lördag 10 januari 2009

Riksdagsledamöter förklarar sin tystnad


-->
En dundrande applåd för Anders Widén, som tack vare idogt arbete fick chansen att i SVT:s Mittnytt lyfta fram svårigheten att få svar om FRA från riksdagens ledamöter. Efter en presentation av Anders hänvisas till en video med intervjuer av riksdagsledamöterna Bertil Kjellberg (m) och Gunnar Sandberg (s) samt en länk till Riksdagssvar. Det hela började med ett inslag för ett par dagar sedan där det påstods att kritikerna tystnat, men sedan dök Erik Hultin upp med Centeruppropet och igår kunde vi se och höra Anders Widén. Bra jobbat! Anders har rätt i sin iakttagelse att länder världen runt fått spader efter den 11 september 2001.

Med tillgång till all trafik på nätet och i etern tror man sig kunna spåra terrorister, men i den mängden är det svårt att fånga relevant information (det visar just utredningar efter den 11 september 2001) och dessutom sker detta till priset av att många medborgares misstro mot myndigheter och politiker ökar i takt med att man ändrar sitt beteende när det gäller användningen av datorer, telefoner och faxar. Vi ser t ex Journalistförbundet uppmana sina medlemmar att i mejl varna för att kommunikationen övervakas av FRA. Jonas Linander (c), ledamot i Justitieutskottet, bloggar om att han nu är på studieresa i Australien och Nya Zeeland, där hans utskott ska studera organiserad brottslighet och ungdomsdito. Han ingår i gruppen som tittar närmare på den organiserade brottsligheten och noterar att Australian Crime Commission har befogenheter för underrättelseinhämtning som vi i Sverige inte är i närheten av, t ex datamining av bankernas databaser.

För att återgå till inslaget i Mittnytt hoppas jag på en diskussion om både riksdagsmannen Bertil Kjellbergs ignoranta attityd i förhållande till enkäter från vanliga väljare och Gunnar Sandbergs rätt slappa attityd till frågor som inte tillhör hans utskott. När det gäller Bertil Kjellberg undrar jag hur han ställer sig till enkäter med frågor från Företagarna och Skattebetalarna, bara för att ta några exempel? När det gäller Gunnar Sandberg borde han fundera över mängden motioner och vad det leder till att riksdagens beslut om nya och ändrade lagar i princip tas i utskotten. Att acceptera den ordningen innebär att makten förskjuts från de folkvalda (som traskar patrull) till en liten klick ledande politiker och deras tjänstemän samt lobbyister.

Jag delar inte Thomas Gürs idéer i dagens SvD om att göra politiken till en tummelplats för en välbetald elit, men jag gillar att han lyfter upp frågan till diskussion. Det skrivs alldeles för litet om hur besluten kommer till och var den egentliga makten över dem ligger. Med tanke på att förslaget En reformerad grundlag (SOU 2008:125) nu är ute på remiss finns alla anledning att börja skärskåda detta. Jens O har lyft fram 23 § som handlar om yttrandefrihet och informationsfrihet. Läs och begrunda.

Flera andra har noterat sändningarna i Mittnytt och Riksdagssvar; Olof, Opassande, Mårtensson, Leo, Jesper och Hanna Wagenius. Klocklös i tiden visar att ledamoten i signalspaningsnämnden Susanne Eberstein (s) pratar i nattmössan. Calandrella har också skrivit till våra rlm och redovisar nu vilka som hittills svarat. Här hur Anders själv upplevde att vara med i Mittnytt. För den som är intresserad av att veta mera om IPRED finns en wiki StoppaIPRED.nu Avslutar med att slå på stora trumman för Centeruppropet som Bent skriver om. Intressant.

20 kommentarer:

Hanna sa...

Hej, Gun, jag beundrar det idoga arbete som du och andra gör i FRA frågan. Inslaget i mittnytt med Anders Widen var väldigt bra.

Du väcker en intressant fråga om vad riksdagsledamöterna egentligen gör och vad som är rimligt att bagära av dem.

Som ledamot i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kan jag säga att ärendemängden ibland är nästan omöjligt läsa in sig på ordentligt till sammanträderna. Nu haltar jämförelsen förstås mellan fritidspolitiker och heltidspolitiker i riksdagen.

Men det känns ju inte bra om våra riksdagsledamöter har så mycket att läsa in sig på att de missar avgörande information i viktiga ärenden såsom FRA.

Gun Svensson sa...

Hanna: Jag tycker att det är bra om unga politiker som du börjar fundera över rimliga arbetsförhållanden även som fritidspolitiker. Vad skulle hända om ett parti bestämde sig för att driva sin politik genom motioner i kommunfullmäktige istället för att man nu förväntas traska patrull sedan en liten klick i ett au bestämt hur det ska vara? Jag, leker med tanken sedan det visat sig att tex Byggnadsnämndens au gett ett förhandsbesked som sedan binder upp hela planprocessen där medborgarnas möjligheter att påverka är minimala. Vi har ett skräckexempel här i Norrtälje där det gamla anrika Stadshotellet blev ett spekulationsobjekt med konkurser och annat i släptåg.

Anonym sa...

Hej Hanna:
Det är viktigt att ta del av vad som skrivs, både av "gammelmedia" och av olika bloggare. Oavsett vilken politisk åsikt de har och driver, eller är opolitiska. Ta del av Centerbloggaren Erik Hultin, vad han säger och tycker.
Det finns många vilka bloggar, vad de tycker och lämnar refferenser, i olika frågor som vänsterbloggaren Erik Josefsson.

Debatten om FRA-lagen, Fildelning, ACTA och även om grundlagsutredningen, är sådant som diskuteras.
Läser man ordentligt i grundlagsutredningen och vad riksdagspolitiker har sagt om oss vilka yttrar sig öppet, framgår det rellativ klart och tydligt, att de inte vill veta vad som pågår och vad vi medborgare tycker och tänker. Det synes mig även stå klart, efter att ha tagit del av SvT inslagen (Widén, Hultin), att många är oförlåtligt opålästa och direkt ignoranta i frågeställningar de förväntas votera om. Likaså mycket fördomsfulla som Solveig Hellquist (S), när hon säger att vi som är motståndare, har återvänt till vår "fildelning". Det säger det mesta, om graden av den inkompetens som föreligger. Både om oss motståndare, om internet och hur det är konstruerat och uppbyggt.
Just idag, har det förövrigt varit en demonstration i Göteborg.

Debatten är såleses på inget sätt nerlagd, nertystad eller död. Den fortsätter och kommer så att göra, tills det blir en riktig politisk respons och säkerligen även efter det. När nu misstroendet för politik, regering och riksdag växer explosionsartat.

Anonym sa...

Efter viss vånda valde jag att radera mitt inlägg, det var kontraproduktivt och jag vill inte ge FRA-förespråkarna gratis argument.

Gun Svensson sa...

Jens O: Jag tror att Hanna är rätt väl insatt i att Erik Hultin och andra i CenterUppropet tagit nya tag. Du har dock rätt i att vi när det gäller dessa frågor gör klokt i att arbeta tvärpolitiskt tvärs över barrikaden höger - vänster. Sossekvinnan som visade sin arrogans var Susanne Eberstein. Solveig Hellqvist är fp och var den som först kvittade ut sig och som nu godtagit de femton punkterna utan att säga något om att lagtexten är ute på remiss fram till den 27 febr. Sorgligt är bara förnamnet. Vi får dock hoppas att det fortfarande finns kritiker kvar inom Fp, även om jag måste erkänna att inte mycket talar för det.

Gun Svensson sa...

scaber nestor: Det var klokt gjort. Jag menar att man kan vara vass i sin kritik utan att göra sig skyldig till personliga påhopp. Samtidigt vet jag att det inte är så lätt när man är förbannad. MinaModerataKarameller har hjälpt mig när jag gått för långt ;-), så min kommentar var typ "skicka vidare" om du förstår vad jag menar. Har tagit bort länken i detta inlägg - men länkar annars gärna till dig vilket du säkert lagt märke till.

Anders sa...

Jag har pratat mer med Gunnar Sandberg (s).
Han är fullkomligt ärlig och hederlig och jag kommer nu göra allt för att stödja honom i de saker jag kan.
Jag har även pratat fler gånger nu med Berit Andnor (s)om helt andra saker.
Men jag förstår ju att de lever i sin värld och ibland gör man saker oreflekterat.

Oavsett parti är det helt naturligt att man jobbar i sitt utskott, sen röstar med partikamraterna i votering. Det bara är så.

De ser inte att det kan vara farligt...

Vi har ett fruktansvärt stort arbete framför oss för att ändra på detta.

Vi måste faktiskt bli medlemmar i det parti vi sympatiserar med och skriva motioner i saken för att den vägen lyfta frågan.

Jag är mycket glad att du naglar detta problem ideligen, Gun.
jag glömmer bort det mellan varven, är så ivrig att nå andra mål.

Så tokigt har det nog gått till ända sedan vi fick enkammarriksdag. en grön riksdagsman har så mycket att lära sig så den gröne hinner nog heller inte reflektera över att själva arbetssättet med utskott kan urholka demokratin.

Å andra sidan. Jag har varit ordförande i bla en fallskärmsklubb. Även i en liten förening med bara 200 medlemmar jobbade vi på samma sätt, men våra utskott kallades "arbetsgrupper".

Kom säkerhetsgruppen fram till att vi skulle fästa linavskärarkniven på höger basrem i höjd med bröstvårtan, ja då gjorde vi så. Ingen annan arbetsgrupp lade sig i det beslutet överhuvud taget. Flyplansgruppen körde sitt race och bestämde att tankplatsen skulle miljöcertas till år 2007.
osv.

Hur fan kommer man runt att man måste låta folk jobba som exeperter i sina grupper/utskott???

Annars kommer man ingen vart ens i en liten förening.

Anonym sa...

Tack för korrigeringen Farmorgun =)

Även om just Hanna är både intresserad och påläst, är det den rakt motsatta erfarenheten från förra årets votering i riksdagen, som nu är normgivande. Ävenså från de debatter, som har förelegat.

Det kommer att fortsätta under detta år, när det är EU val och nästa år ett riksdagsval. Mycket stora politiska värden står på spel här, så locket på är det som gäller.
Tyvär så slår det igenom, i den offentliga debatten. Där frågorna kan ses som utdödade, i just media. En bredare allmenhet, får av den anledningen inte tillgång, till en faktualistisk information.

Det är mycket svårt, att hålla sig informerad och uppdaterad som medborgare, när det kan vara svårt att hinna med, att ta del av de fakta som finns.

Det är ett stort svek mot oss medborgare, både från media och från politiskt håll när så får ske.

Hanna sa...

Hej igen, en liten kommentar bara, jag är bara en fritidspolitiker, och vet inte hur det går till i maktens korridorer i riksdagen.

Men jag tror att även i kommunalpolitiken finns det skäl att reflektera över kommunfullmäktiges roll i förhållande till kommunstyrelse och nämnder. En liten haltande jämförelse med riksdagen och dess olika utskott.

När det gäller både FRA och fildelning och sådant så försöker jag förstå och genom att läsa bloggar som denna och andra har jag fått mycket värdefull information.
jag kan bara hoppas att de som sitter i riksdagen och verkligen kan avgöra dessa frågor gör det samma.
Diskussioner om demokrati är alltid orehört viktiga.

Gun Svensson sa...

Hanna: För kommunens invånare är fullmäktige minst lika viktigt som riksdagen, då det är där man tar viktiga inriktningsbeslut och avsätter medel. Däremot kan jag som väljare tycka att fullmäktige låter årsredovisningen passera utan några diskussioner om man fått det resultat man önskat. Genom att granska det som gjorts skulle fullmäktige kunna stärka sin roll, tror jag.

Gun Svensson sa...

Anders: Jag är helt införstådd med att man måste ha en viss arbetsfördelning, men om frågorna är så många att alla inte hänger med då måste man ta sig en ordentlig funderare kring arbetsformerna. Det behövs kanske ett moratorium och en allmän översyn - nästan 4.000 motioner om nya eller förändrade lagar bara vid den senaste motionsomgången verkar med förlov sagt inte riktigt klokt.
Jens O: Väl bekomme! Jag sätter stort värde på att du också är intresserad av att skärskåda lagar som är på G och som vi anar kan vara integritetskränkande. Jag håller med Hax - vägen till helvetet är kantad av goda föresatser. Själv ser jag att trygghetsnarkomanin i kombination med lobbyn i övervakningsindustrin samt måttligt intresserade medborgare är en farlig brygd.Det krävs folkbildning för att bryta detta, men idag klarar partierna att värva röster utan att engagera medlemmar och sympatisörer. Bara så kan man förklara det som skett när det gäller FRA inom Centern t ex.

Anonym sa...

Intressant läsning, både farmorguns inlägg och kommentardebatten.

Anders: det är ett stort dilemma. Din analogi med en förening är strålande och belyser problematiken bra.

Anonym sa...

Jag instämmer med Hanna att jämförelsen mellan riksdagsutskotten och ett kommunalt arbetsutskott haltar. Riksdagsutskotten är partipolitiskt sammansatta i proportion till partiernas röststyrka i kammaren, så om det finns några partipolitiska skiljelinjer i en fråga så skall det märkas också i utskottet.

Det har tidigare invänts att vi skulle ha onödigt många riksdagsledamöter med tanke på att de normalt förväntas rösta lojalt med sina respektive partier. Det stämmer måhända om man bara ser till själva voteringarna, men det är inte i kammaren som ledamöterna uträttar merparten av det arbete som de heltidsarvoderas för, utan en väsentlig del av arbetet ligger just i utskotten. Det ger ledamöterna chans att specialisera sig på en liten del av alla de frågor som riksdagen skall behandla, och så får de delge övriga ledamöter i respektive partigrupp vad de för sin del har kommit fram till i utskottet.

Vi kan liksom inte begära att 349 ledamöter individuellt och på egen hand skall ta ställning i varje fråga från dispositionen av kulturbudgeten till valet av justitieombudsman; då blir det varken hackat eller malet. Vi kan däremot begära att de ifrågasätter utskottsledamöternas ställningstaganden närhelst dessa synes sakna förankring i partiprogram eller väljarmandat. Eftersom väljarna inte har haft något inflytande över vilken ledamot som hamnat i vilket utskott, så bör partiprogrammet i dessa frågor väga tyngre än de enskilda utskottsledamöternas personliga stöd i form av valsedelskryss. En del ledamöter är förmodligen väl insatta i sina utskottsfrågor, medan andra kanske mest sitter där för att det var den plats som "blev över".

Om ledamöterna redan idag har för många frågor att ta ställning i, då är det knappast en lösning att flytta frågorna från utskotten till kammaren, för då får varje ledamot 15 gånger mer arbete än idag. Bättre då att begränsa riksdagens totala arbetsbörda genom att minska den politiska detaljregleringen av samhällslivet på riksnivå. Finns det områden där riksdagen inte skulle behöva blandas in med detaljerad lagstiftning, utan besluten kan fattas exempelvis på kommunal nivå, alternativt överlåtas åt den privata sektorn att ordna?

Anonym sa...

Hej Hanna:
Mycket trevligt att se politiker vilja ta kontakt, för att söka kunskap.
Som (S) märkt politiker, har du en uppförsbacke. När de värsta lagarna, skapades under Bodströms mandat.
FRA-lagen som skrevs ihop av FRA, datalagringsdirektivet som i praktiken var Bodströms idé. Sedan har vi nu även Lissabonavtalet, vilket innebär att IPRED2 kommer in i bilden (brottsbalken). Utöver det sätt, på vilket Irland hanteras.

Den information jag fått, säger att det även är locket på inom (S).

Som studerande på universitetet, har du nära till en bra och korrekt information. Juridicum och doctoranden Klamberg (underrättelserätt).
Du har duktigt folk som Anders Widén, med flera andra personer.

Anders sa...

Vi är på väg mot en ny ordning. Vi är med i EU.
Riksdagen har snart spelat ut sin roll. Istället sker två saker simultant: Bryssel får mer övergripande makt samtidigt som subsidaritetsprincipen ska gälla, att makt ska flyttas så nära folket som möjligt.

Alltså, de nationella parlamenten sktoras eller blir smått överflödiga, istället ska så många beslut som möjligt tryckas ned på regional/komkmunal nivå.

Om detta verkligen kommer att funka kan EU bli bra.
Det kommer inte att funka om vi medborgare inte är med i matchen.

vi måste börja sätta oss in i vad tusan EU pysslar med!

Lars-Erick Forsgren sa...

Oj vilken viktig diskussion.
Det säger jag inte bara för att jag försökt starta den ett flertal ggr på min blogg.

Se t ex
http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2008/11/tid-fr-demokrati-eller-drunknar.html
från 8 nov.
Och/eller detta några dagar tidigare.
http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2008/11/mste-vi-frbli-skdare-i-demokratipjsen.html

Gun Svensson sa...

Håller med Lars-Erick att detta är en viktig diskussion. Kan just undra om det finns något studieförbund som hängt med och har något bra studiematerial med fokus på folkets möjligheter att påverka? Annars får vi väl skapa ett ;-) Kan studiet av maktfördelningen inom EU och den nya Grundlagen vara en början?

Jörgen L sa...

En liten fundering i frågan om utskott/kommiteer etc:

Handlar det inte om:
1. Väldigt stängda dörrar runt arbetet.
2. Mycket prestige och ovilja att lyssna på vad andra har att säga och rädsla för att tillstå att det finns saker man missat.

Om alla den typen av arbetsgrupper som en del i uppdraget var tvungna att redovisa i vart fall huvuddragen i sina diskussioner offentligt medan arbetet pågår, dvs innan var och en slutgiltigt har bestämt sig för en viss linje så hade det varit mycket enklare att komplettera med utomstående åsikter och iaktagelser.

Nätet är ju en ypperlig sådan kanal, man hade kunnat släppa interimistiska diskussionsunderlag under arbetets gång i bloggform och fått en ständigt pågående remissrunda där allmänheten kan delta och peka ut förbiseenden och brister i diskussionen.

Hanna sa...

Hej , igen ang studieförbund så tror jag säkert att det går att ordna en sådan studiecirkel.

Anonym sa...

Klockrent. Det är så det borde gå till. Innan alla intar "låst läge" ventileras förslagen mot allmänheten. Är inte sådana texter allmän handling redan i Sverige? Eller är det helt slutet hur utskotten arbetar? Bara själva lagförslagen som är öppna?