onsdag 28 januari 2009

Idag är det Data Protection Day i Europa.


-->
Nyheten i Aktuellt igår om myndigheter som kommer att utestängas från möjligheten att nyttja FRA för sin verksamhet har spritts via TT och ses nu som en notis i Aftonbladet och SvD. När jag såg inslaget tänkte jag – en månad kvar av remisstiden måste naturligtvis en reaktion komma från alla dem, som såg sig som självklara kunder i Åkessons shop hos FRA. Det ska bli intressant att se vart detta leder. Dimridå för att invagga folket i villfarelsen att FRA-lagen garanterar svenska folkets integritet? Eller larmas det på grund av en verklig oro från dessa myndigheters sida att inte kunna gå bakvägen så som man planerat? MinaModerataKarameller undrar om det inte är dags att inse att det här är kass nu. Håller helt med.

Annars påminner Datainspektionen om att Europarådet utnämnt den 28 januari till Data Protection Day. Tanken är att Europas dataskyddsmyndigheter ska förlägga olika aktiviteter till idag så att det blir en internationell manifestation för integritetsskyddet. Målet är att göra oss medvetna om hur personuppgifter samlas in och behandlas och vilka rättigheter vi har som medborgare. Datumet har valts mot bakgrund att Europarådets Dataskyddskonvention antogs den 28 januari 1981. Det är inte en dag för tidigt att manifestera det skydd för integriteten som riksdagen och EU:s olika ministrar, kommissionärer, politiker och arbetsgrupper naggar i kanten för än det ena och än det andra ”behjärtansvärda” ändamålet, utan tanke på medborgarnas rätt till skydd för den personliga integriteten.

På hemsidan skriver Datainspektionen om den undersökning, som de för tredje året i rad har genomfört bland ungdomar. Den gäller ungdomars inställning till integritet i allmänhet och integritet på Internet i synnerhet. Årets undersökning visar en klar tendens att unga människor fått en mer negativ syn på övervakning. Enligt Kairos Future, som genomfört undersökningen på uppdrag av Datainspektionen, är förra årets debatter kring Ipred-lagen och FRA-lagen en trolig orsak till detta. Nära hälften av ungdomarna anger att debatten har fått dem att fundera mer kring frågor om integritet. Intressant.

Jens O. tycker att nätneutralitet och ett fritt internet är värt att kämpa för; Scaber Nestor slår ett slag för ett besök hos Jonas Nordgren utanför riksdagshuset, som avslutar sin maratondemonstration på fredag; Karl Sigfrid och Erik Josefsson rapporterar om den diskussion som förs i Bryssel om förlängd upphovsrätt. Därutöver finner jag rosor och ris från Anders Widén till Karl Sigfrid; att Svensk Myndighetskontroll slår ett slag för Riksdagssvar i Västmanland; samt att Badlands Hyena tipsats om vitsen med en proffsig vänförening istället för kritiska medlemmar.

1 kommentar:

Gun Svensson sa...

Anonym: Kommentaren borttagen då den hade en mycket, mycket långsökt koppling till mitt inlägg.