fredag 4 januari 2008

Sverige med i Nato?

Utrikesminister Carl Bildt skrev i onsdags på DN Debatt ett intressant inlägg om behovet att stärka EU:s gemensamma säkerhetspolitik; underförstått EU måste ha en bättre militär styrka. Han gör det mot bakgrund av Reformfördragets ratificering och genomförande som måste konkretiseras under 2009. När han sedan talar om att vi initierat en diskussion om uppdatering av Europeiska unionens gemensamma säkerhetsstrategi, utgår jag från att han menar utrikesministrarna inom EU. Eller?

Han pekar på att Europa står inför stora utmaningar som det gäller att få en samsyn kring.
- Det är uppenbart att vi måste se över de olika fredsinstrument vi har - diplomatiska, ekonomiska och militära. Skall vi vara en verklig fredsmakt måste vi också ha instrument som fullt ut svarar mot våra ambitioner, skriver utrikesministern. Svårigheterna att få tillräckliga styrkor till fredsoperationer från Afghanistan till Tchad visar vidden av svårigheterna, menar han och dessutom väntar nya utmaningar på Balkan. Men inläggets mest intressanta del gäller några meningar om problematiken i Mellersta Östern – jag citerar:

”I Annapolis kom man överens om att under detta år - 60 år efter staten Israels bildande - äntligen söka en fullständig och allomfattande fred i regionen. Detta kommer knappast att vara möjligt om inte Bushadministrationen fullt och fast kan uppträda som genuint opartisk aktör under de kommande månaderna. Vi européer har en viktig roll att påverka också i det avseendet. Om ett år kommer det som startade i Annapolis antingen att ha lyckats eller att ha misslyckats.” Sic! Kan man tänka sig – opartisk aktör! Men reservationen ligger väl i tillägget ”under de kommande månaderna”. Eftersom Georg W Bush anser sig vara av Gud kallad att göra det han gör, kan han nog inte hålla sig i styr någon längre stund.

Och det är just dessa USA:s svårigheter att inta en opartisk hålling, som oroar mig när Göran Pettersson, vår moderate riksdagsman från Norrtälje, nu och då talat sig varm för Sveriges anslutning till Nato. Nu under rubriken Natostödet ökar i riksdagen. Samtidigt som han uttalar sitt gillande av Else-Marie Lindgrens (Kd) uttalande i Dagens Eko om att försvarsberedningen borde studera ett eventuellt svenskt Natomedlemskap tillägger han att han också hoppas att riksdagens försvarsutskott tillstyrker hans motion om att även Försvarsmakten borde utreda konsekvenserna av ett Natomedlemskap.

Där har jag lämnat följande kommentar: - Jag undrar fortfarande varför EU, som är ett fredsprojekt inte vill skydda detta med ett eget försvar?!

Andra om Nato: regeringen, DN, bloggar om säkerhetspolitik

2 kommentarer:

Anonym sa...

Sverige ska givetvis inbte gå med i Nato. Sverige ska givetvis säga ja til gasledningen i östersjön (som Bildt också pratar om). Gasledningen har ingen politisk strategisk betydelse i den omfattning som kritikerna vill göra gällande.

Gun Svensson sa...

Driver du med mig?