fredag 15 maj 2009

Ordkrig pågår – med eller utan strategi?

Mitt förra inlägg var sprunget ur läsningen av Anders Mildners berättelse om det som hände i Göteborg 2001 och hans funderingar om inte kommunikationskriget – FRA, Ipred, Acta, Telekompaketet, och så vidare – kommer att spela någon roll för hur de människor, som känner sig drabbade, förhåller sig till staten eller till andra lagar. Dessa funderingar lämnar mig ingen ro. Ett helt yrkesliv bland unga människor, frustrerade över trögheten hos de etablerade i samhället, har lärt mig att makthavare krossar den, som inte lär sig spelreglerna och därför misslyckas att spela sina kort väl. Revolutionsromantikerna vill gärna tro att det är de ”uppkäftiga” som lyckats rubba sakernas tillstånd, medan min bild är att längst kommer den, som lär sig spela spelet. Alla dessa kontraproduktiva ”hyss”, som DN berättar om, må kännas gott för stunden, men stjäl egentligen kraft från Piratpartiet och den valrörelse, som partiets ledare önskar vinna för att bli en faktor att räkna med när det gäller kampen för ett fritt internet.


Idag har det talats och skrivits om teledatalagringen, även om nya besparingar i försvaret tagit större plats. Datalagringen, som det skrivs om i DN och tidigare i Aftonbladet, bygger på ett tidigare direktiv från EU, som nu ska implementeras i svensk lag. Mark Klamberg skrev om detta redan den 29 april och ställde frågan Vad är allvarlig brottslighet?


Jag citerar: ”Regeringen har tillsatt en utredning som föreslagit hur direktivet ska genomföras i Sverige, Trafikuppgiftsutredningen. Den har lämnat förslag om att lagringsskyldighet ska införas men lämnat nuvarande regler för vilka brott trafikuppgifter kan bli tillgänglig för polisen oförändrad. Med andra ord, det finns redan regler för vilken typ av brottslighet trafikuppgifter kan utlämnas. Med nuvarande regler för teleövervakning kan trafikuppgifter lämnas ut för brott med minimistraff på sex månaders fängelse i straffskalan. För detta krävs domstolsbeslut och skälig misstanke”. Därefter en låååång uppräkning av alla de brott, som det kan röra sig om. Det är minsann långt mer än den terrorism, som det talats om i samband med FRA-lagstiftningen.


Hax har flera inlägg om detta men speciellt ett, där han för övrigt refererar till Marks inlägg, som förklarar det hela så att vem som helst kan förstå. Regeringens strategi är enligt vad DN skriver att lägga skulden för detta på förre Justitieministern Thomas Bodström (S) eftersom han ingick i det Ministerråd, som tillsammans med Parlamentet beslutade om direktivet. Men, jag undrar naturligtvis mot bakgrund av vad kampen om makten kring Telekompaketet lärt mig: - Hur såg styrkeförhållandena ut i de tre organ, som hade makten i EU då, när detta beslutades? Svensk Myndighetskontroll undrar när vi ska resa oss och tåga till Stockholm. Eftersom Justitieminister Beatrice Asks pressekreterare förnekar att det finns en lagrådsremiss undrar MinaModerataKarameller finns det ett dokument om detta eller inte – oavsett vad det kallas. Underförstått: - Fram med det så vi slipper att spekulera. Men, med tanke på vad Karl Sigfrid skriver om Frankrike och Telekompaketet, undrar jag om Sverige behöver vara så följsam mot datalagringsdirektivet. Och inget ont som inte har något gott med sig – Anaïs skriver om de nya musketörerna.


Avslutningsvis får Jens O ordet igen för att han gräver i Telekompaketets formulering ”lagenligt innehåll. Det kan inte grävas nog djupt efter vad som menas med detta. Intressant.

Uppdatering: Som vanligt anser regeringens företrädare att vi fått det hela om bakfoten - här Johan Linander.


14 kommentarer:

Anonym sa...

En av dom saker som gjorde att jag valde att gå med i Piratpartiet var just att man skulle använda den demokratiska vägen för att påverka ist. för att stå och skrika på gator och torg att inget händer eller att smyga i riksdagens korridorer för att viska propaganda i de styrandes öron.

Det demokratiska systemet är något av det finaste vi har, låt oss använda det.

Hanse, Piratpartist.

Anonym sa...

Det kan verka som om jag driver ifrån ämnet, men håll ut du kommer att se tråden.

Det sägs ofta saker från främlingsfientligt håll i kollektivistisk anda om vissa nationaliteter. De flesta som kommer från något gammalt öst-land får ofta en viss stämpel som myglare. Jugoslaver som myglar, Polacker, Ryssar osv. som.. Att klistra sådana epitet på folk är inte juste, men.. Nu börjar jag komma till saken. I dessa länder kränktes folk och det hör till saken att att alla människor lika lätt visar sig värdiga misstroende som att folk växer och visar sig värdiga förtroende. Att lura överheten var i dessa länder en stor fjäder i hatten, helt naturligt. Man skapar kort sagt inte ordning genom att kränka folk och det spelar ingen roll vilken makt man har att göra det med heller, ordningen blir bara en kuliss som kräver mer och mer repression för att upprätthållas.

Det som påverkas allra mest och är det mest allvarliga är ansvarstagandet i samhället. I en alltför kontrollerad omgivning tenderar folk att abdikera ansvar. Ingen vågar sticka ut och de enda gånger folk går utanför ramarna är när man tror sig komma undan med det. Initiativkraft och ansvarstagande i form av "Nu gör vi så här, skyll på mig om det blir fel" blir något ljuskyggt som aldrig får synas utåt. Därmed dödas all entreprenörs-anda och skaparkraft. Där ligger grunden till att öst-staterna var på efterkälken inom alla områden som inte drevs aktivt från maktens sida, typ rymdfärder och militär teknologi. Det som premieras är lydig inställsamhet vilket ofrånkomligen leder till en absolut toppstyrning. Detta är anledningen till att redan Platon benämnde de lydiga och inställsamma som de med tyranniskt sinnelag, inte för att de önskade tyranneri utan för att lydigheten leder till det.

-Fyllhammarn

Anonym sa...

Finns inte mycket att spekulera om.. Det är ganska solklart.
Att detta lagförslag skulle komma var ju totalt förutsägbart.


PS. Ask har kopplingar till samma organisation som Rådman Norström är medlem i.

Gun Svensson sa...

@Hanse: Kanon! Det behövs många, som tänker som du om Piratpartiet ska bli en virtuell kraft för en levande demokrati istället för en tankesmedja för dem som vill djävlas med sina meningsmotståndare.

@Fyllhammarn: Om du och jag inser detta, då kan man undra hur det kommer sig att landets politiska ledning inte inser vilka effekter ökad repressiv kontroll får när dess olika uttryck bearbetas i människors sinnen. Är det bara i affärslivet som beteendevetare efterfrågas idag?

@Anonym: Ja, det är ju så kyligt där på toppen att det kan behövas en "diskussionsklubb" att värma sig hos ;-)

andre sa...

Jag är osäker på om något av hjälper. fredliga demostraioner är värdelösa att göra protest lisotor är värdelöst enda som kan funka är ju antingen att rösat på PP, SD eller något annat ungt parti som sätter folkets vilja framför ekonomin, EUs och USAs på tryckningar. om inget av de fungerar så är de revolution som gäller. störta regeringens korruption och snabbt ut ur EU som vi bara får skit av,

Anonym sa...

Hur det kommer sig? Jag skrev det också. Lättast är nog egentligen bara att citera Platon för han hade funderat över detta och förklarat det bra. Men människor är olika och alla kan inte förstå resonemangen. Vi ser hur politiker uttalar sig bra, skriver strålande riktlinjer som t ex. centerns program om integritetsfrågor, bara för att sedan rösta rakt emot och argumentera på ett sådant sätt att de hugger huvudena av just precis de ideal de sade sig vara för. Det finns orsaker till detta och de är egentligen mycket allvarligare än deras agerande i enskilda frågor var för sig, långt mycket allvarligare. Man förstår grunden till det när de pressas och skall motivera sig, då kommer maktaspekterna fram. Saker som att: Om vi inte gör.. så får vi inte sitta med vid bordet. Deras önskan om att få vara med å leka i sandlådan blir viktigare än vilka beslut de tar, de är styrd av sin Eros (sina begär) snarare än sitt förnuft. De är alltså beredd att vika sig i vilken fråga som helst varje gång de ställs inför detta alternativ. Just det, så lättköpta är de. De behöver inte ens mutas på klassiskt vis, det räcker med att låta dem sitta med vid bordet.

Jag tycker att två citat ur Platons Staten är på sin plats här. Det första handlar om personer med tyranniskt sinnelag, alltså de lydiga och inställsamma:

"Är det nu inte så, att dylika människor som enskilda personer - innan de kommo till makten - ha följande karaktär: antingen vilja de vara tillsammans med smickrare, som äro beredda att lyda dem i allt, eller också, om de själva ha behov av något, ödmjuka de sig och tveka ej att spela vilken roll som helst för att markera sin förtrolighet, men när de väl ha fått, vad de ville, stå de där som främlingar?"

Det känner vi igen från åkallandet av "Mamma" till tårar i riksdagens talarstol. Där stod den tidigare vältalige som en komplett främling. Platon hade nog också rätt om att den ofrivillige tyrannen är olyckligast av dem alla.

