måndag 26 januari 2009

Är riksdagen vuxen sin uppgift?

Läser med intresse Sofia Nerbrands kolumn i dagens SvD ”Internets fiender blir alltmer aktiva” och håller med henne i allt väsentligt, dock gör hon, som många andra nyliberala, detta till en fråga med udden riktad mot socialdemokraterna. ”Bodströmsamhället är en dystopi som smyger sig på både dig och mig. Vi behöver uppmärksamma politikerna på att de i sin nit att hålla rent från pirater och terrorister håller på att förgifta ett hellt, levande, virtuellt klot”, skriver hon.


Om det vore så enkelt att denna "renlighetsiver" bara fanns bland socialdemokrater. Hon verkar ha missat att hela den härva av lagar som omger t ex FRA beslutats av en majoritet av alliansens riksdagsledamöter sedan de interna kritikerna antingen kvittats ut eller blivit piskade att följa det egna partiets linje. Sak samma när det gäller IPRED, där man inte behöver gå längre än till en miniminivå, tills man vänt på kuttingen inom EU. Att i kraft av den politiska majoriteten inte klara av att kasta av sig det ok, som Thomas Bodström och hans gelikar dragit på oss, är oförsvarligt svagt. Det säger mig att framförallt moderaterna i grund och botten inte har några större invändningar. Att bara skylla ifrån sig och tro att det ska gå vägen, säger något om synen på folket och dess fattningsförmåga.


Riksdagens 349 politiker har ansvaret för att stifta de lagar, som folket ska leva under. När jag tänker på vad jag funnit, när jag försökt få klarhet i hur lagstiftningen kring FRA och dess verksamhet vuxit fram, är det häpnadsväckande att dessa ledamöter inte ägnar rejält med tid åt att se över sina arbetsformer och att kvalitetssäkra sitt arbete. I arbetslivet i övrigt krävs kompetensutveckling när företaget står inför nya utmaningar, men så inte i detta viktiga värv. Här gör man en arbetsfördelning, som gynnar enskilda delar på helhetens bekostnad. Man snöar in i stuprören. I enskildheter naggar man integriteten i kanterna, utan tanke på vad det leder till i det stora hela. ”Föga talar för att välvilliga tjänstemän och beskyddande beslutsfattare ser vidden av vad de håller på att ställa till med”, skriver Sofia. Det har hon helt rätt i.


Andra som beskriver det som håller på att hända på ett mycket bra sätt är: Opassande; Mårtensson både här och här; Scaber nestor; Jens O; Lars-Erick; Karl Sigfrid; Sagor från livbåten; Olof; Leo. Den senare tar galghumorn till hjälp sedan bl a DN:s ledarskribent ser ut att ha vaknat och börjat förstå vad som är på färde. Men också sedan Siv Holma (V), ordförande i Kulturutskottet, ser ut att ha svikit detta partis kongressbeslut. Intressant.


Vad göra? Ja, det är bara att jobba på, vilket Anders Widén ger uttryck för. Det är alltid för tidigt att ge upp!!!

11 kommentarer:

Anonym sa...

Jag undrar om du inte missförstod begreppet Bodströmsamhället litet. Det är numera en allmän term för att beskriva politikernas övervakningsmani, så det går utmärkt att tillämpa även på de borgerliga. Termen Asklandet har föreslagits, men inte helt vunnit mark ännu. Kanske delvis för att Beatrice Ask inte är pådrivande på samma sätt som Bodström, utan snarare undfallande (vilket inte är så mycket bättre när det verkar vara tjänstemännen som sätter agendan).

Anonym sa...

@Tor:
Här är det viktigt, att gå till botten, med vem/vilka som sätter den riktiga agendan. Vilka döljer sig i skuggorna?
Bodström var inte direkt en doldis, men Ask ser mer ut som en frontfigur.
Att Tolgfors betraktas som en "mupp figur", på Försvardepartementet är väll rätt välkänt, vid det här laget (SvD).

Anonym sa...

Svaret på frågan i rubriken är "nej".

Leo sa...

Ja, det är svårt att veta om man ska skratta eller gråta åt de nya lagförslagen numera....

Trevlig kväll, iaf!

Anonym sa...

Det tror jag INTE att riksdagen är. Rådande värderingar, och politikens inriktning, kan diskuteras, men framför allt kommer det fram alldeles för många tecken på okunnighet och inkompetens, alldeles oavsett vilka avsikter man har, och de gäller alla partier i stort sett lika. Det är ett enormt problem för landet. Skratta eller gråta, undrar Leo, själv brukar jag stönande ta mig för pannan.

- Peter Ingestad, Solna

Catarina sa...

Jo jag undrar samma sak om kommunfullmäktige

Gun Svensson sa...

Tor: Eftersom S och M är lika goda kålsupare vore det bra med ett uttryck där den ena gruppen inte kan krypa undan sitt ansvar genom att peka finger åt den andra.

Jens O: Jag vet inte om det hjälper oss att vi häcklar politikerna genom att ge dem öknamn, även om det kan kännas som en lisa för stunden. The Gandhi way är att tålmodigt hålla sig till saken och slipa argumenten i hopp om att även en blind höna plockar ett och annat korn. Jag tror på fullt allvar att många i riksdagen inte funderat särskilt mycket över hur de arbetar och vilka karaktärsdrag som gynnas av den nuvarande ordningen.

Populisten: Jag tycker att partiernas ledare har ett stort ansvar när riksdagen stelnar i sina arbetsformer. De förefaller att se ledamöterna som soldater mobiliserade att bekämpa folket.

Leo: Jag förstår hur du känner det, men det hör till demokratin att en och annan ledamot må tillåtas gå emot partilinjen - det är demokratins livsnerv. Det finns så mycken okunskap, ja rent av fördomar kring internet att det inte kan gå på annat sätt när lobbyisterna är de som står för kunskapsuppbyggnaden.

Kraxpelax: Jag tar mig också stönande om pannan innan jag inser att det inte hjälper. Med lobbyisterna mer eller mindre bosatta i riksdagshuset kan det inte gå på annat sätt. Och när vi insett detta och skulle kunna börja kolla vilka som hälsar på hos vem, då är riksdagen på väg att besluta om sekretess kring riksdagens besökslistor, vilket jag bloggade om den 16 januari med länkar till såväl motion som betänkande - planerat beslut i morgon den 28 januari.

Catarina: Jag förstår hur du känner efter gårdagens fullmäktige. Men, du må trösta dig med att du gjort vad du kunnat och att det inte finns något ont som inte för något gott med sig och omvänt. Det stora grabbarna vill helt enkelt lämna efter sig något stort åt eftervärlden. Jag är rätt säker på att det längs denna vatten- och avloppstunnel kommer att etableras bebyggelse eftersom inflyttningen till Stockholm med omnejd är betydande. En sådan utveckling leder till att flera kommer att parta på kostnaderna. Bra eller dåligt? Den som lever får se.

Anonym sa...

@Farmorgun:
Har inget bra svar, men skulle Ghandimodellen användas, skulle man enbart trampas ned.
Det kanske är något som den Isländska modellen som måste till, för att utkräva ansvar av de vilka är ansvariga.

Gun Svensson sa...

Jens O: Jag har svårt för ägg och ruttna tomater ;-)Är hårt präglad av min far som förordade "de slipade argumentens väg".

Anonym sa...

@Farmorgun:
En bra start kan vara, att vara med på Jonas Nordgrens sittning på fredag. Kl:16:00-17:00 på Mynttorget.
Alternativt passera och dokumentera den sista timman, av hans sittprotest.
Lite av Ghandimodellen här, går det nog att påstå.

Anonym sa...

"Populisten: Jag tycker att partiernas ledare har ett stort ansvar när riksdagen stelnar i sina arbetsformer. De förefaller att se ledamöterna som soldater mobiliserade att bekämpa folket."

Förvisso. I vid bemärkelse är Sverige mindre demokrati och mer aristokrati. Tyvärr!

Ghandimetoden har jag inte riktigt tålamod för. Ägg och tomater är inte heller min smak, nej jag föredrar facklor och högafflar. :-)