söndag 20 januari 2008

Klonad föda – säkert?

Det är rätt fascinerande att ta del av Livsmedelsverkets pressmeddelande hos Newsdesk, som inleds med orden ”Det är mycket osannolikt att det skulle vara en hälsofara att äta kött och mjölk från klonade djur och deras avkommor.” Sedan hänvisas till beslut tagna i EU:s myndighet för säkra livsmedel, EFSA, den 16 januari, och USA:s motsvarighet FDA, dessförinnan.

I ett förslag till den internationella samarbetsfunktionen för konsumentorganisationer TACD, Trans Atlantiska KonsumentDialogen, framförde SKIS (Sveriges Konsumenter i Samverkan) samma dag kravet på en helt annan hantering av stora frågor som denna. Det ingår i slutrevideringen av ett gemensamt dokument, som ska offentliggöras i mars då TACD har sitt årliga möte, i år i Bryssel. Där kommer också representanter för EU-kommissionen och US Administration att ingå. I dokumentet föreslår de att världens konsumentorganisationer får en större och viktigare roll i riskbedömningen, men också att denna inte enbart ska läggas på myndigheter och näringsliv eller forskningsintressena. En sådan bredare process ska genomgås innan någon ifrågasatt ny teknik får införas, anser SKIS.

I deras pressmeddelande hos Newsdesk säger Bengt Ingerstam ”- Den viktigaste frågan som måste ställas är: För vem är detta bra? Hittills har vi inte kunna se någon konsumentfördel med att blanda in klonat material i livsmedelskedjan” och fortsätter ”Skulle ändå detta ske ställer vi kravet på märkning, så konsumenterna själva kan välja eller välja att inte köpa” och hänvisar till deras förslag på deras hemsidas löpsedel.

EFSA:s preliminära yttrande om konsumtion av kött från klonade djur kom 11 januari. Kommentarer till yttrandet kan ges till 25 februari. En slutgiltigt yttrande beräknas komma i maj. Intressant se om våra företrädare inom EU:s institutioner och parlament, klarar att hålla fast vid försiktighetsprincipen och att säkerheten bör bevisas innan varorna får säljas samt att djurens rättigheter tillgodoses.

Har själv nyligen upptäckt SKIS och att de har en hel del värdefull information i saken.

En annan som bloggar om klonad föda finns här.

Inga kommentarer: