fredag 4 januari 2008

Fegt eller modigt?

Det undrar jag sedan jag läst dagens ledare i Expressen Fegt om Nato som avslutas med en mycket kraftfulla salva mot försvarsminister Sten Tolgfors, sedan han uttalat att det inte var aktuellt med en utredning om Nato-medlemskap med hänvisning till alliansens överenskommelse. ”Det är en absurd situation. Tolgfors företräder ett parti som tycker att en svensk Natoanslutning är ett naturligt nästa steg, men han vill under inga villkor låta försvarsberedningen ens fundera över saken. Det är upp-och-nedvända världen. Vi kan inte ha en försvarsminister som kastar sig ned i skyttegraven bara för att opinionen blåser snålt.”

Inför valet 2006 genomförde bl a Pliktverket en politikerenkät där sju partiledare fick frågan: - Bör Sverige gå med i Nato? Fem av dem svarade Nej, dock med tillägget ”inte för närvarande” från Kd:s partiledare. Som bekant är det Kd:s ledamot i Försvarsberedningen, som varit flitigast i media de senaste dagarna när det gäller krav på en utredning.

Jag själv, som hittills lutat åt att jag behöver mera kunskap för att ta ställning, har ägnat några timmar åt att ta reda på vad som sagts i denna fråga under senare år. Fann bland annat en artikel i tidningen Broderskap, som fick mig att tänka till. Den var skriven av Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och styrelsemedlem i socialdemokratiska Broderskapsrörelsen. Han skrev bl a – jag citerar: ”Tron att ökad kunskap ger värderingar som ligger närmare ens egna är möjligen en mänsklig egenskap, men också ett uttryck för politiskt önsketänkande. Många Nato-motståndare hoppas och tror att ökad kunskap skulle göra människor än mer skeptiska till Nato. Många Nato-anhängare hoppas och tror att ökad kunskap skulle göra människor mer positivt inställda till Nato. Båda grupperna tänker bort det faktum att frågan om Nato-medlemskap eller ej inte enbart handlar om en rationell kalkyl baserad på säkerhetspolitiska överväganden. Frågan om Nato-medlemskap handlar lika mycket om värderingar och vilka värden man vill främja. Värderingar påverkas sällan av information – de ligger djupare än så. Så gärna en avspänd Nato-debatt. Men först en rejäl insikt om att Nato-frågan i grunden inte handlar om information och upplysning, utan om politiska bedömningar och värderingar.”

Det tål således att ta sig en rejäl fundering på vilka politiska bedömningar och värderingar som ligger bakom de olika aktörerna i frågan. Det får bli min hemläxa.

Andra bloggar intressant om Nato-medlemskap: Ulf Bjereld, Din ledamot i riksdagen

Inga kommentarer: