fredag 11 januari 2008

Kulturskymning sänker sig över Skåne

I Ekot kunde vi höra om hur socialdemokraterna i Bromölla gjort gemensam sak med ett främlingsfientligt parti. Det sänker sig ett mörker över Skåne. Varför ska inte Sverige klara ta vår pyttelilla del av alla de flyktingströmmar, som uppstått på olika håll i världen, på grund av krig och förtryck av oliktänkande? Främlingsrädslan kan inte motverkas genom att partitoppen säger ajabaja. Det kan man bara komma tillrätta med genom att öka kunskapen och bli medveten om hur den totala situationen ser ur samt ifrågasätta de attityder som ligger bakom. Hur sköter de politiska partierna utbildningen av de förtroendevalda i kommunerna? Förstår de förtroendevalda i kommunerna att de har ansvar för efterlevnaden av FN:s deklarationer om de mänskliga rättigheterna? Vad gör Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige?

Inga kommentarer: