tisdag 13 januari 2009

Går advokater f d kunders ärenden?

Ser hos Opassande att SvD uppmärksammat den nye presidenten Obamas val av två medarbetare i justitiedepartement. De två advokaterna har tidigare arbetat åt skivindustrin i deras kamp mot fildelare. Samtidigt vet tidningen berätta att Piratpartiet overthere stödde Obama innan valet och utgår nu från att piraterna kommer att bli besvikna. Men, jag undrar om det är så säkert att ett par yrkesskickliga advokater kommer att gå sina tidigare kunders ärenden i sin roll som Obamas medarbetare? I så fall måste vi titta närmare på vilka som arbetar i här i Justitiedepartementet och vilka de tidigare har tjänat.

Fastnar sedan hos Olof som funnit ett intressant meningsutbyte bland kommentarerna hos Anders Widén, där sossarnas energiske IPRED-kramare Minata bemöts av Rikard på ett mycket klarläggande sätt. Citerar en del av deras dialog:

Rikard:

@minata "Problemet i dag är att det är mycket svårt att för en rättighetshavare driva upphovsrättsintrång vidare i en domstol. Därför är IPRED välkommet bland rättighetshavarna och industrin runt detta."

Så genom att göra det lättare att driva fall, om än i civilmål, på bekostnad av rättssäkerheten, grundläggande krav på balans, med hjälp av lättfabricerade bevis, utan starka skäl att tro att innehavaren av ett abonnemang är samma som utfört själva kopieringen med flera stora brister för demokratin och rättsstaten, så löser vi exakt vilket problem och vilka problem skapar vi?

Konsekvenserna är att folk utan möjlighet till rättsskydd vid första instansen med krav på informationsföreläggande där industrin ensidigt får lägga fram "bevis" får sina personuppgifter utlämnade för att deras abonnemangs IP-nummer setts fildela skyddade verk. Detta upptäcker de när de får "an offer they can't refuse" med hot om höga skadestånd i civilmål.

Låt mig bara kontrollera att jag förstått dig rätt, detta är bra för samhället, relationerna mellan kunder och kulturindustrierna, rättsuppfattningen, kulturbranschen, demokratin och vad mer?

Det blir allt tydligare för mig att ni som är för IPRED vill ge vilka galna möjligheter för kulturindustrin som helst till vilket pris som helst bara för att ni inte gillar fildelning. Det är sanslöst i min mening. IPRED handlar INTE om upphovsrätt i den bemärkelsen du vill påskina. Om det visar sig att fildelningen som verkar vara din huvudfiende och då får antas enligt dig och andra är ett stort problem för samhället - lagar är som bekant till för samhället och inte enskilda industrier - inte minskar pga IPRED exakt hur långt är du beredd att gå i nästa steg för att stoppa fildelningen?

Du bemöter inte problemen med rättssäkerheten och bevisningen i IPRED med ett ord. Du bara upprepar att den är välkommen och att det handlar om upphovsrätt. Jag tolkar det som att upphovsrätten är så viktig att alla demokratiska principer då kan offras på dess altare.


Det citerade visar varför IPRED-kramare och IPRED-kritiker pratar förbi varandra – fildelning har med grumliga motiv gjorts liktydigt med olaglig nedladdning av upphovsskyddat material. Kunniga i it-branschen vet att fildelning är en teknik, som är användbar i många andra sammanhang. Ska politiker i Sveriges riksdag verkligen stifta lagar på en så tvivelaktig grund? Ja, efter debaclet med FRA-lagen är det mesta gångbart.

Den som tror att det material som är ute på remiss skyddar oss ombeds läsa Fredos analys. Svensk Myndighetskontroll har läst och vädrar sina åsikter. Leo har snappat upp att Vägverket påverkats av debatten kring FRA – det är bra, men långt bättre om det varit Justitieministern. Fast det är klart – bilister är en stark lobbygrupp. Intressant.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Våra politiker lyssnar, men det gäller då att vi medborgare engagerar oss, och inte förblir försoffade. :-)

Som bekant så brukar alltid nytt tänk och ideér först bekämpas. Förmodligen för att merparten av oss människor är för bekväma. Och “förändringar” är obekväma, då måste man ju skärpa till sig.

Anonym sa...

Lysande skrivet av Rickard!

" fildelning har med grumliga motiv gjorts liktydigt med olaglig nedladdning av upphovsskyddat material"

IPRED1 innehåller väl inte så mycket som slår generellt mot laglig fildelning. Då är nog enligt vad jag har förstått IPRED2 värre. Dessutom är det väl ändå så att den mesta fildelningen (tex. filer som byts via Pirate Bay) ändå är illegal.

Gun Svensson sa...

Dennis: Helt rätt. Jag tänker börja med att organisera en studiecirkel för att tillsammans med andra skärskåda bl a det förslag till ny grundlag som är ute på remiss. Eftersom politikerna är eniga om remissunderlaget är det intressant att se hur man skriver in alla de integritetskränkande lagar som man tänker besluta om dessförinnan. Hittills har ju oppositionen sagt sig ha en annan uppfattning än alliansen när det gäller FRA, vilket ska bli intressant att skärskåda närmare.
Tor: Jag skrev IPRED eftersom 1 och 2 är delar av en helhet. Jag är inte så insatt när det gäller TPB att jag vet om ditt antagande är riktigt. Jag vet bara att fildelning som sådan varken är ond eller god.