måndag 4 maj 2009

Regeringens syn på Telekompaketet m m.

Idag höll Näringsdepartementet en föredragning för inbjudna journalister, som allmänheten kunde följa på nätet. Själv hade jag ett besök hos sjukgymnasten inbokat, varför jag var förhindrad, men lyckligtvis har det varit möjligt att ta del av detta efteråt. Man kan tycka vad man vill om innehållet i föredragningen, men bara detta att använda tekniken för att låta oss ta del var föredömligt. Hoppas bara att eftersändningen ligger kvar till dess omröstningen genomförts nu på ondags. Annars finns valda delar upplagda på YouTube.


Av SvD:s rapportering att döma skulle jag och många med mig att ha fått en hel del om bakfoten, när vi befarar att det, som nu sker i Europaparlamentet, kan äventyra internets frihet. Här betonas konsumentnyttan och den ökande konkurrensen. Om jag tolkade de föredragande rätt ansågs farhågorna för en utveckling mot ett kabel-tv-internet, som obefogade, eftersom tillsynsmyndigheterna ska se till att man följer direktiven och där finns inget av detta. Intressant mot bakgrund av att såväl La Quadratur du Net och forskaren Monica Horten med webbsidan Iptegrity.com kan vittna om att rädslan för detta är högst påtaglig. Men eftersom ingen av de föredragande kunde berätta något om hur psalmerna går bland tjänstemän och politiker i andra länder, kan det, som vi gränsöverskridande ;-) bloggare fått oss till livs, inte avfärdas som sagor eller myter. Vid föredragningen påstods t ex att formuleringar om ”lawful content” inte längre finns med i texten, men Intensifier m fl kan visa att det kan uppfattas som osanning. Scaber Nestor ser det också på det sättet, men debattens vågor går höga i kommentarsfältet. Jens O kompletterar, i likhet med Olof.


DN tecknade den 27 april en bakgrund, som vad jag kan se är en bra sammanfattning av läget i frågan om en översyn av ett antal direktiv, som gäller internets framtid. Men, med den attack mot internet, som främst kommer från upphovsrättsindustrins aktörer men också från tongivande journalister, författare och artister är det inte alls underligt att vi, som sett internet som ett enastående verktyg för att kunna utöva våra demokratiska fri- och rättigheter på ett rättssäkert sätt, tagit upp den kastade handsken och tagit en match för att internets möjligheter inte ska drunkna i det träsk, som skapats av dem som bara ser nätet som ett hot mot allt av vikt och värde i ett samhälle. Mot denna fond av näthatare är det inte underligt om vi, som älskar nätet, gör motstånd och börjat ifrågasätta om deras rättigheter verkligen står i rimlig proportion till alla andra människors rätt att kunna nyttja nätet i sina dagliga liv utan en rad restriktioner och risk för ett orättmätigt intrång i våra demokratiska fri- och rättigheter och brist på en rättssäker hantering vid en eventuell anmälan om ett brottsligt beteende. Tydligast syns detta i Frankrike, vilket Anaïs berättar om.


För övrigt skriver DN, SvD, AB och Expressen idag om att en kompromiss är klar, men reaktionerna runt om i Europa speglar att kampen för att rädda den ursprungliga 166:an inledd av Christofer Fjellner (M) och senare lagd av Eva-Britt Svensson (V), vid den första behandlingen i Europaparlamentet, fortfarande pågår, nu genom en allians av V, MP och Junilistan, som stödjer ett paket av kompletteringar, som går under beteckningen Citizens´ Rights Amendments. Även om Christofer Fjellner (M) förklarat sig vara nöjd med kompromissen, så är Eva-Britt Svensson m fl alls inte nöjda. De slåss för att vi, när vi vistas på internet, ska ses som medborgare och inte bara behandlas som kunder eller konsumenter. Just nu handlar striden om i vilken ordning man ska rösta om de olika förslagen, vilket bl a Carl Schlyter har synpunkter på. Erik Hultin undrar m a a detta: - Hur korrupt och odemokratiskt får EU vara? Jag vågar tippa att det blir rörigt. Ser också hos Isobel att Christofer Fjellner kommer att rösta på 166:an på onsdag :-).


Vill man få en inblick i hur de, som idag sitter i Europaparlamentet, ser på resultatet av sitt deltagande finns en intressant artikel i dagens DN. Intressant att de värdesätter den större frihet att agera i individuella hjärtefrågor, som finns i Bryssel. Det säger också en hel del av intresse om den svenska riksdagens arbetssätt. Karl Sigfrid (M) har funderat en del kring den saken. Sedan blir jag givetvis nyfiken när jag först läst att Carl Schlyter (MP) tycker att lobbyisterna är ett problem, medan Åsa Westlund (S) tycker tvärtom. Hon menar att sådana finns hemmavid på kommunal nivå, men där är det ingen som ställer några frågor om saken. Det måste det bli ändring på och jag får väl börja här hemmavid, när kampen om Telekompaketet är över. Vi har ju ett val även 2010. Hot eller löfte? Det beror alldeles på vem som läser detta ;-)


4 kommentarer:

Nemokrati sa...

Hinner inte läsa för jag lyssnar på EU-debatten direktsänds - just nu pratar Gunnar Hökmark http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/live/live-video?language=sv

Nemokrati sa...

Ville alltså bara tipsa om den direktsända simultantolkade till svenska - debatten om Telekompaketet

Anonym sa...

Intressant att höra alla Internetanvändare konsekvent kallas för "konsumenterna" (i EU debatten). Det förklarar ett och annat...

Gun Svensson sa...

@Nemokrati: Tack för tipset, men jag hade en tid hos distriktssköterskan att passa så jag gick tyvärr miste om detta. Men å andra sidan kanske det var bra för blodtrycket - brukar skoja med vårdcentralens personal när mitt blodtryck skjuter i höjden att det är FRA-faktorn och nu på senare tid har Ipred- och Telekomfaktorn kommit till ;-)

@connyt: Just det, politikerna ser internet enbart som en kanal för köp- och sälj av varor och tjänster. Det hoppas jag kommer att straffa sig i valet till Europaparlamentet.