onsdag 23 januari 2008

Simma lugnt?

Efter 50 år: Norrtälje kan få en ny simhall – det är den stora nyheten i Norrtelje Tidning idag. I minnet återkallar jag bilder från åren i slutet av 1950-talet, när jag ställde upp som sekreterare vid simtävlingar, som Avesta Simsällskap anordnade i Avesta badhus. Där öppnade man för övrigt det nya badhuset Metropoolen den 22 december 2007. Tro det eller ej, men på den tiden var jag en aktiv skidåkare, som gärna tog några bassänglängder som omväxling till annan träning. Självklart är det glädjande för alla barn och ungdomar i Norrtälje att kommunen är positivt inställd till ett nytt badhus och då gärna i anslutning till Sportcentrum.

Men sedan kommer eftertankarna: - Vem är den byggherre, som nu ska berika sig på skattebetalarnas pengar? - Någon polare till politikerna Kommunalrådet Kjell Jansson eller Kultur- och fritidsnämndens Hans Stergel? - Vilka andra verksamheter kommer att trängas undan, eftersom det ledande partiet har ambitionen att sänka skatten? Ja, när det gäller att upprätthålla konkurrensen, finns alltid möjligheten att be Den nya välfärdens Konkurrenskommission att ta sig en titt på hur kommunen gör för att inte snedvrida konkurrensen mellan byggherrar i kommunen eller ensidigt gynna en av dessa aktörerna. För det är väl så att konceptet bygger på att ett fastighetsbolag bygger och sedan hyr ut anläggningen till kommunen under 15 – 30 år?

Läste nyligen på sajten Upphandling.24 om Idrottsparken i Sundsvall som ett lyckat exempel på ett samarbetsprojekt mellan offentlig sektor och en privata aktörer, ett så kallat ops med bl a NCC. – Syftet med offentlig-privat samverkan är att öka effektiviteten i investeringarna och minska livscykelkostnaderna. Vi vill dessutom bredda ansvarstagandet både på den offentliga och på den privata sidan i såväl finansiering som behovsanalys, förklarar infrastrukturminister Åsa Torstensson i artikeln. Sedan förklaras begreppet ops på följande sätt ”Rent praktiskt innebär ops att privata företag helt eller delvis deltar i utformning och genomförande av projekt som traditionellt har bekostats med skattemedel. Samarbetet utformas så att riskerna fördelas mellan den privata och offentliga sektorn på ett medvetet sätt.”

Här går min tanke till Biblioteket i Rimbo, som hindras från att flytta till lokaler i ett bättre läge, sedan kommunen sålt fastigheten där biblioteket nu finns till Rimbos främste aktör i fastighetsbranschen, samtidigt som kommunen garanterat hyran i ett långtidskontrakt. Det är ingen konst att göra smarta affärer med ett sådant upplägg.

Inga kommentarer: