onsdag 12 maj 2010

Den som gapar över mycket ...

... vill ha mer. Det tänkte jag när jag läste DN:s artikel Miljoner tittare kan bli utan SVT. Förr löd fortsättningen ”... mister ofta hela stycket”, men sedan politikerna ställt sig på upphovsrättslobbyns sida, finns inget ände på deras glupande aptit. ” – Jag är övertygad om att det här kommer att lösas. Det är ingen som har någonting att vinna på att halva Sveriges befolkning inte får tillgång till våra kanaler, säger Jan Olof Gurinder distributionschef på SVT. Men enligt honom har Copyswede i vilket fall inte några planer på att släcka ner sändningarna. Det skulle istället handla om upphovsrättsintrång och en stämning av kabeloperatörerna.”


Det skulle istället handla om upphovsrättsintrång och en stämning av kabeloperatörerna.” Läs den meningen en gång till. Jag kan inte säga att jag är förvånad. Tvärtom, har det bara varit en tidsfråga innan vi skulle få se prov på upphovsrättslobbyns kreativitet, när det gäller att suga ut oss medborgare. Copyswede, som lever på att fördela avgifter för användning av upphovsrättsskyddat material, vill nu ha betalt ännu en gång eftersom kabeloperatörerna enligt lag är skyldiga att ta med SVT:s sändningar i de ”paket” som de erbjudit oss som kunder. Om inte kommer operatörerna att anklagas för upphovsrättsintrång och riskera dryga skadestånd. Snällt betala eller processa går på ett ut – det är alltid vi tittare och lyssnare som tvingas att betala.


Den som deltagit i debatten om ACTA-avtalet vet att lobbyn ivrar för att teleoperatörerna ska göras ansvariga för kundernas trafik. Det betyder att operatörerna, för att rädda sina egna skinn, ska tvingas ta med bestämmelser i sina användarvillkor, där de ser om sina möjligheter att kontrollera innehållet samt bereda sig tillträde till mitt hem och min dator.


Andra som skriver i saken är: Opassande; Carls konsumentblogg; och Hax.


En annan aktör, som det gäller att hålla ögonen på är Medierådet. Den 3 maj berättade jag om vad jag funnit när jag följt upp en tankegång. De presenterar sig själva som ett kunskapscentrum om barns och ungas medievardag. Kunskapscentrum! Med den enögdheten? Ordförande är Kristina Ahlinder, sedan 1995 verkställande direktör i Svenska Förläggareföreningen, de svenska bokförlagens branschorganisation. Intressant med tanke på upphovsrättslobbyns strategi att underblåsa filtrering och blockering av barnporr för ett genombrott för dylika metoder. Sedan kan de fortsätta driva sina krav på övervakning och kontroll av upphovsrättsskyddat material. Samtidigt fann jag hos dem länkar till en artikel vars fakta måste kontrolleras och idéer diskuteras. Oscar Swartz är en debattör, som granskat påståenden om barnporrens omfattning på nätet och funnit att osakliga uppgifter spinns runt som om det vore fakta och konstaterar att Politiker älskar barnporr. Här har Mattias Klang på sin blogg Techrisk reflekterat kring Medierådets användning av begrepp som leder till felaktiga föreställningar om vad livet på nätet är. Mattias är forskare, jurist och universitetslektor samt projektledare för Creative Commons. Själv undrar jag om det verkligen kan komma särskilt mycket gott ur de direktiv som Medierådet verkar under.


Avslutar med Anna Troberg som bland annat berättar om att hon ska debattera fildelning och upphovsrätt med Netopias Per Strömbäck på Högskolan i Skövde. Själv fick jag möjlighet att häromdagen vara i Borås och prata om hur jag med hjälp av mitt bloggande skaffat mig kunskaper, som gjort att jag idag är engagerad i Piratpartiet. När jag tänker tillbaka på mitt engagemang för ett fritt och öppet internet, finns ingen annan utväg. De etablerade partierna kommer inte att ta till sig att demokrati förutsätter fri information, förrän Piratpartiet äntrat riksdagsskutan!

