fredag 18 januari 2008

Etik – sidoordnad vid matproduktion.

Den 9 januari skrev jag om min oro för kroppens och själens spis. Det första gällde propåer om att USA:s Food and Drug Administration (FDA) förväntades säga Ja till klonad mat. Något som Henrik Ennart hade skrivit om på sin blogg dagen innan. Redan då undrade jag om det inte fanns någon etik vid avel av de djur, som avses bli människoföda och om det inte finns något organiserat samarbete mellan organisationer för konsumenter och folkhälsa.

Den 16 januari kunde vi läsa ”Fritt fram för klonat kött” i SvD. Igår läste jag Ennarts fördjupning i ämnet”Svårt stoppa klonat kött” i papperstidningen. Men den kan jag tyvärr inte hitta på nätet. Däremot fann jag nyheten ”EU-myndighet öppnar för klonat kött” på Ekonomisidan, vilket också säger något. Idag skriver Henrik Ennart under rubriken ”En välregisserad strategi”, (på nätet rubricerad ”Mer forskning om hälsoeffekterna behövs”) bland annat om att Livsmedelsmyndigheten EFSA inte har mandat att yttra sig om etiken utan strikt ska hålla sig till att bedöma om det finns bevisade risker för människor.

I samband med debatten om GMO fick EFSA ett uppdrag av EU-kommissionen att utvärdera den tekniken och det var också skälet till att att kommissionen bad om ett yttrande från EGE (European Group on Ethics of science and new technologies). Ennart skriver ”Både EFSA:s ja, som bygger på att inga risker är bevisade, och EGE:s nej, som bland annat bygger på försiktighetsprincipen och att säkerheten bör bevisas innan varorna får börja säljas, kunde förutses redan då EU-kommissionen delade ut sina uppdrag.

Samarbetet mellan de aktörer som vill utveckla klonad mat är synnerligen gott, eftersom Livsmedelsmyndigheterna i USA (FDA) och EU (EFSA) beslut att säga Ja kom med bara några timmars mellanrum och dom behöver inte bevisa att klonad föda är ofarlig för människan. Läs hela hans artikel och begrunda situationen. Läs även artikeln om EGE:s kritiska rapport. Där sägs bland annat ”Gruppen pekar också på svårigheterna med att ensidigt begränsa importen av klonade produkter som är godkända i andra länder utan att detta strider mot internationella handelavtal.” Men de rekommenderar ändå EU-kommissionen att vidta åtgärder som värnar EU-konsumenternas rättigheter. Då handlar det om märkning för att konsumenterna ska kunna göra ett val. Något, som det verkar som att konsumentorganisationerna kan acceptera. Jag häpnar över den flathet som kommer från det hållet! Men det torde också vara något fundamentalt fel när politiker så till den grad faller undan för marknadens krav att man måste vara spränglärd för att veta att det är värt priset att betala mera för mat, som inte är manipulerad och ännu inte bevisat ofarlig.

Jag säger bara ”Tyst vår”. Hur mycket har människan rätt att manipulera med naturen? Inför den frågan känner jag för att ta reda på vilket parti som har det bästa etiska förhållningssättet. Varför ska man rösta på ett parti eller politiker om de inte klarar av att göra bedömningar och sätta gränser för marknaden. Utan stränder inget hav, skrev Gunnar Ekelöf. Något som också är värt att begrunda.

Inga kommentarer: