lördag 5 januari 2008

Litterär fest 29 juni – 2 juli

Sveriges Författarförbund arrangerar i sommar den internationella kongressen Waltic. Waltic står för Writers and Literary Translators International Congress och här kommer författare och översättare från hela världen att mötas för att utbyta erfarenheter om litteratur, läsande, demokrati och mänskliga rättigheter. Arrangemanget har en egen webbsida där mer information kan inhämtas. Där kan man även beställa nyhetsbrev som kommer ut med jämna mellanrum samt anmäla intresse för att ställa upp som volontär.

Detta presenterades i samband med Bok- och Biblioteksmässan då bland många andra DN skrev om det och idag skriver SvD Kultur om det arbete som pågår för att ro det hela i hamn. Där berättas också om ett intressant initiativ av Björn Ulvaeus, Jan Guillou och Henning Mankell för att också författare och översättare från fattiga länder ska kunna komma till Waltic. Något som även DN Kultur skrivit om. Det talas redan om detta som den första Waltic-kongressen, vilket visar att avsikten är att denna kongress kommer att följas av flera, men när och var blir en sak för denna första kongress att ta ställning till.

Även om det först och främst är en kongress för författare och översättare finns ambitionen att ordna flera publika aktiviteter då litteraturintresserade ska ges möjlighet att träffa flera av de deltagande vid kongressen. Tanken är att genomföra dessa öppna arrangemang i sambete med olika aktörer med intresse för litteratur och läsande samt demokrati och mänskliga rättigheter, men detta program är ännu inte spikat.

Vilken fest som väntar oss! Må vi alla be en bön för att vädergudarna ska vara oss nådiga så att Stockholm kan visa sig från sin allra bästa sida under dessa dagar!

Andra bloggar om Waltic: SLL-biblioteken och Skrivtips

Inga kommentarer: