fredag 16 januari 2009

Medborgare - res dig och gör motstånd!


-->
I Expressen skriver Camilla Lindberg (fp) och Erik Josefsson (v) om datalagringsdirektivet, som ska implementeras i svensk lagstiftning under våren. Enligt min humla funderar kring folkets situation med alla dessa lagar – FRA, Ipred, datalagringslagen, ACTA – och möjligheten för kritikerna inom regeringspartierna att komma på rätt köl, sedan man havererat när FRA-lagen drevs igenom den 18 juni. Man behöver inte vara Einstein för att inse att de utlovade tilläggen egentligen endast hade funktionen att förvilla de sex kvinnorna i Folkpartiet och alla de väljare, som så gärna vill tro att regeringen menade något av betydelse med förslaget om förbättringar.

Per Agermans/Frendos analys, Mark Klambergs iakttagelser, när det gäller vad som inte påverkats av tilläggen och Intensifiers förslag om ett återkallande av bygglovet för FRA 2.0 visar att så inte är fallet. Den, som vill se, inser att kompromissen med tilläggen endast haft en funktion – att tysta kritikerna tills lagen, som beslutades den 18 juni 2008, trätt i kraft. Sedan har kritikerna bara att välja mellan pest och kolera – säga Ja till den nya sminkade varianten och ge sken av förbättringar eller säga Nej och bli vid den variant, som idag utgör grund för den flod av svenska folkets trafikdata, som ska levereras till FRA och som krävs för bl a utvecklingsverksamheten. Den senare möjliggör upprättande av sociogram, som är en karta över en individs kontakter och sökvanor kompletterad med personuppgifter, vilka annars inte får registreras enligt Personuppgiftslagen (PUL). FRA har sedan 2007 en egen variant av PUL, som ger dem tillåtelse att registrera det som annars är förbjudet. I fel sällskap vid fel tidpunkt kan vem som helst ingå i ett sådant sociogram. Utvecklingsverksamheten med tillgång till alla trafikdata, som underlag för bl a sociogram påverkas inte av regeringspartiernas kompromiss. Den som gillar fulspel är naturligtvis full av beundran, men varken politiken eller politiker vinner seriösa anhängare med hjälp av tjyv- och rackarspel. Mot detta må varje klok medborgare resa sig och göra motstånd.

Västeråsaren Jonas Nordgren, 30, trotsar kylan och protesterar mot FRA-lagen utanför riksdagen, skriver Vlt.se. Han har tagit semester från jobbet v 2 - 5, för att sitta utanför riksdagshuset må – fre kl 8-17 öppen för samtal om FRA-lagen. Scaber Nestor har läst hans rapporter till Facebookgruppen ”Jag besöker Jonas Nordgren under trapprotesten”. Funderar starkt på att hälsa på honom. Annars ingår jag själv i nätverket Riksdagssvar, som ställt fem frågor om FRA till riksdagens ledamöter och redovisar deras svar på nätet under hand de droppar in. Eller rättare sagt visar upp deras talande tystnad. Om detta har jag berättat i Norrtelje Tidning igår, vilket jag skrev om här. Ett varmt tack till Lake för glada tillrop! Lake ingår i CenterUppropet som tagit nya tag och breddat sitt engagemang att förutom FRA gälla all annan integritetskränkande lagstiftning.

Avslutar med MinaModerataKarameller som upptäckt att Konstitutionsutskottet föreslår att det ska lättas på besöksreglerna för den som vill besöka en riksdagsman. ”Man ska kunna göra det utan att bli registrerad! Idag kan listorna på vem som besökt vem begäras ut enligt offentlighetsprincipen”, skriver hon. Jag kan berätta att det är två moderater, Jan-Evert Rådhström och Bertil Kjellberg, som den 7 oktober 2008 lämnat in en enskild motion 2008/09:K308, vilken ligger till grund för Betänkande 2008/09:KU8. Planerad behandling i riksdagen den 28 januari 2009. Kjellberg är kvittningsman och för flera av oss känd efter inslaget i Mittnytt som en av dem, som inte haft lust att svara på frågorna från Riksdagssvar. Intressant att riksdagens ledamöter är så angelägna om att omge sina egna göranden och låtanden med sekretess, men har så svårt att förstå varför folket inte vill vara övervakad av FRA!

11 kommentarer:

Lars-Erick Forsgren sa...

Camilla L har tydligen inte låtit sig tystas ändå av piska o event munkavlefösök!

Anonym sa...

Born into this life born into this body of thought of shame.
The child strayed away and lost became.
Complexity, false logic ,consumer societys product hes sences made lame.
Realising later on people only playing a game.
Leaving, Addapting, dreaming, reliving ,striving, feelings, becoming behind,, hes mind remembered the simplicity and the now and awarrness.
To be a child in the heart.
Emotional intelligence the spectrum of feelings.
The language of spirits.
The hearts home
The key to the crown.
Only trough truths expression and balance is the door open for the seeker.
Only by honesty, awarrnes, mindfullness,compassion, right intention, not separating,, the secret spirit listens to its guru.
There are many paths to the truth everything aswell as existance is a expression of its laws.
Laws of god.
To find the key one must have faith.
Faith is the key to everything (trough the heart) reuniting sun,air,earth,spirit,mind into one inside,, Faith and right understanding.
Everything continues to addapt.
How can one find freedoom when everything in consumer society and its laws is based to make you be drawn away from your true nature constantly all the time?? .
So our nature to addapt becomes manipulated.
How can one find freedom when there are so much suffering especialy when you know the root of suffering and it continues?
Should one flee into the mind? Into the mountains ? Into the caves? Into ignorance?
Away from economic opression media & school indoctrination and slavery?
What freedom would that give?
Your mind is your judge one cannot lie to oneself.
Letting life on earth become a lie makes the life of the awarre one a daily struggle not to addapt thereafter.
Does knowledge give power = Yes.
Does knowledge give you freedom = not allways.
Does truth give freedom = yes

Now question is how to addappt.

Living in the Now.

Step Nr 7 right livelyhood.
Live as you learn.

To act or not to act.
Have the world gone blind?
Eye for an Eye?

I think its time for change and global awarrness .

I have not learned much i only know.

There are many false teachers be awarre,, the inner secret guru is inside you and outside.

They like saying come to me and pay,, pay money.
Pay for my service pay for my guidance and my readings.
But they dont share the truth.
They dont share what started their awakening.
They have bent truth to their reality and stoped in their path of advancement.
A true master never take money if hes life not hang on it a true master dont need money, a true master never tell you, you need to buy this or that .
A true master seeks to unbind all karma and take distance into the now.
You dont need to bealive like this or like that.
A true master learns the truth to calm the mind and open the heart.
Becouse a true master knows.
There is only one.
Light and darkness is the same.
Love is all.
The spirit is pure in its essance.
Everything has its time.
Everything addapts.

The masters that stop in their evolution and let the self missadapt after their view of truth and make statements as everybody cant be a master , then what should all all people work with?
Thoose individual are stuck, and when they progress they doing according to wrong principles.
If you battle the self and when you realise its addaption and you realise that the step feeling and thought change place and one dig deeper into the selfs onion and meet the self ,, dont think the battle is over.
The battle never is over.
First encounters are allways head on after that the self tries to sneak in the old habbits in new forms the backway creating new experiances of your own imagination trying to maifst it in front of you so that you get busy with it not seeing the truth beyond all,, all is one separation = suffering.
But for each time you find it on its way trying to get in again ,it becomes weaker, your will be stronger, and unity again and get your hands of hte negative karma next time by identify its goal.
Then again the journeys and the struggle and the battle to be able to stay in the now continues .

Now where is that spirit of mine?

Maybe sometimes it would have been better to have grown up nacked in the forest by a wolfpack??

Atleast their would have been some kind of honest social frame based on true feelings of expression,, hahahaha.
Even animals are better,much better.

Many times probably one heard.
The world is going to hell we got nukes , we pollute and the companys only wanna make fast profits on us the people.
I am not gonna let my child grow up in a world like that il have them change it by teaching them the truth.
Another way to put the guilt on the child and give the mind a reason to furfill the lower lusts of the root chakra and not to rasie with the kundalini , to make the promise of il live with one foot in truth and one foot in lie.

Becouse that is what happens when one does not realise ones addaption.
Becouse the child also addapts .
The stategoverment put the rules and they addapt = Stuck in the same bad circle of ignorance and false hope as the parents.
Everything not to furfill living as one learns.
So what to to change the world?
First find a occupation that goes hand in hand with the principles of truth and thereafter will fill all the needs of healing the planet and balancing the peoples needs adn awarrness.
Second spread the truth spread the seed.This is the doctrine of change.