Det andra handlar om att de som vill leda ofta är de minst lämpade att göra det, beroende på vad som driver dem till det (furnuft eller Eros):

"Pengar eller ära kunna således ej förmå goda människor att regera, fortsatte jag. Ty de vilja ej öppet kräva lön för att regera och därigenom få namn av legohjon, ej heller vilja de i hemlighet skaffa sig vinning av sitt ämbete och därigenom bli tjuvar. Ej heller lockar dem äran; ty de äro ej ärelystna. Så måste man alltså tvinga dem, och de måste förmås att regera genom hotelse om straff. Detta tycks vara anledningen, varför det anses som en skam att gärna och villigt åtaga sig regeringen i stället för att tvingas till det. Och det svåraste straff, som kan drabba dem - det är, att de annars komma att själva regeras av sämre folk, om de ej vilja ta regeringen i egen hand. Det är av fruktan för detta, som de goda åtaga sig regeringen."

Vi känner igen det från Piratpartiet, framförallt i Christians argument om varför han vill till EU blir det tydligt.

Sedan skall du inte tro att galenskaperna inte förekommer i näringlivet. Där är det om möjligt ännu mer uppenbart hur folk drivs av sin Eros, dock med en skillnad. Inom näringslivet består begäret oftare av pengar, även om ära och positioner ofta är en stor drivkraft där också. Vi känner alla igen persontypen på våra arbetsplatser, de som sparkar nedåt och slickar uppåt, de som inte tvekar en sekund över att göra vad som helst för att visa sin förtrolighet och därmed kan gå över vilka lik som helst för att fylla sina begär.

Många avfärdar Platon eftersom det är så gammalt, men det handlar om grundläggande mänskliga egenskaper. Girighet, ärelystnad och liknande saker är de samma då som nu. Då som nu behöver man ha sådana saker i åtanke och försöka att skapa ... hinner inte mer.

-Fyllhammarn

Gun Svensson sa...

@Andre: 70+ vill jag inte medverka till att radikala unga människor spelar makten i händerna genom att uppträda så att makthavare anser sig ha rätt att slå tillbaka. Att vinna folket för sin sak kräver goda argument och stort tålamod - det finns inga genvägar, det visste redan de gamla grekerna.

@Fyllhammarn: Det var nog ingen tillfällighet att Platon, som stod Sokrates nära, startade en akademi och utvecklade dialogerna som ett verktyg för att hålla demokratin levande och motverka maktmissbruk. Av detta må vi lära och jobba vidare på den inslagna vägen - låta våra politiker veta att vi ser när de "kör av vägen" och att vi inte tänker godta det. Nu väntar ett val då vi kan markera var vi står - Nätverket Svart Måndag har en lista på kandidater, som är värda ett kryss.
http://www.nsm-sverige.se/forum/

Beelzebjörn sa...

@Fyllhammarn:

"Detta är anledningen till att redan Platon benämnde de lydiga och inställsamma som de med tyranniskt sinnelag, inte för att de önskade tyranneri utan för att lydigheten leder till det."

Instämmer, både med Platon och dig.

@Farmor Gun:
Vad får dig att tro att de inte inser det? Vi kan hoppas på att allt vi ser hända motiveras av dumhet och kortsynthet, men vi har inte råd att anta det.

Anonym sa...

Visst bör man hoppas på det bästa, att det går att rösta bort både dessa politiker och deras politik av frihetskränkning..

Men det är aldrig fel att vara beredd på att det inte går och att man blir tvungen att "gå utanför systemet" när det slutar jobba för folket och så sviker sitt syfte.

När makten är rädd för folkets reaktioner på deras beslut kommer dom akta sig för alltför folkfientliga beslut.. När det är tvärtom kan makten bara bli mer och mer diktatorisk.

Gun Svensson sa...

@Beelzebjörn: Jag vill helt enkelt inte tro att de skulle vara så cyniska, som du antyder.

@Anonym: Makthavare har aldrig dragit sig för att krossa människor, som varit i vägen för deras maktanspråk och eftersom dessa maktens motståndare är de mest brinnande för saken, tycker jag att det är synd på rara ärtor, att de inte tänker sig för och använder sig av sin energi på ett klokare sätt.

Beelzebjörn sa...

@Farmor Gun:
Nej, det vill inte jag heller, men det skulle förvåna mig mycket om inte åtminstone en del av krafterna bakom utvecklingen vi ser, arbetar målmedvetet efter en agenda.

Hur det än är, känns det som om vi inte har råd att anta att de inte gör det.

Gun Svensson sa...

@Beelzebjörn: OK, jag inser att fulspel förekommer i kampen om makten och måste förhålla mig till det. Men, jag vill fokusera på att väcka de sovande flugorna för att kunna svälta ut den listige spindeln ;-)

Beelzebjörn sa...

Farmor Gun:
Ja, det var inte meningen att låta som om jag trodde att du var blind för det... Jag har läst här lite för mycket för att inbilla mig det.

Det behövs nog både optimister och cyniker i slutänden :)

Gun Svensson sa...

@Beelzebjörn: Ja, umgänget på nätet har visat att här är det möjligt att plocka "det gottaste" ur alla som vill något tillsammans ;-)