Intressant.

8 kommentarer:

Lars-Erick Forsgren sa...

Jadu Gun.
Mycket vill ha mer. En gammal sanning som är ytterst sann betr Upphovsrättsmaffian...

khd sa...

Hej Gun,

rent tekniskt har du förstås rätt vad gäller vad "Copyswede lever på". Men du berättar inte vilka som finns bakom Copyswede. Det är enskilda upphovsmän, kulturskapare och rättighetshavare.

Vad gäller kabel-tv-konflikten handlar det - också rent tekniskt - om precis det du skriver. Kabel-tv-bolagen avkrävs en avgift eftersom de vidaresänder SVT:s program. Men det är ju inte rätten att rent tekniskt få vidaresända i sig som kulturskaparna bakom Copyswede vill ha ersättning för. Det är för att de bidragit till de program kabel-tv-bolagen tjänar pengar på när de säljer sina programpaket till sina kunder. När kabel-tv-bolagen utnyttjar andras arbete på det sättet för att sälja sina produkter, bör de också ersätta dessa. Den lilla peng det handlar om för kabel-tv-bolagen, motsvarande någon krona per kund och månad, måste ses som en fullt rimlig kostnad för bolagen för att de ska få använda kulturskaparnas arbete kommersiellt. För de upphovsmän och utövande konstnärer som ersättningen går till är det viktigt att de får ersättning när deras arbete utnyttjas kommersiellt på det här sättet.

Anonym sa...

"...har Copyswede i vilket fall inte några planer på att släcka ner sändningarna. Det skulle istället handla om upphovsrättsintrång och en stämning..."

Som så många gånger förr får man en känsla av att stämningar och hot är en del av själva affärsidén.

emma sa...

khd; om jag förstått saken rätt tjänar inte kabelleverantörerna några pengar på SVTs utsändningar utan tvärtom, är skyldiga att kabla ut det utbudet?

Tette sa...

Som jag förstått det är säljande att lägga in public service i kanalpaket. Fortfarande kan de flesta slutkonsumenter inte tänka sig att vara utan SVT.

SF sa...

Men kunderna betalar redan för SVT via TV licensen, varför i h.vete ska de då betala en gång till via kabel leverantören ?

Eller är det så att bara politiker som ändå inte betalar TV licensen har kabeltv ?

OppfinnarJocke sa...

Jag är också upphovsman, forskare vid ett av Sveriges största tekniska universitet. I min bransch anses det oetiskt att försöka utnyttja samma arbete två eller fler ggr. Jag får "betalt" (fast inte i pengar) en enda gång, första gången mitt verk publiceras/presenteras. Skulle jag försöka få "betalt" en andra gång skulle jag anses vara bluffmakare. Men upphovsrättsmaffian har inga som helst problem med att kräva betalt för samma verk om och om igen. Absurt!

Gun Svensson sa...

@Lars-Erick: Har funnit ett debattinlägg i tidningen Journalisten som visar att det gått politik i saken
http://www.journalisten.se/debatt/23291/oacceptabelt-att-betala-dubbelt-foer-svts-kanaler

@khd: Många bäckar små ... När jag ser vad uppköparna av den ekonomiska delen av upphovsrätten ställer till med, kan jag inte bortse från alla som livnär sig på idag rådande förhållanden medan kreatörerna får en spottstyver för sina insatser.

@Anonym: I vart fall är det många som lever på just denna del. Min make lärde mig att man bör lära sig definitionen av ordet Parasit, för att känna igen dem på gången. En parasit uppsöker en livsform och livnär sig på den.
Det skulle vara intressant veta om SVT och UR kan dra av sina administrationskostnader vid sin redovisning av dessa avgifter. Om inte vore det rimligt, tycker jag.

@Emma: Tack för ditt bidrag, som skapar klarhet i diskussionen.

@Tette: Du har rätt - bor man i allmännyttan med kabel-TV är man tvungen att köpa ett paket för att få tillgång till SVT:s sändningar.

@SF: Du har en poäng :)