söndag 3 maj 2009

P1 Publicerat om ett krig och en tänkbar lösning?

Lyssnade tidigare på radion och spetsade öronen när jag hörde programledaren samtala med Lars Ilshammar, som befann sig i ett åskdundrande Italien, varför tillfälle inte gavs för några följdfrågor. Kontentan var att Ilshammar förespråkade en allmän bredbandsavgift för att tillgodose behovet av ersättning till upphovsrättsinnehavare. Detta för att komma ur det krigstillstånd som råder mellan internetanvändare och upphovsrättsindustrin. Till att börja med reagerar jag negativt: jag har ingen lust att bidra med mer pengar till dessa otrevliga typer, som inte lagt två fingrar i kors för att finna lösningar för att tillgodose behovet av laglig tillgång till musik och film. Däremot har man haft råd att i drygt tio års tid städsla advokater jorden runt för att komma åt dem, som laddat upp och ner filer illegalt.


Kulturstöd, bredbandsskatt, Stim-avgift, privatkopieringsavgift. Och då har vi inte ens börjat prata om verklig försäljning..., utbrister Niklas Starow när jag refererar till inslaget i radioprogrammet. Jag tänker till – det är klart att det tar emot att gynna ett sådant system med en allmän bredbandsavgift, men samtidigt vill jag kunna lägga ut de videor, där mitt barnbarn Daniel visar sig på styva linan till musik skyddad av upphovsrätt. Man känner sig som en åsna mellan olika hötappar.


Jag blir hur som helst nyfiken på vem Lars Ilshammar är och vad han har på fötterna när han uttalar sig. Söker på nätet och ser att han tidigare varit med i den tidigare regeringens IT-kommission. Då förstår jag hans omsorg om Stim och alla andra organisationer och mellanhänder, som livnär sig på upphovsrätten. Korporativism, kallas denna politik, som socialdemokrater har en viss förkärlek för. Att tekniken idag gör det möjligt för en musiker att vara sin egen förläggare och därför inte ska behöva vara medlem i Stim för att kunna anlita ett företag för att bränna hans/hennes CD-skivor, finns dock inte på kartan. Jag fann även en sida där Lars Ilshammar ibland gör inlägg, nu senast den 17 april m a a TPB-rättegången. I inlägget finns även en mycket intressant länk till ett lagförslag som Norges regering presenterat ”Nasjonal strategi for digital bevaring og formidling av kulturarv”. Jag har inte hunnit läsa igenom alla drygt 100 sidor, men tillräckligt för att se att Norges regering verkar ha insett att det krävs en digital kunskapsallmänning för att skapa ett informationssamhälle för alla.


«Å ta ansvar for å vedlikeholde og videreutvikle kunnskapsallmenningen er det offentliges oppgave nummer en» (sidan 11). I bakgrundsbeskrivningen sägs bl a ”Den samfunnsmessige betydningen av IKT i fellesskapets tjeneste er uttrykt i IKT-meldingen gjennom begrepet digital allmenning”. Tänker direkt på Stefan Mårtenssons m fl initiativ om att kräva en digital intellektuell allemansrätt och olika debattinlägg, som handlat om hur upphovsrätten låser in vårt kulturarv. Men, att det finns problem med att göra kulturarvet tillgängligt visar den frustration, som bl a råder inom Förläggareföreningen när det gäller Googles förlikningsavtal, som man nu försöker implementera i Sverige, vilket Svensk Bokhandel skriver om. Författarförbundets medlemmar förväntas hålla ihop och inte låta sig skrämmas av förlagens hot. Det som skulle ha varit klart till den 5 maj har de nu fått ytterligare fyra månader på sig att hantera. Och innan dess ska EU ha behandlat alla de direktiv som nu manglas under namnet Telekompaketet.


Kampen för ett fritt internet pågår oförtrutet och idag på pressfrihetens dag skriver Opassande om Internet och demokratin; Mitt i steget uppmärksammar också dagen, men funderar hur det står till med källkritiken på sina håll; MinaModerataKarameller resonerar om internet och förklarar varför vi, som älskar nätet, upplever Telekompaketet som ett hot; Jens O drar ännu en gång på veven om Telekompaketet – fantastiskt att han orkar; Scaber Nestor med bl a länkar till senaste nytt om kompromisserna i paketet; Intensifier berättar om den debatt som han fört med minister Åsa Torstensson om detta paket; Hax kommer med goda råd till PP; Thomas Hartman (S) vill byta ut Junilistan mot PP och puffar för ett samarbete; Deepedition skriver om verktyg för en nyare demokrati; samt Erik Hultin ombud till Centerpartiets partistämma laddar inför torsdagen – sanningens ögonblick. Hoppas att flera ombud ser det han ser. Intressant.


Imorgon måndag håller Näringsdepartementet ett seminarium för journalister, som kan följas på nätet och där finns möjlighet för allmänheten att ställa frågor per mejl till telekompaketet (snabel-a) enterprise.ministry.se Ställ frågor, det tänker jag göra.


2 kommentarer:

Jens O sa...

Frågor skall skickas, men av större intresse är, vilka frågor kommer att släppas fram?

Departementet är inte direkt känt, för sin liberala inställning till kommentarer och upplänkar.

Gun Svensson sa...

Vi kan väl lägga ut våra frågor, sedan får vi väl kolla urvalet, då det också säger en del om avsikterna med dagens seminarium.
Detta är mina frågor:
1. Håller regeringen med om att internet är ett verktyg, som underlättar för mig att utöva mina demokratiska fri- och rättigheter?
Om ja - I vilka skrivningar syns det i Telekompaketet?
2. Finns det i praktiken 27 nationella internet i EU?
3. Blir det möjligt för mig att obehindrat välja programvara och applikationer efter eget önskemål eller blir jag beroende av operatörens utbud?