torsdag 3 januari 2008

Biblioteket i mitt hjärta

Jag undrar hur många som känner till att Sverige är det enda land i Norden, som inte har någon nationell bibliotekspolitik. Det betyder att arbetet med att värna och utveckla navet i biblioteksverksamheten – Stadsbiblioteket – är något som vi måste klara av på lokal nivå, utan något påtagligt stöd i en nationell politik. Det gör vi bäst genom ett engagemang, som ger politikerna både kunskap och råg i ryggen, när olika intressen slåss om skattekronorna.

Året börjar bra med en stort uppslagen artikel om Stadsbiblioteket i gårdagens Norrtelje Tidning. Men, när jag söker efter artikeln på nätet för att länka till den, upptäcker jag att den inte är tillgänglig. Trots att jag prenumererar på papperstidningen! Det irriterar mig. Men, får väl trösta mig med att Chefredaktör Katarina Ekspong i samma nummer utlovar förbättringar under 2008. Vi läsare ska bland annat kunna kommentera artiklarna direkt på nätet och då hoppas jag att tidningen även bryr sig om oss bloggare, d v s ansluter sig till Twingly, vilket är en pingtjänst och bloggsökmotor, som knyter samman mediesajter med bloggosfären.

Nåväl, tillbaka till artikeln, som inledningsvis rymmer oroande tongångar om behovet av besparingar. Något som bibliotekschefen Kerstin Ericsson dock tror att man kan klara under 2008 genom att inte återbesätta en halv eller hel tjänst, när någon anställd avgår med pension. Det blir kärvare under 2009, så det gäller att vässa argumenten för att inte inköp av nya böcker och servicen till norrtäljebor i alla åldrar ska bli lidande . Glädjeämnen är dock att den gamla bokbussen kommer att ersättas med en modern bokbuss med allt vad det kan innebära och att Kulturrådet anslagit medel till ett projekt där bibliotek och förskolor i Norrtälje, Hallstavik och Rimbo samarbetar för att stimulera läsintresset bland de allra yngsta barnen.

Jag får anledning att återkomma till detta i olika sammanhang eftersom jag är en aktiv medlem i föreningen Stadsbibliotekets vänner, vars styrelse i nästa vecka ska lägga fast sin verksamhetsplan för 2008.

2 kommentarer:

Gun Svensson sa...

Har fått en kommentar från bibliotekschefen som jag gärna vill dela med mig på bloggen. Hon skriver bl a "Det är svårt att få andra än oss själva att förstå att det man säger inte enbart gäller Stadsbiblioteket bara för att man fysiskt befinner sig i Stadsbiblioteket. Ibland skriver eller säger man t. o.m. Statsbiblioteket när man menar folkbibliotekets alla enheter."

Gun Svensson sa...

Bibliotekschefen fortsätter:
Det är folkbibliotekets totala 22 årsarbeten som måste minskas med en kvarts eller halv tjänst. Därför krävs att vi tillsammans under 2008 gör en genomlysning av vår sammanlagda verksamhet samt att vi uppnår en enighet kring vilka prioriteringar som ska göras inför 2009 års budget. Därefter presenterar vi detta för den politiska nämnden och redovisar vilka konsekvenser prioriteringarna innebär för verksamheten. Eftersom både Irja och jag går i pension hösten 2008 kan tillsättningen av våra tjänster senareläggas någon månad. Då klarar vi de nya lönerna fr.o.m. 2008-04-01 och behöver inte införa inköpsstopp eller annat vederstyggligt. RFID-tekniken, som vi beräknar vara genomförd 1/9 2008, innebär att det manuella arbetet med utlånings- och återlämning minskar och överlämnas till låntagaren. Men visst blir våra användare på något sätt lidande av att vi måste minska på den totala personalresursen - men inte förrän 2009!