When will people become selfawarre.?

When will nations stop having wars and starving eachother.

When will people stop dying of stress, poverty, crime, suffering?

When will people be so awarre that they wont need a book , religion. law, politician,president to tell them what is right and wrong???

When will we have Change??

Nostredamus said.

When man stops to act,, The world will go under.
In a democracy the peoples duty is to keep an eye on their goverement not vice verca.
In a democracy there is no leader that fishes for the majoraty of votes only to leave the minoritys suffering.
In a democracy the people themslefs are the goverment.
Global awarrness goes hand in hand with Direct Democracy,.

CHANGE NOW

Anonym sa...

Alltid lika värmande att besöka din blogg farmorgun. Jag är så imponerad av din ihärdighet! Själv tappar jag modet ibland -- inte minst när jag stöter på maktens hejdukar som minata på anders blogg.. Suck.

Må väl!

Gun Svensson sa...

Lars-Erick: Vi kan alltid hoppas, men onekligen bådar det gott att hon vågar visa upp sig tillsammans med en vänsterpartist. Hon har förstått att blockpolitiken inte håller i det långa loppet, då det är orsak till att så mycket dåligt pressas igenom.

Mike: Jag hade lust att radera, då din kommentar är på ett språk som inte kan förstås av alla och dessutom är alldeles för låååååååååååååång. Det får gå för denna gång, men nästa gång det händer då hamnar det som du skrivit i papperskorgen. Jag vet att du vill väl och brinner för en mera direkt demokrati, men när det blir så här långt får du använda din egen blogg.

Olof: Det är alltid för tidigt att ge upp ;-) och det som du sätter fokus på får du mera av. Just nu tycker jag att det är rätt festligt att den moderat, som enligt Mittnytt inte ville svara på våra frågor, är en av dom som vill att besöken i riksdagen ska omges med sekretess. Och att Tolgfors upplever behov av det sociala mediet bloggen. Undrar vilken spin-doctor som kommer att hjälpa honom med den?

Anonym sa...

Jepps jag ska översätta den och rätta den så man ser sammanhangen bättre.

Bloggen på G funderar bara vilken typ.


; )

Leo sa...

Betyder det här att man inte ska räkna ut Lindberg gällande integritetsfrågorna än, tro?

Anonym sa...

Hej!

Notera att Sten Tolgfors just har startat en blogg som kan bli ett intressant forum framöver för diverse diskussion och markering av att FRA frågan i högsta grad lever.

Här är adressen:
http://tolgfors.wordpress.com/

Anonym sa...

Debatten över den odemokrati, som nu sprider sig över hela samhället, som en koleraepedemi, är på inget sätt tyst eller död. Vissa kommentatorer och analytiker, trappar visserligen ned tillfälligt. Det är minst sagt arbetsamt, att ta fram ett dugligt material på sin fritid. Men motståndet lever och frodas fortfarande, även om det inte uppmärksammas av allmenmedia. Vilka föredrar poppbloggar som Blondinbella och Katrins blogg.

Det är enbart vad de tror, att bloggeriet och sociala media, i stort är om. Vilket drabbar de, vilka är seriösa.
Här måste vi satsa hårdare, för att nå ut bättre.

Leo sa...

Tyvärr tillåter Tolgfors inte kommentarer på sin blogg...

"alla tjänar på om debatten lägger sig"

Gun Svensson sa...

Mike: Som sagt - långa inlägg åker i papperskorgen nästa gång, bara så att du vet.

Leo: Antingen är hon på väg att byta parti eller så ser vi en dialog över blockgränsen ta plats.

Anonym: Kunde inte förstå vad du försökte säga och har därför raderat inlägget.

Michael: Tack för tipset! Undrar vilken spin-doctor eller PR-snubbe som ska hjälpa honom med detta? Inför journalister måste han ju visa sig själv i egen hög person.

Jens O: Rom byggdes inte på en dag, varför ett av mina tänkespråk är att allt kommer till den som kan vänta och under tiden jobbar jag på. Läs också Intensifier som talar om vikten av kreativa grepp.

Leo: Vad hade du väntat dig? Alla tjänar på att debatten lägger sig ;-) och igår kunde vi se hur det kan gå för den politiker som envisas. SvD:s Göran Eriksson skriver om Hägglunds karaktärsmord på Lennart Sacredéus.

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.