslagen stämmer in i hyllningskören!

Widham sa...

Du är så bra!

David sa...

"Kan tänka mig att många pirater gapar av förvåning och undrar om jag blivit galen"

Ursäkta mig, men nu tycker jag du underskattar piratlägret, ditt eget läger, helt utan grund.

Med denna lilla kritik vill jag säga; jäkligt bra mailat!


Med det sagt, jag har en teori om vad lobbyisterna säger. Och jag tror inte att det grundar sig i barnporr. Sedan så länge jag kan minnas så har ekonomisk tillväxt varit ett politiskt honnörsord. Och jag tror att det är där huvudargumentet som lobbyisterna använder bottnar, jag tror att de säger att det fria Internet är på lång sikt ett hot mot den fria marknaden. Jag tror de målar upp skräckscenarier där kulturen att skapa och dela med sig som fötts på internet får så stort fäste att det ekonomiska systemet blir instabilt, när allt större aktörer helt går förbi det i samarbete. Jag tror att de målar upp det som en kaotisk samhällsomvälvning där förändringen kommer leda till våld och ofrihet. Jag ser det i hur det i politiska läger anses att den fria marknaden är den enda frihet som är värd någonting.

Jag tror att de säger att detta är ju inte något gemene man kan förstå, så man uppmanar politikerna att hitta andra orsaker att stävja den ohämmade solidariteten som Internet håller på att skapa. För annars kommer marknadsekonomin att vara i farozonen. Och marknadsekonomin är i deras ögon nödvändig för allt som har med demokrati att göra.

David sa...

Sen lär de tjata om Kina med. Hur viktigt det är att västvärlden förhåller sig ekonomiskt stark gentemot draken i öst.

Gun Svensson sa...

@Anonym fegis - pirat, men ...
Tack för support!

@Michael Gajditza: Tack min vän. Ja, jag kan som du bara hoppas på ett nå fram och hoppet är som bekant det sista som överger en människa :)

@Anonym sa...:
Tack en sådan kommentar ger pågångsmod!

@Christer: Har funderat över varför jag känt oro och funnit att det är en kvarleva från den tid då jag var verksam i politiken och då lärde mig att man ska hålla sig till de egna.

@ConnyT: Tack snälla!

@Lars-Erick: Tack! Du ska veta att jag beundrar att du kämpar på när det gäller den liberala ideologin, även om jag tycker mig se att PP:s frågor går långt bortom höger och väster. Undrar om inte höger-vänster hör industrialismen till, medan kunskapsutveckling och kreativitet passar illa i de modeller som utvecklats under den eran. Tyvärr har jag för dålig skolunderbyggnad för att ge mig in i en mera akademisk diskussion om saken. Nu är det bara en känsla, som skaver på samma sätt som i vilken annan skapelseprocess.

Gun Svensson sa...

@OlofB: Tack Olof - sätter verkligen värde på dina glada tillrop.

@jeffer: Så sant "Vi hoppas på det, men vi måste - tyvärr - vara förberedda för det senare ..." Just så är det!

@Morfargunnar: Att röster från Roslagen sällar sig till kören sätter jag särskilt stort värde på - du vet detta om att inte kunna bli profet ... :)

@Widham: Tack detsamma!!!

@David: Tack för att du gav mig en knuff som tvingade mig att tänka efter. Som jag skrev här ovan och som jag nämnt i dagens blogginlägg kan jag nog se den oro jag hade som en kvarleva från den tid då jag lärde mig att man enbart ska hålla sig till den egna gruppen.
Dina funderingar i övrigt om att där kan finnas en rädsla att ett fritt och öppet internet hotar samhällets stabilitet, ligger det säkert en hel del i. Marknadsekonomin förutsätter i likhet med planekonomi att vi lever i den bästa av världar, utifrån helt olika utgångspunkter. Det gör vi ju inte, varför det pratas om olika tyglar, medan de marknadsliberala tycker att man ska låta girigheten verka fullt ut för att aktörerna ska lära sig och ta ansvar. Märkligt dock att den översta klicken gör sitt bästa när de får bonusar, medan de som befinner sig längst ner förväntas göra sitt bästa när de straffas ekonomiskt. Själv funderar jag på om inte kunskapssamhället kräver något bortom den traditionella höger- vänster- retoriken. Men, inser att jag har för dålig skolunderbyggnad för att att klara en akademisk diskussion om saken.

Som "fattigt norrlandsbarn" har jag erfarenhet av välgörenhet och vet vad "välgörenhetstanter" av bägge könen kan inge en fattig unge för känslor av underlägsenhet. Därför känns det inte bra att det ligger i resans riktning att vem som helst ska kunna få skatteavdrag för välgörande ändamål. Samtidigt vet vi att samhällets institutioner eller av samhället anlitade privata företag ibland förnedrar de barn och ungdomar som samhället lämnat i deras vård. Mot detta finns uppenbarligen bara ett botemedel - offentlighetens ljus.